Wouter van Heijmenberg
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Metje Gerrits van Lienden

Wouter van Heijmenberg 128

  • Marriage: Metje Gerrits van Lienden 128

  General Notes:

Koop en verkoop
Aktenummer: 17
Datum: 26-03-1644
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: F. ZWAERDECROON
Personen:
Erven Hillechen Barents, in leven wed. Gerrit Frederixss van Lienden:
Verkoper: Frederick Gerritss van Lienden
Echtgenoot: wedr. Beatrix van Beckbergen
Woonplaats: Utrecht
Verkoper: onmondig kind van Frederick Gerritss van Lienden en + Beatrix van Beckbergen
Voogd: Adriaen van Beckbergen ( Adryaen Hendricksen van Bechberghen ), grootvader
Verkoper: Goossen Gerritss van Rhenen
Echtgenoot: x Anna Gerrit van Liendensdr [Anna Gerrits van Lienden]
Verkoper: kinderen van Goossen Gerritss van Rhenen en Anna Gerrit van Liendensdr
Verkoper: Wouter van Heymenberch
Echtgenoot: x Metgen van Lienden
Verkoper: Gysbertgen van Lienden
Koper: Aeltgen Stevens
Echtgenoot: wed. Jacob Henrixss van Bronckhorst
onroerend goed:
Belendingen: 2 cameren ende erven annex nz Berchstraet
Belendingen: ow: Frederick Gerritss van Lienden ww: Cornelis Hermanss Kistemaker
Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden: onderhandse akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U028b001

Koop en verkoop
Aktenummer: 45
Datum: 30-11-1644
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: F. ZWAERDECROON
Personen:
Verkoper: Wouter van Heymenberch
Echtgenoot: x Mechtelt van Lienden
Koper: Jan Corneliss Vinck
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed: camer ende erff; wz Catharinaestraet
Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden: onderhandse akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U028b001

Scheiding
Datering: 18-09-1650
Aktenummer: 61
Datum: 18-09-1650
Soort akte: Scheiding
Notaris: F. ZWAERDECROON
Personen:
Eerste partij: erven Gerrit Frederixss van Lienden en Hillechen Barents, in leven echtelieden:
Eerste Partij: onmondig kind van + Frederick Gerritss van Lienden en + Beatrix van Beckbergen
Eerste partij: Joost Willemss van den Hogenberch
Eerste partij: Willem van Beckbergen
Eerste Partij: Goossen Gerritss van Rhenen
Echtgenoot: x Anna van Lienden
Eerste Partij: onmondige en mondige kinderen van Goossen Gerritss van Rhenen en Anna van Lienden
Eerste Partij: Metgen van Lienden
Echtgenoot: laatst wed. Wouter van Heymenberch
Eerste Partij: Joost Willemss van den Hogenberch
Echtgenoot: x Gysbertgen van Lienden
Woonplaats: Utrecht, Lage Marssegarst [ Lage Massegast ]
onroerend goed:
huyssinge - naar Metgen van Lienden -; wz Catharinaestraet
Belendingen: ene zyde: Abraham Gerritss
2 cameren annex - naar Metgen van Lienden -; nz Berchstraet
Belendingen: ene zyde: Frederick van Lienden andere zyde: Cornelis Hermanss Timmerman
huyssinge en erff - naar Joost Willemss van den Hogenberch -; oz Lage Marssegarst [ Lage Massegast ]
Belendingen: uytgaende in de Hooge Marssegarst [ Hoge Massegast ]
huyssinge - naar Joost Willemss van den Hogenberch -; wz Hooge Marssegarst [ Hoge Massegast ]
Belendingen: ene zyde: uitgang van eerstgenoemde huyssinge andere zyde: Jan van Gelder
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: plecht d.d. 14-7-1606 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 29-8-1626 voor gerecht van Utrecht
Bijzonderheden: Joost Willemss van den Hogenberch moet f.1000-0-0 betalen aan het kind van + Frederick Gerritss van Lienden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U028a015

Goedkeuring - van verkoop van huis aan de Nieuwegracht by de Ambachtstraat aan Gerrit Wynhuys en Willemyntgen van Gelder en van transport en betaling van kooppenningen
Aktenummer: 42
Datum: 22-04-1657
Soort akte: Goedkeuring
Notaris: H. VAN ZUYLEN
Samenvatting: van verkoop van huis aan de Nieuwegracht by de Ambachtstraat aan Gerrit Wynhuys en Willemyntgen van Gelder en van transport en betaling van kooppenningen
Personen:
Kinderen en erven Rudolph Cleynhout:
Goedkeurder: Lidia Cleynhout
Goedkeurder: Johanna Cleynhout
Goedkeurder: Cornelis Cleynhout
Goedkeurder: Maria Cleynhout
Goedkeurder: Gerardus Halma
Echtgenoot: x Catarina Cleynhout
Beroep: dominus
Onmundige kinderen en erven Wouter van Heymenberch:
Voogd: Johannes van Heymenberch
Beroep: dominus
Voogd: Peter Henrixss Beulingh
Voogd: Piter Mareschal
Tweede Partij: Metgen van Lienden, eerder wed. Rudolph Cleynhout, moeder
Echtgenoot: wed. Wouter van Heymenberch
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U048a001

Procuratie - tot transport van huis westzyde Catharynestraat te Utrecht aan Lambert Claess van Dyck
Aktenummer: 40
Datum: 02-05-1670
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. DUERKANT
Samenvatting: tot transport van huis westzyde Catharynestraat te Utrecht aan Lambert Claess van Dyck
Personen:
Kinderen Metgen van Lienden:
Constituant: Cornelis Cleynhout
Constituant: Lidia Cleynhout
Constituant: Janneken Cleynhout
Constituant: Maria Cleynhout
Constituant: Johanna van Heymenberch
Constituant: Gerardus Halma
Echtgenoot: x Catharina Cleynhout
Beroep: bedienaer des goddelycken woorts tot Bambrugh
Constituant: Borgerdus de Vry
Echtgenoot: x Hillegonda van Heymenberch
Beroep: notaris s' hooffs van Utrecht
Geconstitueerde: Cornelis Foock
Beroep: clercque
Geconstitueerde: Theodorus Taurinus
Beroep: clercque
Bijzonderheden: Gerardus Halma heeft cessie van aktie van Metgen van Lienden, eerst weduwe van Ryndolf Cleynhout, laatst van Wouter van Heymenberch
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a004 128

Wouter married Metje Gerrits van Lienden, daughter of Gerrit Frederiks van Lienden and Hilligje Barends.128 (Metje Gerrits van Lienden was born circa 1600.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.