Cornelis Hermans van Rijn
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Anna?

Cornelis Hermans van Rijn 128

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Anna?

  General Notes:

Schuldbekentenis - f 610-19-8 vanwege koop van tienden
Aktenummer: 116
Datum: 19-03-1658
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 610-19-8 vanwege koop van tienden
Notaris: H. VAN ZUYLEN
Personen: Schuldenaar: Cornelis Hermanss van Ryn
Woonplaats: Themaet
Borg: Cornelis Wouterss
Woonplaats: Themaet
Borg: Jan Wouterss, broer
Beroep: coetsier van Johan van Renes van Zuylen van de Haer
Schuldeiser: Johan van Renes van Zuylen van de Haer
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U048a001

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 40
Datum: 08-07-1671
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: A. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Cornelis Peeterss van Seghvelt
Echtgenoot: wedr. Geertgen Gerrits van Ryn
Assistent: Adriaentgen Thonis, moeder
Echtgenoot: laatst wed. Cryn Jacobss Boelhouder
Assistent: Jacob Peterss van Seghvelt, broer
Bruid: Neeltgen Cornelis van Ryn
Woonplaats: Jutphaes
Assistent: Cornelis Harmanss van Ryn, vader
Assistent: Harman Corneliss van Ryn, broer
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U075b001

Huur en verhuur
Aktenummer: 6
Datum: 09-02-1672
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: G.. VAN BYLEVELT
Zakelijke trefwoorden: boerenbedryf
Personen:
Verhuurder: Cornelis Harmensz van Ryn
Woonplaats: Nedereynt van Jutphaes
Huurder: Jan Cornelisz van Ryn, zyn tweede zoon, 23 jaar
onroerend goed: hoffstede, groot 47 mergen;
Gerecht: Overeynt van Jutphaes
Bijzonderheden: waarvan 12 morgen toebehoren aan N.N. Martens en nog 6 morgen aan de heer van Oudemunster mitsgaders nog 4 morgen aan de heren van het weeshuys betreft het overdoen van huur van vader op zoon, die het gehuurd had van heer van Reynhuysen tevens overdracht van vee, en gereedschap voor de bouwery aan zyn zoon
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U053a016

Garantie - voor borgtocht t.a.v. Staten 's lands van Utrecht
Datering: 21-09-1676
Aktenummer: 188
Datum: 21-09-1676
Soort akte: Garantie
Notaris: G.. VAN BYLEVELT
Samenvatting: voor borgtocht t.a.v. Staten 's lands van Utrecht
Personen:
Verlener: Cornelis van Ryn
Woonplaats: Nedereynt van Jutphaes
Verkrijger: Aert Bosch
Aktedatum: 21-09-1676
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U053a017

Huur en verhuur
Aktenummer: 48
Datum: 15-01-1678
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: P. LEECHBURCH
Personen:
Verhuurder: Anna Juliana baronne de Renesse de Baar
Echtgenoot: wed. NN van Gent
Huurder: Cornelis Harmansz van Ryn
Woonplaats: Jutphaas
Borg: Gerrit Cornelisz van Ryn, zoon
Woonplaats: Jutphaas
onroerend goed: 32 mergen soo wey- als bouwlandt met huysinge c.a. en boomgaarden;
Gerecht:Overeynt van Jutphaas
Naam object: Carsbergh
Bijzonderheden: renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U097a001

Akkoord - over betaling arbeidsloon
Datering: 19-08-1676
Aktenummer: 26
Datum: 19-08-1676
Soort akte: Akkoord
Samenvatting: over betaling arbeidsloon
Notaris: F. VAN MERKERCK
Aktedatum: 19-08-1676
Personen:
Eerste Partij: Dirck Teuniss Craycam
Beroep: huysman
Woonplaats: Nedereynt van Jutphaes
Tweede Partij: Cornelis Hermenss van Rhyn
Beroep: huyssman
Woonplaats: Nedereynt van Jutphaes
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U077a004

Schuldbekentenis - f 300,- wegens lening
Aktenummer: 6
Datum: 05-05-1698
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 300,- wegens lening
Notaris: E. VERRYKEN
Personen:
Schuldenaar: Harmen van Rhyn
Woonplaats: Neereinde van Jutphaas
Borg: Cornelis van Rhyn, vader
Woonplaats: Jutphaas
assistent: Gerrit van Rhyn, broer
Woonplaats: Jutphaas
Schuldeiser: N.N.
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U129a001

Procuratie - tot openbare verkoop van zes morgen wei- en hooiland onder Vreeswyk
Aktenummer: 314
Datum: 11-08-1725
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: tot openbare verkoop van zes morgen wei- en hooiland onder Vreeswyk
Notaris: J. VAN WYCK
Personen: Erven Cornelis van Rhyn, Jan Cornelise van Rhyn en Gerrid Cornelise van Rhyn:
Constituant: Aletta van Rhyn
Constituant: Romerd Janse van der Worf
Echtgenoot: x Jannigje van Rhyn
Constituant: Teuntje van Rhyn
Echtgenoot: wed. Willem Thonise van Schayck
Constituant: Anthoni van Rhyn, zoon + Herman van Ryn
Kinderen + Cornelis van Segveld en Neeltje van Rhyn:
Rol in akte: Kinderen + Cornelis van Segveld en Neeltje van Rhyn
Constituant: Peter van Segveld
Constituant: Cornelis van Segveld
Constituant: Anthoni van Segveld
Kinderen + Cornelis van Blommestyn en Reyertje van Rhyn:
Constituant: Fredrik van Blommestyn
Constituant: Jan van Blommestyn
Constituant: Cornelis van Schayk
Echtgenoot: x Merrigje van Blommestyn
Constituant: Jan Koyman
Echtgenoot: x Maria van Blommestyn
Constituant: Jannigje van Blommestyn
Geconstitueerde: Pieter de Malapert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U109a001 128

Cornelis married Anna?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.