Anthonie Breij
(Circa 1575-)
Neeltje?
(-)
Jan Snel
(Circa 1600-)
Aaltje Anthonies Breij
(Circa 1605-After 1683)
Herman Jans Snel
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Herman Jans Snel 68

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 141, d.d. 13-04-1671
Aktesoort Uitkoop
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Neeltgen Jans
Naam echtgenote eerste partij: wed. Ghysbert Claess Voort
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Harman Janss Snell, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Peeter Corneliss Loeven, zwager
Woonplaats assistent: Maersenveen
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Ghysbert Claess Voort en Gerrichgen Goyers, in leven echtelieden:
Naam tweede partij: Claes Ghysbertss Voort
Naam tweede partij: Goyert Ghysbertss Voort
Naam voogd tweede partij: voogd: Gosen Corneliss van Bemmell
Woonplaats voogd: Westbroeck
Naam voogd tweede partij: voogd: Justus van der Laeck
Beroep voogd: notaris 's hoffs Utrecht
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Ghysbert Claess Voort en Neeltgen Jans:
Naam tweede partij: Annichgen Ghysberts Voort
Naam tweede partij: Aeltgen Ghysberts Voort
Naam tweede partij: Jan Ghysberts Voort
Naam tweede partij: Maria Ghysberts Voort
Naam voogd tweede partij: voogd: Henrick Willemss
Woonplaats voogd: Achtienhoven
Naam voogd tweede partij: voogd: Beernt Janss
Woonplaats voogd: Achterweteringe
Samenvatting inhoud akte: uit boedel Ghysbert Claess Voort
Bijzonderheden: Neeltgen Jans benoemt haar moeder Aeltgen Anthonis Brey tot borg op 15-4-1671

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 366, d.d. 17-08-1672
Aktesoort Codicil
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aeltgen Anthonis Brey
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Joost Elbertss
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Samenvatting inhoud akte: substituut-erfstelling op de (kinds)kinderen van dochter Neeltgen Jans Snell, gehuwd met Peter Claes, na overlyden dochter
Bijzonderheden: met benoeming van Neeltgen Jans Snell en zoon Harman Janss Snell tot voogd over de gesubstitueerde erfgenamen en met uitsluiting van Peter Claess 68

Herman married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.