Gijsbert
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Jan Gijsberts
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Gijsbert Jans van Oostveen
(Circa 1610-Before 1670)

 

Family Links

Spouses/Children::
Grietje Cornelisdr

Gijsbert Jans van Oostveen 128

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Grietje Cornelisdr 128
  • Died: Before 26 march 1670, before age 60 128

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U82a1, aktenummer 11
Aktedatum 26-03-1670
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: crediteuren Adriaentgen Jans:
Naam eerste partij: Grietgen Cornelis
Naam echtgenote eerste partij: wed. Ghysbert Jansz
Naam eerste partij: Cornelis Cornelisz van Thoorn
Naam echtgenote eerste partij: x Adriaentgen Jacobsz, dochter
Naam eerste partij: Adriaen Jacobsz, zoon
Naam eerste partij: verdere crediteuren
Naam eerste partij: erven Lambert Jansz:
Naam eerste partij: Cornelis Lambertsz, zoon
Naam eerste partij: Jan Lambertsz, zoon
Naam eerste partij: Jaepje Lamberts, dochter
Naam eerste partij: Dirck Eersten
Naam echtgenote eerste partij: x Jutgen Lamberts, dochter
Naam eerste partij: Thonis Dircxsz,
Naam echtgenote eerste partij: x Ghysje Lamberts, dochter
Naam tweede partij: Jan Jansz Vercost
Samenvatting inhoud akte: tot transport voor het gerecht van Maartensdyk van aandeel in land en hofstede c.a. aan Cornelis Cornelisz alias Cornelis Cornelis den Eyckelenboer
Bijzonderheden: 1e party medeërfgenamen van Gouchgen Jacobs, in leven gehuwd met Anthonis de With

Akte inv.nr. U83b12, aktenr. 52, d.d. 07-10-1689
Aktesoort Boedelbeschrijving
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Grietien Cornelis
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gysbert Jansen van Oostveen
Woonplaats eerste partij: Utregt, Swarte Water
Samenvatting inhoud akte: van haar bezittingen

Akte inv.nr. U83b12, aktenr. 57, d.d. 13-11-1689
Aktesoort Protest
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: (klein)kinderen + Grietien Cornelis, in leven wed. Gysbert Janss van Oostveen:
Naam eerste partij: Jacob Gysbertss van Oostveen ( Japick Gysbertsen van Oostfeen )
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Gerrit van den Anstoot ( Gerrit Dierckse vaen den Aenstoot )
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertie van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Eygien van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Arien Gerritss
Naam echtgenote eerste partij: x Gougie Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: Jan Tymenss
Naam echtgenote eerste partij: x Emmigie Gysberts van Oostveen
Beroep eerste partij: schipper tot Cortehoeff
Naam eerste partij: Steven van Es
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltien Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Cornelis Gysbertss van Oostveen by Niesien van den Hardenbergh
Samenvatting inhoud akte: het begraven van hun (groot)moeder geschiedt zonder aanvaarding van haar nalatenschap 128

Gijsbert married Grietje Cornelisdr.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.