Pieter Aalberts
(Circa 1615-)
Weijntje Gerrits
(-)
Aart Cornelisz de Groot
(-)
Gerritje Pieters van den Brink
(-)
Weijntje Aarts de Groot
(-)

 

Family Links

Weijntje Aarts de Groot 128

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U100a12, aktenummer 29
Aktedatum 15-01-1700
Aktesoort Testament
Notaris J. A. BECKER ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aert Cornelisz de Groot
Beroep eerste partij: hovenier
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: voorkinderen:
Naam tweede partij: Gerrit de Groot
Naam tweede partij: Pieter de Groot
Naam tweede partij: Jan de Groot
Naam tweede partij: Tryntje de Groot
Naam tweede partij: nakinderen:
Naam tweede partij: Weyntje de Groot
Naam tweede partij: Maria de Groot
Naam tweede partij: Geertruyt de Groot
Verwijzingen: testament d.d. 5-1-1686 voor notaris J.A. Becker
Verwijzingen: codicil d.d. 27-1-1696 voor notaris J.A. Becker
Bijzonderheden: op last van de lyftocht ten behoeve van zyn echtgenote

Akte Inventarisnummer U138a6, aktenummer 194
Aktedatum 13-12-1723
Aktesoort Scheiding
Notaris H. VAN DER MARK ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Gerrichje Pieters, in leven wed. Aert Kornelisz de Groot:
Naam eerste partij: Weintje de Groot
Naam eerste partij: Maria de Groot
Naam eerste partij: Willem den Berger
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruit de Groot
Soort onroerend goed: vier hondt 26 roeden hoflandt, in verscheide hoeven naar Weintje de Groot
Naam onroerend goed: Jopjensgat
Gerecht onroerend goed: Lynpadt
Soort onroerend goed: hof of erven, met getimmer naar Maria de Groot
Ligging onroerend goed: wz Singel
Belendingen onroerend goed: ww: uitgang van den hof van de erfgenamen van N.N. de Goyer zw: de erfgenamen van Roelof Roelofsen nw: de nakomelingen van Gerrit van Schaik
Gerecht onroerend goed: buiten Katarynepoort, Hogeweide en 't Lynpadt, tusschen de Katarynepoort en de Waertpoort
Soort onroerend goed: den grond van zeker vervallen huis, met hof, groot omtrent 1/2 mergen naar Willem den Berger en Geertruit de Groot
Naam onroerend goed: genaemt geweest het Verloren Schaep
Ligging onroerend goed: Singel, agter de Mariekerk
Belendingen onroerend goed: agter: den Verloren Boomgaert zw: N.N. Pelt nw: Everard van Zypestein of wel de wed. van Arie van Zyl
Gerecht onroerend goed: buiten Katarynepoort, Hogeweide en 't Lynpadt
Verwijzingen: transport 6-3-1699
Verwijzingen: transport 7-10-1680 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.