IJsbrand Pieters
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Gerrit IJsbrands
(Circa 1580-After 1664)
? ?
(-)
Willem Gerrits Vermeulen
(Circa 1605-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lijsje Rombouts

2. Aaltje Pieters

Willem Gerrits Vermeulen 197,417

  • Born: Circa 1605
  • Marriage: (1): Lijsje Rombouts 197
  • Marriage: (2): Aaltje Pieters 197

  General Notes:

19-5-1632 Lexmond RA.5
Vincent Aelbertsz gerechtsbode van Lexmond van wegen Aert de Wolff Willems gearresteert onder bij Willem Gerrit IJsbrants, wonende achter de kerk ook Willem Gerrits ten behoeve van Henrick Willemsz

88 2-7-1643
Comp. Willem Gerrits, Adriaen Gerrits, Jan ende Roeloff Gerrits, mitsg. Grietgen ende Lijsgen Gerrits hvr. van Jan Jans ende Lambert Jans alle susters en broers ende kinderen van Gerrit IJsbrants, maken hun vader machtig etc.

23-5-1644 Lexmond RA.6
Comp. Gerrit IJsbrands mitsg. Willem Gerrits, Adriaen Gerrits, Roel Gerrits, Peter Gerrits, Jan Aerts, Jan Jans [Lakervelt] als man en voocht van hun hvr. sonen en swagers van Gerrit IJsbrands tesamen sterkmakende voor Jan Gerrits en Lambert Jans hare comp. broeder en swager trp. aan Aert Bastiaens en Sijgen Jans sijn hvr.

1-10-1646 f126
Comp. Willem Gerrits (Vermeulen) wedr. van Lijsgen Rombouts ter eenre ende Adriaen Rombouts als oom en bloetvoocht van IJsbrant, Rombout, Cornelis, Marigen ende Jacob Willems onm. kinderen van voorsz Willem en Lijsgen

3-12-1646
Willem Gerrits wedr. van Lijsgen Rombouts ter eenre ende Adriaen Rombouts als oom en bloetvoocht van Isbrant Willems, Rombouts Willems, Cornelis Willems, Marigjen Willems en Jacob Willems onmondige weeskinderen

6-8-1658
Comp. Willem Gerrits won. Lexmond ..... etc Isbrant Willems zijn zoon zijn schuldig aen Adriaentgen Dircks wede Jan de Rie

18-12-1666
Comp. Elisabeth Hermens wede Gerrit IJsbrants ter eenre en Willem Gerrits, Roelof Gerrits broers mitsgaders Jan Jans van Lakervelt, Lijsgen Gerrits wede van Lambert Jans en Annegen Peters Jonge mitsgaders Cornelis Jans en Anna Jans suster en broer en Annechen Adriaensdr voor haar selve en sterkm. voor Gerrit Adriaens hare innocente broeder en neeff te samen kinderen en erfgen. van voors Gerrit IJsbrants als vader en bestevader

9-1-1662 f39
Comp. Gerrit IJsbrants op Lakervelt geeft procuratie aen Willem Gerrits te Lexmond zijn zoon

09-5-1665 Lexmond RA.8 rentebrief
Comp. Elisabeth Dircx Stout weduwe van Hermen Egberts Bijl, tussen Weijnaut de Rie ter eenre en Willem Gerrits als procuratie hebbende van Gerrit IJsbrand sijn vader van 4-5-1663- ingaande mei 1665

18-12-1666
Comp. Elisabeth Hermens wede Gerrit IJsbrants ter eenre en Willem Gerrits, Roelof Gerrits broers mitsgaders Jan Jans van Lakervelt, Lijsgen Gerrits wede van Lambert Jans en Annegen Peters Jonge mitsgaders Cornelis Jans en Anna Jans suster en broer en Annechen Adriaensdr voor haar selve en sterkm. voor Gerrit Adriaens hare innocente broeder en neeff te samen kinderen en erfgen. van voors Gerrit IJsbrants als vader en bestevader

f162 na 29-11-1667
Boedelscheiding; Willem Gerritsz won. op Gelkenesseveer wedr. van Maritgen Andries zijn gewesen hvr. ter eenre Arien Aertsz Clomp man en voocht van Aertgen Cornelis voor 1/7 Willem Gerrits Vermeulen zich sterkmakende voor Annitge Ariens wede van Pieter Gerrits zijn schoonmoeder 1/7, Willem Aerts Overijn man en voocht van Neeltgen Adriaens 1/7, Maritgen Adriaens wede van Aelbert Claesz 1/7, Abraham Cornelis Advocaat man en voocht van Pietertgen Adriaens 1/7, Jop Dircksx van (N)Oort enige soon van Aeltgen Adriaens 1/7, Adriaen Gerrits als vader zich sterkmakende voor Gerrit Adriaens zijn mondige zoon geprocureert bij Berber Adriaens 1/7

10-11-1684, 42#
Comp. Willem Gerrits Vermeulen, won. Lexmond testeert aan de nagelaten kinderen van zijn 1e hvr.(Lijsbeth Rommerts) met name IJsbrant, Roemert en Marichje Willems Vermeulen en zijn dochter Lijsbeth geprocureert bij Aeltge Pieters, zijn tegewoordige hvr.

23-3-1693 Lexmond RA.12 uijtcoop
Comp. Aeltgen Peters weduwe Willem Gerritsz Vermeulen, wonende op Lexmont ter eenre; Jan Jansz van de Kae als in huwelijk hebbende Anna Maria Isbrantdr Vermeulen, Jan IJsbrantsz Vermeulen ende Joost van Asch als in huwelijk hebbende Geertruijda IJsbrantsdr Vermeulen alle voor zich selve en rato caverende voor Elisabeth IJsbrantsdr Vermeulen, wonende op Vianen en voor Jacob Rombouts Vermeulen, wonende op Arnhem terandere zijde, etc 192,417

Willem married Lijsje Rombouts, daughter of Rombout Rombouts and Maaike Cornelisdr.197 (Lijsje Rombouts was born circa 1605.)

Willem also married Aaltje Pieters, daughter of Pieter Gerrits and Annigje Ariens.197 (Aaltje Pieters was born circa 1620.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.