Jacob Lodewijks
(Circa 1605-)
? ?
(-)
Lodewijk Jacobs
(Circa 1635-)
Jannigje Jans
(Circa 1645-)
Jan Lodewijks van Nes
(1666-After 1737)

 

Family Links

Spouses/Children::
Heijltje Cornelisdr van der Vliet

Jan Lodewijks van Nes 72,128

  • Born: 1666 128
  • Marriage: Heijltje Cornelisdr van der Vliet 72
  • Died: After 24 september 1737, after age 71 128

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U131a1, aktenummer 21
Aktedatum 20-01-1705
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. VAN DER POLL ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Pieter van Pylsswaerdt
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina van Schaick
Beroep eerste partij: mr chirurgyn
Naam tweede partij: Jan Lodewycken
Naam echtgenote tweede partij: x Heyltje Cornelis van der Vliet
Woonplaats tweede partij: Maarsseveen
Soort onroerend goed: hoffstede, huys c.a. met 15 morgen wey en hoylant
Ligging onroerend goed: oz Maarsseveensedyck
Belendingen onroerend goed: ow: de Punctaelen zw: Jan Meynsse en Peter Verkroost nw: de heer de Goy
Gerecht onroerend goed: Maarsseveen

Akte Inventarisnummer U118a2, aktenummer 345
Aktedatum 07-01-1706
Aktesoort Procuratie
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Pieter van Pylsweert
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina van Schayck
Beroep eerste partij: chirurgyn
Naam tweede partij: Gerard Dyckmans
Beroep tweede partij: merckschipper van Den Haagh op Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om by de staten van Holland belening te regelen van Jan Lodewycksen met een hoeve veenland in Maarsseveen
Verwijzingen: leenverlei d.d. 25-3-1700 voor het leenhof van Holland

kte Inventarisnummer U118a2, aktenummer 345
Aktedatum 07-01-1706
Aktesoort Procuratie
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Lodewycksen, 40 jaar
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Jan Buys
Samenvatting inhoud akte: om by de staten van Holland belening te regelen met een hoeve veenland in Maarsseveen
Verwijzingen: leenverlei d.d. 25-3-1700 voor het leenhof van Holland

Akte Inventarisnummer U97b1, aktenummer 20
Aktedatum 08-01-1709
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris P. LEECHBURCH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Maria van Pallaas, in leven wed. Hendrick van Schroeyesteyn
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Everard van Weede
Beroep voogd: commissaris van de monsteringh
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Johan Ouderogge
Naam tweede partij: Gerrit Hendricksen van Duyn
Naam assistent tweede partij: borg: Willem Petersen van Huygen
Woonplaats assistent: Maarsseveen
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Lodewycksen
Soort onroerend goed: een half mergen veenlandt
Belendingen onroerend goed: voor: Joost Clasen van de Meern achter: Jan Cornelissen zww: capittel van Oudemunster now: N.N., wed. Cornelis Gerritsen van Amerongen
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, int Nedereynt int Binnenwech
Bijzonderheden: het verkochte behoorde aan de fundatie en godskamers, by de overledene gesteld

Akte Inventarisnummer U137a8, aktenummer 51
Aktedatum 26-03-1712
Aktesoort Akkoord
Notaris B. J. VAN ZWEERD ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Lodewyck
Woonplaats eerste partij: Maersseveen
Naam tweede partij: Cornelis Rejersse Baas
Beroep tweede partij: gerechtsbode, van Maersseveen
Samenvatting inhoud akte: over geschil

Akte Inventarisnummer U136a2, aktenummer 54
Aktedatum 21-02-1714
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. BARBE ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Lodewycken
Naam echtgenote eerste partij: x Heyltje Cornelisse
Woonplaats eerste partij: Maarseveen
Naam tweede partij: Willem van Vianen
Beroep tweede partij: coopman
Woonplaats tweede partij: Utreght
Samenvatting inhoud akte: f 250,- vanwege lening

Akte Inventarisnummer U152a1, aktenummer 166
Aktedatum 18-04-1716
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris G. VAN VIANEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Lodewycksen ( Jan Lodewycksen van Nes )
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam tweede partij: Willem van Vianen
Beroep tweede partij: coopman in houtwaren
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 250,- vanwege lening

Akte inv.nr. U146a2, aktenr. 291, d.d. 18-12-1717
Aktesoort Kwitantie
Notaris J. BOSCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Jansz van Nes
Naam echtgenote eerste partij: x Merrigie Gerrits Blok
Woonplaats eerste partij: Maarszenveen
Naam tweede partij: Jan Loduwyksz van Nes, vader
Samenvatting inhoud akte: voor huwelyksgift

Akte Inventarisnummer U152a2, aktenummer 42
Aktedatum 30-04-1718
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris G. VAN VIANEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aalbert Cornelissen van der Vliet
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam assistent eerste partij: borg: Jan Lodewycksen van Nes
Woonplaats assistent: Maarsseveen
Naam tweede partij: Willem van Vianen
Beroep tweede partij: coopman in hout
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening

Akte Inventarisnummer U152a2, aktenummer 71
Aktedatum 05-04-1719
Aktesoort Testament
Notaris G. VAN VIANEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Lodewycksen van Nes
Naam echtgenote eerste partij: x Heyltjen Cornelis van der Vliet
Woonplaats eerste partij: Oudt-Maarsseveen

