Willem Egberts
(Circa 1625-)
Evertje
(-)
Willem Willems de Koning
(Circa 1650-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Stijntje Willems

Willem Willems de Koning 478

  • Born: Circa 1650
  • Marriage: Stijntje Willems 25 july 1675, Renswoude 478

  General Notes:

Willem Willemsz als man van Stijntgen Willems voor zichzelf en zich sterkmakende voor Cornelis Rijcksz als man van Nennichge Willems, en voor Rijck en Teuntgen Willems, tezamen kinderen en erfgenamen van Willem Rijcksz x Annitge Rijcks, contra Eetge Gerrits wed Jan Gijsbertsz. Hij eist betaling van 100 gl met de rente sulcx des gedaechdes Man za: van Aelbert Soenen jn Augustij 1667 overgenomen heeft, ende aenden voorn Willem Rijcksz belooft te betalen jn volle betalinge van resterende coopspenningen van seecker lant onder Renswoude gelegen, genaemt Ravenhorst, bij des gedaechdes man za: van Aelbert Soenen gecoft. (Dorpsgerecht Renswoude 1799; 22-02-1683).

In 1704 neemt Willem Willemsz de Koninck (voor het eerst wordt deze achternaam vermeld) de huur van Klein Eubelschoten (Ubbeschoten) over van Grietje Willems, wed. Jan Fransz. Hij huurt van Oudmunster te Utrecht van 1704-1710, voor 170 gl. per jaar (Not. Utrecht U112a002, nr. 100; 09-12-1704).

In 1728 vindt er boedelscheiding plaats tussen Willem Willemsen Koning, Willem Willemsen Koning als voogd over de nagelaten kinderen van zijn broeder Jan Willemsen Koning x Gerritje Eliasse van Bekbergen, Gijsbertje Willemse Koning, Rijkje Willemse Koning, beide ongehuwde dochter, alle vier won. op Ubbelschoten, mitsgaders Anna Willemse Koning, ongehuwde dochter, Gerritje Eliasse van Bekbergen wed Jan Willemse Koning, won. Scherpenzeel, als moeder en bloedvoogdesse van hare minderejarige kinderen, Thijs Willemse Koning, won. Scherpenzeel, Ceelis Evertse van Donselaar x Knelisje Willemse Koning, Toon Willemse Koning, won. in Holland, Cornelis Willemse Koning, won. Veenendaal, alle kinderen en erfgenamen van Willem Willemse Koning x Stijntje Willems, maken boedelinventaris. (Dorpsgerecht Renswoude 1804; 01-04-1728). 478

Willem married Stijntje Willems, daughter of Willem Rijks and Annigje Rijks, on 25 july 1675 in Renswoude.478 (Stijntje Willems was christened on 10 november 1650 in Barneveld 478.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.