Hendrik Jacobs Verlaan
(Circa 1595-)
Marrigje Cornelisdr
(-)
Jacob Hendriks Verlaan
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Teetje Willems Luijte

Jacob Hendriks Verlaan 68

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Teetje Willems Luijte 68

  General Notes:

Gezin is een verzameling.

Testament
Aktenummer: 52
Datum: 11-10-1658
Soort akte: Testament
Notaris: J. VAN SNELDERWEERT
Personen:
Testateur: Willem Luyten
Woonplaats: Out-Camerick
Erfgenaam: Hillichgen Willems Luyten, dochter
Erfgenaam: Jan Willemss Luyten, zoon
Erfgenaam: Henrick Willemss Luyten, zoon
Erfgenaam: kinderen van Teetgen Willems, dochter
Bijzonderheden: Teetgen Willems gehuwd met Jacob Henricxss Verlaen krygt vruchtgebruik van portie van haar kinderen, indien zy bezwaar maakt krygt zy legitieme portie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U046a002

Procuratie - tot procederen, inzonderheid terzake invordering van f 500,- van Jacob Jacobsz Verlaan, te Gerverskop volgens schuldbekentenis en f 600,- van Jacob Hendricksz Verlaan, gewoond hebbende te Teckop
Datering: 18-12-1675
Aktenummer: 115
Datum: 18-12-1675
Soort akte: Procuratie
Notaris: G.. VAN BYLEVELT
Samenvatting: tot procederen, inzonderheid terzake invordering van f 500,- van Jacob Jacobsz Verlaan, te Gerverskop volgens schuldbekentenis en f 600,- van Jacob Hendricksz Verlaan, gewoond hebbende te Teckop
Aktedatum: 18-12-1675
Personen:
Erfgenamen Aaltgen Aalberts:
Constituant: Eychgen Huyberts
Echtgenoot: wed. Harman Aalbertsz
Woonplaats: Maarssenbroeck
Constituant: Huybert Harmansz, hun zoon
Woonplaats: Maarssenbroeck
Constituant: Dirck Harmansz, hun (absente) zoon
Constituant: Merrichje Harmans, hun (absente) dochter
Constituant: Adriaantje Harmans, hun (absente) dochter
Constituant: Jan Arisz Cool
Echtgenoot: x Jannichje Harmans, hun (absente) dochter
Constituant: Pieter Jansen de Ruyter
Constituant: Jan Aalbertsz
Woonplaats: de winckel by Abcoude
Geconstitueerde: Pieter Leechburch
Beroep: secretaris van Harmelen
Bijzonderheden: Aaltgen Aalberts is de schoonzuster en tante resp. van de eerste 6 lieden der eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U053a017

Scheiding - van de boedels van hun overleden man respectievelyk vader, en van Thonis Heyndricksen Verlaan, zwager respectieve- lyk oom, en van Heyndrick Jacobsen Verlaan, schoonvader respectievelyk grootvader
Aktenummer: 12-1
Datum: 19-02-1689
Soort akte: Scheiding
Samenvatting: van de boedels van hun overleden man respectievelyk vader, en van Thonis Heyndricksen Verlaan, zwager respectieve- lyk oom, en van Heyndrick Jacobsen Verlaan, schoonvader respectievelyk grootvader
Notaris: P. LEECHBURCH
Personen:
Eerste Partij: Jacobgen Romerts
Echtgenoot: wed. Cornelis Hendricksen Verlaan
Woonplaats: Teccop
Eerste Partij: erven Cornelis Hendricksen Verlaan
Eerste Partij: Hendrick Corneliss Verlaan, zoon
Woonplaats: Teccop
Eerste Partij: Merrichjen Cornelis Verlaan, dochter
Woonplaats: Teccop
Eerste Partij: Geertgen Cornelis Verlaan, dochter
Woonplaats: Teccop
onroerend goed: vier mergen soo wey- als henniplant - naar Jacobgen Romerts -; Swaanvelderweteringe
Belendingen: achter: Middelweteringe ow: de kinderen van Jacob Hendricksen Verlaan ww: N.N., de wed. van Willem Dircksen, bruyckster
huysinge ende hoffstede c.a. met acht mergen landt - naar Hendrick Cornelissen Verlaan -; Swaansvelderweteringe
Belendingen: achter: Gerwerscoopercade ww: Hubert van Gorcum, schout van Woerden ow voor: Hubert van Gorcum ow achter: Merrichje Cornelis Verlaan
vyff mergen, twee hont soo wey- als hoylant - naar Merrichje Cornelis Verlaan -; Gerwerscooper kade
Belendingen: achter: Hubert van Gorcum ww: Hendrich Corneliss Verlaan ow voor: Cornelis Gerritsen van Diemen ow midden: Merrichje Cornelis Verlaan ow achter: Meerten van Voorst, goutsmith
twee mergen hoylant - naar Merrichjen Cornelis Verlaan -;
Belendingen: ww: Merrichje Cornelis Verlaan ow: Aart Pietersen Balius nw: Cornelis Gerritsen van Diemen n.u. zw: Meerten van Voorst
acht mergen soo wey- als hoylant - naar Geertje Cornelis Verlaan -; Swaansvelderweteringe
Belendingen: achter: Gerwerscooper kade ow: Jan Verlaan ww: Romert Cornelissen, gemachtigde
Gerecht: Teccop, zuydsyde
Bijzonderheden: kwitanties d.d. 31-10-1691 en d.d. 19-9-1691
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U097a005

Jacob married Teetje Willems Luijte, daughter of Willem Luijts and ? ?.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.