Koop en verkoop
Aktenummer: 404
Datum: 26-10-1720
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. BOSCH
Personen:
Erven Loduwyk Jacobsz en Jannigie Jans:
Verkoper: Jan Loduwykszen van Nes
Verkoper: Claas Eldertzen
Echtgenoot: x Jannigie Lodewyksz
Verkoper: Cornelis Petersz Schouten
Echtgenoot: x Annigie Loduwyksz
Verkoper: Neeltjen Loduwykszen van Nes, onmondig
Voogd: Jan Heus
Koper: Daniel van Doorn
onroerend goed:
huys en hofsteede, groot een halff mergen zoo water als land; wz Oudendyk
Belendingen: achter: Adriaan Parn zw: Harmen Harmensz Loeven nw: Gerrit den Duyn
Gerecht: Maarszenveen, Binnenweg
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U146a002

Akte Inventarisnummer U152a2, aktenummer 143
Aktedatum 30-12-1721
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris G. VAN VIANEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Reyertse Baes
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Dirckse
Beroep eerste partij: bode van Maarsseveen
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam tweede partij: Jan Lodewyckse van Nes
Naam tweede partij: Aalbert Cornelissen van der Vliet
Naam tweede partij: Jacob Symensse van der Vliet
Naam tweede partij: Gerrit Huybertse Vonck
Naam tweede partij: Jacob Aartsen Neeff
Woonplaats tweede partij: Maarsseveen
Samenvatting inhoud akte: ieder f 100,- vanwege lening

Akte Inventarisnummer U152a3, aktenummer 79
Aktedatum 14-12-1726
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris G. VAN VIANEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aart Cornelissen Vien
Woonplaats eerste partij: Cockengen
Naam assistent eerste partij: ass.: Claas Isaacksen van Veen
Woonplaats assistent: de Maarn
Naam assistent eerste partij: ass.: Dirck Gerritsen van Darthuysen
Woonplaats assistent: Houdyck
Naam tweede partij: Feigjen Jans van Nes
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Lodewycken van Nes, vader
Naam echtgenote assistent: x Heyltjen Cornelissen van der Vliet, moeder
Woonplaats assistent: Maarsseveen
Soort onroerend goed: tien margen wey, hoy als henniplant - aanbreng bruidegom -
Belendingen onroerend goed: ww: Duytsenhuys ow: Willem de Bruyn
Gerecht onroerend goed: Laagnieuwcop.
Soort onroerend goed: seven margen wey, hoy als henniplant - aanbreng bruidegom -
Belendingen onroerend goed: zw: advocaat NN van Vegten nw: Cornelis Gysbertsen Zaal
Gerecht onroerend goed: Gieltjensdorp
Soort onroerend goed: hoffsteede, huys c.a. en vyftien margen wey als hooylant - aanbreng bruid -
Ligging onroerend goed: Maarsseveensendyck
Belendingen onroerend goed: zw: Jan Meynsse en Pieter Willemse van Dalen nw: heer NN van Goy
Gerecht onroerend goed: Maarsseveen
Verwijzingen: scheiding d.d. 2-2-1724 voor notarissen H. Bilstyn en P. Verwey te Kockengen

Procuratie - om voor leenhof van Holland negen morgen land in Maarsseveen over te dragen aan Feygjen Jans van Nesch, geh. met Aert Cornelisz Vien
Aktenummer: 8
Datum: 28-01-1728
Soort akte: Procuratie
Notaris: A. DE COOLE
Samenvatting: om voor leenhof van Holland negen morgen land in Maarsseveen over te dragen aan Feygjen Jans van Nesch, geh. met Aert Cornelisz Vien
Personen:
Constituant: Jan Lodewykzen van Nesch
Woonplaats: Maersseveen
Geconstitueerde: Pieter van Schagen
Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 14-12-1726 voor notaris G. van Vianen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U151a010

Akte Inventarisnummer U165a2, aktenummer 126
Aktedatum 06-04-1729
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris P. H. LINDSAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aart Cornelisz Vien
Naam echtgenote eerste partij: x Feygien Jansz van Es
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam assistent eerste partij: borg: Jan Lodewyke van Es
Woonplaats assistent: Maarsseveen
Naam tweede partij: Willem van Vianen
Samenvatting inhoud akte: f 500,- vanwege lening

Akte Inventarisnummer U123a9, aktenummer 162
Aktedatum 24-09-1737
Aktesoort Testament
Notaris M. VAN LOBBRECHT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Lodewykse van Nes
Naam echtgenote eerste partij: x Heyltje Cornelisz van der Vliet
Woonplaats eerste partij: Oud Maarsseveen
Naam tweede partij: Marrigje Vien
Naam tweede partij: Anthony Vien
Naam tweede partij: Cornelis Vien, drie kinderen van Fygje Jans van Nes by + Aert Cornelisz Vien, kleinkinderen
Naam tweede partij: Cornelia van Nes, dochter van + Cornelis van Nes by Marrigje Block, kleindochter
Verwijzingen: testament 5-4-1719 voor nots. G. van Vianen
Bijzonderheden: dochter Fygje Jans van Nes, nu gehuwd met Hendrick Block, wordt in de legitieme portie gesteld
Bijzonderheden: met benoeming van Arien Vien en Willem Vien tot voogden en executeurs
Bijzonderheden: Hollandse goederen naar langstlevende, overige goederen: lyftocht langstlevende 128

Jan married Heijltje Cornelisdr van der Vliet, daughter of Cornelis Jaspers and Fijgje Cornelisdr Rosenboom.72 (Heijltje Cornelisdr van der Vliet was born circa 1670 and died after 24 september 1737 128.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.