Pieter Pieters Sanen
(Circa 1595-)
Aaltje Klinkers
(-)
Pieter Pieters Sanen
(Circa 1625-Before 1675)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Theunisdr Seijpestein

Pieter Pieters Sanen 68

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: Neeltje Theunisdr Seijpestein 68
  • Died: Before 10 april 1675, before age 50 68

  General Notes:

Huur en verhuur
Aktenummer: 94
Datum: 01-06-1666
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Verhuurder: Gualterus van Nellesteyn
Beroep: bedienaer des goddelyken woorts binnen Utrecht
Verhuurder: Gualterus van Nellesteyn
Verhuurder: Nicolaes van Zyll, zwager
Huurder: Tonis Tonisz van Zypesteyn
Woonplaats: Thienhoven
Borg: Theunis Bartisz van Sypesteyn
Borg: Peter Petersz Sanen
onroerend goed: hoffstede c.a. met 18 morgen hey- en weylant;
Gerecht: Tienhoven
Bijzonderheden: Nicolaes van Zyll is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U059a002

Akkoord - over verdeling van geld en obligaties uit de boedel van Peter Peterss Saenen en Aeltje Klinckerts, over- leden in Neerpelt
Datering: 02-02-1686
Aktenummer: 189
Datum: 02-02-1686
Soort akte: Akkoord
Samenvatting: over verdeling van geld en obligaties uit de boedel van Peter Peterss Saenen en Aeltje Klinckerts, over- leden in Neerpelt
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Eerste Partij: Peter Symenss
Woonplaats: Burckell, heerlickheyt van Bergheyck, meyerye van Den Bosch
Eerste Partij: kinderen + Maria Peters van Saenen en Bastiaen Pauwels
Kinderen + Peter Saenen en Neeltje Anthonis:
Rol in akte: Kinderen + Peter Saenen en Neeltje Anthonis
Tweede Partij: Willem Peterss Saenen c.s.
Woonplaats: Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a004

Schuldbekentenis - van f.410-0-0 wegens gekochte beesten en gereedschap tot de bouwery behorende
Aktenummer: 95
Datum: 01-06-1666
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: E. VAN RHEE
Samenvatting: van f.410-0-0 wegens gekochte beesten en gereedschap tot de bouwery behorende
Personen:
Schuldenaar: Tonis Tonisz van Sypesteyn
Borg: Tonis Bartensz van Zypesteyn
Borg: Peter Petersz Sanen
Schuldeiser: Nicolaes van Syll
Schuldeiser: Gualterus van Nellesteyn
Beroep: bedienaer des heilige evangely binnen Utrecht
Schuldeiser: Gualterus van Nellisteyn
Verwijzingen: huur en verhuur d.d. 1-6-1666 voor notaris E. van Rhee
Bijzonderheden: met aanvulling op de heden afgesloten huur en verhuur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U059a002

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 106
Aktedatum 10-04-1675
Aktesoort Garantie
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Anthoniss Bartss ( Jan Anthoniss Sypensteyn )
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Bosch
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: Neeltgen Anthonis Bartss, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Peter Peterss Saenen
Samenvatting inhoud akte: voor borgtocht ten behoeve van de ingelanden van Maarsseveen, gepasseerd voor de jaarlykse pacht van f 345,- van het Maarseveense sluisje

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 279
Aktedatum 22-09-1676
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Anthonis Bartss ende Jannichje Teunis:
Naam eerste partij: Anthonis Anthoniss Bartss, zoon
Naam eerste partij: Arien Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Jan Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Barth Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Dirck Willemss Pannecoeck
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesgen Anthonis, dochter
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Niesgen Anthonis:
Naam eerste partij: Jannichje Dircx
Naam eerste partij: Lysbeth Dircx
Naam eerste partij: kinderen Peter Saenen en Neeltje Anthonis, dochter:
Naam eerste partij: Peter Peterss Saenen
Naam eerste partij: de onmondigen
Naam tweede partij: Cornelis Anthoniss
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: 3 mergen lants
Ligging onroerend goed: oz Oudendyck
Belendingen onroerend goed: zw: Jan Janss Brey, schoenmaecker nw: Jan Gerritss van Hooff voor: weduwe en erven Cornelis Willemss Smith
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, t Seck
Bijzonderheden: koper zal schuld aan Elisabeth Rotgans, gehuwd met kapitein NN Pauw, betalen

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 280
Aktedatum 24-09-1676
Aktesoort Testament
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Anthoniss
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Aeltje Anthonis Brey, zuster
Naam echtgenote tweede partij: laatst wed. Jan Dircxss van Oucoop
Naam tweede partij: Aeltje Jaspers, nicht
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaen Claess
Woonplaats tweede partij: Maerseveen
Naam tweede partij: (kinds)kinderen + Jannichje Anthonis, zuster, en + Anthonis Bartss:
Naam tweede partij: Anthonis Anthoniss Bartss
Naam tweede partij: Arien Anthoniss
Naam tweede partij: Jan Anthoniss
Naam tweede partij: Barth Anthoniss
Naam tweede partij: kinderen Neeltje Anthonis en Peter Saenen
Naam tweede partij: kinderen Niesjen Anthonis en Dirck Willemss Pannecoeck
Naam tweede partij: kinderen + Willem Toniss, broer:
Naam tweede partij: Jan Willem Toniss
Naam tweede partij: Neeltje Willems
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Hendrick Harmanss
Naam tweede partij: Merrichje Willems
Bijzonderheden: Aeltje Jaspers, dochter van zuster + Neeltje Anthonis Brey en Jasper Peterss
Bijzonderheden: met seclusie van de momberkamer
Bijzonderheden: op 4-2-1680 herroepen

Afstand - van hun deel in de nalatenschap van hun ouders
Aktenummer: 11
Datum: 25-02-1688
Soort akte: Afstand
Samenvatting: van hun deel in de nalatenschap van hun ouders
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Kinderen Peter Saenen en Neeltje Anthonis van Sypesteyn, in leven echtelieden:
Cedent: Peter Peterss Saenen
Woonplaats: Tienhoven
Cedent: Jannichje Peters Saenen, 28 jaar
Woonplaats: Maersen
Cedent: Niesje Peters Saenen, 26 jaar
Woonplaats: Maersen
Cedent: Cornelia Peters Saenen, onmondig
Cedent: Anthonis Peterss Saenen, onmondig
Voogd: Anthonis Anthoniss Sypesteyn, oom
Cessionaris: Willem Peterss Saenen, broer
Woonplaats: Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005 68

Pieter married Neeltje Theunisdr Seijpestein, daughter of Theunis Barts Seijpestein and Jannigje Anthonies Breij.68 (Neeltje Theunisdr Seijpestein was born circa 1630.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.