Dirk van Schaik
(Circa 1580-)
? ?
(-)
Arie Dirks van Schaik
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Stevens van Schaik

Arie Dirks van Schaik 128

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Neeltje Stevens van Schaik 128

  General Notes:

Procuratie - om lening van f 1000,- af te sluiten by Cornelis van Wyckersloot, bewindhebber van de WIC te Amsterdam, of iemand anders en daarvoor plecht te vestigen op 3 1/2 morgen land onder Houten, genaamd Blasenborch, en voor de jaarlykse rente de huur van het land, verschuldigd door Adriaen Dirxss van Schayck, te verbinden
Datering: 22-11-1644
Aktenummer: 38
Datum: 22-11-1644
Soort akte: Procuratie
Notaris: L. VAN VUYREN
Samenvatting: om lening van f 1000,- af te sluiten by Cornelis van Wyckersloot, bewindhebber van de WIC te Amsterdam, of iemand anders en daarvoor plecht te vestigen op 3 1/2 morgen land onder Houten, genaamd Blasenborch, en voor de jaarlykse rente de huur van het land, verschuldigd door Adriaen Dirxss van Schayck, te verbinden
Personen:
Constituant: Joanna Canters
Echtgenoot: wed. Joachim van Keppel
Beroep: in leven gecommitteerde vanwege Gelrelant ter Staten-Generael, scholtus ende richter tot Hattum
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Henrick Beerntss van Casteel
Woonplaats: Utrecht
Aktedatum: 22-11-1644
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U036a001

Procuratie - om 7 hond bouwland in Houten van leenhof van Wulven te transporteren aan haar broer Adriaen Dircxss van Schayck
Datering: 26-10-1647
Aktenummer: 97
Datum: 26-10-1647
Soort akte: Procuratie
Notaris: G. VASTERT
Samenvatting: om 7 hond bouwland in Houten van leenhof van Wulven te transporteren aan haar broer Adriaen Dircxss van Schayck
Personen:
Constituant: Annichje Dircx van Schayck
Geconstitueerde: Henrick Berntss van Casteel
Woonplaats: Utrecht
Aktedatum: 26-10-1647
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U021a014

Schuldbekentenis - f.500-0-0 vanwege eerdere schuldbekentenis aan Jan Gerritss van Rynsborch onder borgtocht van + Steven Ariss van Schayck op Hoogelanden
Datering: 04-03-1654
Aktenummer: 18
Datum: 04-03-1654
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: f.500-0-0 vanwege eerdere schuldbekentenis aan Jan Gerritss van Rynsborch onder borgtocht van + Steven Ariss van Schayck op Hoogelanden
Personen:
Schuldenaar: Adriaen Dircxss van Schayck
Woonplaats: Houten
Schuldeiser: Aeltgen Gerritsdochter van Rynsborch
Echtgenoot: wed. Dirck Gerritss van Rhyn
Woonplaats: De Vaert alias Vreeswyck
Bijzonderheden: Aeltgen Gerritsdochter van Rynsborch het recht verkregen van Baertgen Dircxdr van der Well, haar moeder, die enige erfgename ab intestato is van haar zoon Jan Gerritss van Rynsborch
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a006

Kwitantie - van ontvangst van de erfenis van Steven Adriaenss van Schayck en Geertge Cornelis, (groot)ouders
Aktenummer: 496
Datum: 18-05-1672
Soort akte: Kwitantie
Notaris: G. DE COTEN
Samenvatting: van ontvangst van de erfenis van Steven Adriaenss van Schayck en Geertge Cornelis, (groot)ouders
Personen:
Eerste Partij: Neeltge Stevens van Schayck
Echtgenoot: wed. Adriaen Dirckss van Schayck
Ass: Dirck Adriaenss van Schayck, zoon
Ass: Adriaen Adriaenss van Schayck, zoon
Ass: Jan Janss
Echtgenoot: x Aeltge Adriaens van Schayck, dochter
Ass: Steven Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Egbert Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Cornelis Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Jan Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Jannichge Adriaens van Schayck, onmondige dochter
Ass: Geertge Adriaens van Schayck, onmondige dochter
Tweede Partij: Cornelis Stevenss van Schayck, broer en oom
Verwijzingen: akte d.d. 22-5-1668 voor notaris G. Houtman
Bijzonderheden: met toestemming van Cornelis Adriaenss van Schayck, mondige zoon van eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a001

Scheiding
Aktenummer: 190
Datum: 15-03-1673
Soort akte: Scheiding
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Personen:
Erven + Arien Dircksz van Schayck en + Neeltje Stevens van Schayck, in leven echtelieden:
Eerste Partij: Arien Aertsz van Schayck, zoon
Eerste Partij: Jan Jansz
Echtgenoot: x Aeltje van Schayck, dochter
Eerste Partij: Dirck Aertsz van Schayck, zoon
Eerste Partij: overige, onmondige erven
onroerend goed: huysinge ende hoffstede en 4 mergen lants - naar Arien Aertsz van Schayck -;
Gerecht: Houten
Bijzonderheden: Arien Aertsz van Schayck neemt in ruil hiervoor alle lasten en schulden van de boedel voor zyn rekening
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001 128

Arie married Neeltje Stevens van Schaik, daughter of Steven Adriaans van Schaik and Geertje Cornelisdr.128 (Neeltje Stevens van Schaik was born circa 1619.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.