arrow
Willem Jacobs Vuuren
(Circa 1600-Before 1637)
Grietje Hendriks
(-)
Cornelis Willems Vuuren
(Circa 1630-)
Adriaantje Dirks
(-)
Weijntje Cornelisdr Vuuren
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gijsbert Pieters Boogaard

Weijntje Cornelisdr Vuuren 376,391

  • Marriage: Gijsbert Pieters Boogaard 376,391

  General Notes:

4 apr. 1703. Contract tussen de kinderen van Cornelis Willems Vueren. Gecomp. Aryen Cornelisse Vuren ende Jan Martijnisse van Vyanen als getrouwd hebbende Baligje Cornelisse Vuren, kinderen van Cornelis Willemse Vuren en Ariaentje Dirkx, beide overleden te W.L. ter eenre ende Gijsbert Pieterse Bogaert als getrouwd hebb. Wijntje Cornelis Vuren, haeren broeder en swager respectieve zoo voor zich zelve zich sterk makende ende rato caverende voor Dirk Cornelisse Vuren zijnen zwager ter andere zijde te kennen gevende dat zij comp. metten anderen over een zijn gekomen over de boedel van hun ouders. Namelijk dat de tweede comp. ende den zelven Dirk Cornelisse zijn zwager beide zullen hebben de gehele boedel en goederen door hun ouders nagelaten met schuld en onschuld en aan de eerste comparanten uitreycken en betalen elk de somma van 50 car. gld. Nog is conditie dat Willem Cornelisse Vuren, haar comp. broeder en zwager, (welke de voorn. Gijsbert Pieters wegens zijn portie van erffenisse particulierlijk aangaande de voorz. boedel mede heeft uitgecoft zig alhier in Langeraek quame te vervoegen zijnen zinnen niet magtigh zijnde dat hij in zulken geval in zijn huysinge zal moeten nemen en houden). 391

Weijntje married Gijsbert Pieters Boogaard 376.,391

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.