arrow arrow
Pieter Pieters Sanen
(Circa 1595-)
Aaltje Klinkers
(-)
Theunis Barts Seijpestein
(Circa 1605-)
Jannigje Anthonies Breij
(Circa 1605-)
Pieter Pieters Sanen
(Circa 1625-Before 1675)
Neeltje Theunisdr Seijpestein
(Circa 1630-)
Willem Pieters Sanen
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Gijsberts Voort

2. Elisabeth Martins van Ragveld

Willem Pieters Sanen 68

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: (1): Marrigje Gijsberts Voort 68
  • Marriage: (2): Elisabeth Martins van Ragveld 21 july 1690 68

  General Notes:

Akte inv.nr. U82a10, aktenr. 16, d.d. 29-06-1685
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Nelleken van Doorn
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Carel van Doorn
Beroep tweede partij: notaris
Samenvatting inhoud akte: om voor het gerecht van Tienhoven een stuk weiland te Tienhoven te transporteren ten behoeve van Willem Peterss Zaanen
Bijzonderheden: Nelleken van Doorn is medeërfgename van Johan Aertss van Doorn, oom

Akkoord - over verdeling van geld en obligaties uit de boedel van Peter Peterss Saenen en Aeltje Klinckerts, over- leden in Neerpelt
Datering: 02-02-1686
Aktenummer: 189
Datum: 02-02-1686
Soort akte: Akkoord
Samenvatting: over verdeling van geld en obligaties uit de boedel van Peter Peterss Saenen en Aeltje Klinckerts, over- leden in Neerpelt
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Eerste Partij: Peter Symenss
Woonplaats: Burckell, heerlickheyt van Bergheyck, meyerye van Den Bosch
Eerste Partij: kinderen + Maria Peters van Saenen en Bastiaen Pauwels
Kinderen + Peter Saenen en Neeltje Anthonis:
Rol in akte: Kinderen + Peter Saenen en Neeltje Anthonis
Tweede Partij: Willem Peterss Saenen c.s.
Woonplaats: Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a004

Afstand - van hun deel in de nalatenschap van hun ouders
Aktenummer: 11
Datum: 25-02-1688
Soort akte: Afstand
Samenvatting: van hun deel in de nalatenschap van hun ouders
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Kinderen Peter Saenen en Neeltje Anthonis van Sypesteyn, in leven echtelieden:
Cedent: Peter Peterss Saenen
Woonplaats: Tienhoven
Cedent: Jannichje Peters Saenen, 28 jaar
Woonplaats: Maersen
Cedent: Niesje Peters Saenen, 26 jaar
Woonplaats: Maersen
Cedent: Cornelia Peters Saenen, onmondig
Cedent: Anthonis Peterss Saenen, onmondig
Voogd: Anthonis Anthoniss Sypesteyn, oom
Cessionaris: Willem Peterss Saenen, broer
Woonplaats: Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 127
Datum: 21-07-1690
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Bruidegom: Willem Peterss Saenen
Echtgenoot: wed. Marriechje Gysberts Voort
Woonplaats: Tienhoven
Bruid: Elisabeth van Raegfelt, 25 jaar
Woonplaats: Utrecht
Assistent: Meerten van Raegfelt, 25 jar
Beroep: instrumentmaker
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: uitkoop d.d. 5-7-1690 voor notaris R. van Vechoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte inv.nr. U146a2, aktenr. 153-7, d.d. 06-07-1715
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris J. BOSCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jacomina Vermeulen, in leven wed. Martinus van Ragveld:
Naam eerste partij: Pieter van Ragveld
Naam eerste partij: Johannes van Ragveld
Naam eerste partij: Leendert van Ragveld
Naam eerste partij: Aaltje van Ragveld
Naam eerste partij: Corstiaan van Bemmel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Elisabeth van Ragveld, eerder wed. Willem van Zaanen
Naam eerste partij: kind van Willem van Zaanen en Elisabeth van Ragveld
Naam eerste partij: kinderen van Barend van Rauwenhorst en Helena van Ragveld
Naam eerste partij: Pieter Picard
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Josina van Ragvelt
Woonplaats eerste partij: uytlandig
Naam voogd eerste partij: ex test: Wilhelmus Gualterus van Warmvliet
Beroep voogd: advocaat hove Utrecht
Naam tweede partij: Huybert van Bemmel
Naam assistent tweede partij: borg: Paulus van Bemmel
Naam assistent tweede partij: Corstiaan van Bemmell
Soort onroerend goed: vyff kameren annex
Ligging onroerend goed: zz Korte Jufferstraat by de Wittevrouwepoort
Belendingen onroerend goed: ene zyde: erven Everard van Sypesteyn andere zyde: kinderen Willem van Veldhoven
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Verwijzingen: testament 11-5-1714 voor notaris J. Bosch 68

Willem married Marrigje Gijsberts Voort, daughter of Gijsbert Claasz Voort and Neeltje Jans Snel.68 (Marrigje Gijsberts Voort was christened on 17 september 1661 in Utrecht 177.)

Willem also married Elisabeth Martins van Ragveld, daughter of Martinus van Ragveld and Jacomina Vermeulen, on 21 july 1690.68 (Elisabeth Martins van Ragveld was born in 1665 68.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.