arrow arrow
Adriaan Verwoerd
(1665-Between 1720)
Willemijntje Luijts van Ligtenberg
(1662-)
Cornelis Adriaans Verwoerd
(Circa 1695-)
Jannigje van Lutterveld
(Circa 1695-)
Arie Cornelisz Verwoerd
(1724-1812)

 

Family Links

Spouses/Children::
Beatrix Aalberts Bosch

Arie Cornelisz Verwoerd 19,92,575

  • Born: 1724, Tienhoven 92
  • Marriage: Beatrix Aalberts Bosch 16 january 1752, Tienhoven 19,92,575
  • Died: 3 august 1812, Tienhoven, at age 88 19

  General Notes:

Timmerman.

Transportregisters in het oud rechterlijk archief
Inventarisnummer 436-36
Bladzijde 238 recto
Datum 1752-05-06
Verkoper Arien Verwoert, timmerman en zijn vrouw Beatris Bosch. Beatris is de dochter van Albert Bosch en Jacomina van Alphen en voor 1/5 mede erfgenaam van Gerrit van Beek, alhier overleden
Koper Cornelis Heiling, schout en gadermeester van Leusden en zijn vrouw
Omschrijving 1/5 part van 'n huis met de annexe stal, grote hof daarachter op de Cingel bij de Schoutenbrug vanaf de Cingelstraat tot achter aan de Stadswal. Huis tegenwoordig bewoond door Benjamin Cohen, koopman in tabak
Belending 1 aan de ene zijde: de weduwe van Otto van Bennekom
Belending 2 aan de andere zijde: N. van Doorn

Akte Inventarisnummer U242a3, aktenummer 3
Aktedatum 27-01-1763
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Hendrik Versteeg
Beroep eerste partij: coopman in hout
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Zegert Hendriksz Dekker
Woonplaats tweede partij: Thienoven
Naam assistent tweede partij: borg: Arie Verwoerd
Woonplaats assistent: Thienhoven
Soort onroerend goed: 228 roeden zo water als turffland
Belendingen onroerend goed: voor: Cornelis Harmensz achter: dwarssloot zw: Jan Vlug nw: Goze van Bemmel
Gerecht onroerend goed: Maarsseveen, Secq
Zakelijk trefwoord: turfwinning

Akte Inventarisnummer U169a17, aktenummer 19
Aktedatum 20-04-1765
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris W. VAN VLOTEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Lambartus Bosch
Naam echtgenote eerste partij: x Hilletje Verwoert
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Gysbert van Dyk, zwager
Naam assistent eerste partij: borg: Arie Verwoert, zwager
Naam tweede partij: Nicolaes Finje
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 500,- vanwege lening

Akte Inventarisnummer U217a14, aktenummer 96
Aktedatum 18-09-1773
Aktesoort Uitkoop
Notaris W. VAN VLOTEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Lambert Bosch
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Hilligje Verwoert
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: zyn 4 onmondige kinderen:
Naam tweede partij: Jannigje Bosch
Naam tweede partij: Jacomyntje Bosch
Naam tweede partij: Cornelis Bosch
Naam tweede partij: Hanna Bosch
Naam voogd tweede partij: voogd: Arie Verwoert
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbert van Dyk
Woonplaats voogd: Thienhoven
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun moeder
Bijzonderheden: voor uitkooppenningen blyft verbonden huis in Tienhoven

Op den 23 Maij 1781 compareerden voor ons ondergetekende Schout en Schepenen van Tienhoven.
Teuntje Jansdr. van den Boom, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Jansz: Veenmijer, ten eenre; en Willem Aalbertsz: Schipper, mitsgaders Arie Verwoert, in qte als bij den Ed: Hove van Utrecht aangestelde voogden over Aafje, Teuntje en Jannigje Veenmeijer, minderjarige nagelaten kinderen en eenige erfgenamen ab intestato van voorsz: Hendrik Jansz: Veenmijer, bij de eerste comparante in echte verwekt, en alzo ten andere zijde; wonende de gezamentlijke comparanten onder deze gerechte van Tienhoven, thans hier present. Te kennen gevende, dat de eerste comparante in gemeenschap van goederen getrouwd zijnde met voorgemelde Hendrik Jansz. Veenmijer, hij vervolgens op den 10en Octob 1779 onder den voorsz: gerechte overleden is; nalatende tot zijne erfgenamen ab intestato de voorsz: drie minderjarige kinderen.

Akte Inventarisnummer U237a9, aktenummer 101
Aktedatum 17-10-1789
Aktesoort Borgtocht
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Arie Verwoert
Naam eerste partij: Cornelis Verwoert
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: staten
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: voor ambt van Lammert Bosch als collecteur van de ontgronding en uitvoer van turf te Breukelen, Tienhoven, Maarsseveen en Westbroek
Zakelijk trefwoord: turfwinning 128,303,428

Arie married Beatrix Aalberts Bosch, daughter of Aalbert Lamberts Bosch and Jacomina Gerbrands van Alphen, on 16 january 1752 in Tienhoven 19,92.,575 (Beatrix Aalberts Bosch was christened on 21 november 1732 in Amersfoort 83 and died on 28 august 1801 in Tienhoven 19.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.