arrow arrow arrow
Reijer Aarts Baars
(Circa 1615-)
Maagje Hermans
(Circa 1635-Before 1673)
Cornelis Jans de Waal
(Circa 1620-)
Willempje Cornelisdr
(Circa 1625-)
Adriaan Reijers Baars
(Circa 1665-Before 1717)
Hendrikje Cornelisdr de Waal
(1663-)
Hendrik Adriaans Baars
(1707-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lijsbeth Wulpherts van Renesse

2. Maria Jans van Niekerk
3. Maagje de Kruijf

Hendrik Adriaans Baars 128,428,1063

  • Christened: 4 september 1707, De Bilt 428
  • Marriage: (1): Lijsbeth Wulpherts van Renesse 19 april 1733, Driebergen 428,1063
  • Marriage: (2): Maria Jans van Niekerk 8 july 1736, De Bilt 428
  • Marriage: (3): Maagje de Kruijf 30 may 1748, De Bilt 428

  General Notes:

Akte inv.nr. U160a8, aktenr. 5, d.d. 05-01-1726
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Adriaen Reyertss Baers, in leven gehuwd met Hendrikje Cornelis de Waal:
Naam eerste partij: Reyer Adriaenss Baers, zoon
Woonplaats eerste partij: De Bilt, de Uythof te Nieuwveen
Naam eerste partij: Gerrit de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Willemyna Adriaenss Baers, dochter
Naam eerste partij: Aert Adriaenss Baers, zoon
Naam eerste partij: Anthoni Adriaenss Baers, onmondige zoon
Naam eerste partij: Jan Adriaenss Baers, onmondige zoon
Naam eerste partij: Hendrik Adriaenss Baers, onmondige zoon
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyrtss Baers, oom
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Corneliss van der Hoeven, oom
Naam tweede partij: Cornelis Janss van Pappelendam
Naam echtgenote tweede partij: x Dirkje Dircks Hoeven, dochter van Hendrikje Cornelis de Waal
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van Adriaen Reyertss Baerss en Hendrikje Cornelis de Waal
Bijzonderheden: beide partyen zyn erfgenamen van hun moeder Hendrikje Cornelis de Waal, in leven eerder weduwe van Dirk Ariss Hoeven

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 12, d.d. 11-03-1730
Aktesoort Overdracht
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Jan Adriaenss Baers:
Naam eerste partij: Cornelis Janss van Pappelendam
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkie Dirks Hoeven, halfzuster
Naam eerste partij: Gerrit Janss de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Willemina Baers, zuster
Naam eerste partij: Reyer Adriaenss Baers, broer
Naam eerste partij: Aert Adriaenss Baers, broer
Naam eerste partij: Anthoni Adriaenss Baers, broer
Naam echtgenote eerste partij: x Aeltje Cornelis de Wael
Naam eerste partij: Hendrik Adriaenss Baers, onmondige broer
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyertss Baers
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Corneliss van den Hoeven
Naam tweede partij: Huybert van Bemmel
Beroep tweede partij: meester backer
Woonplaats tweede partij: Utreght
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: comparanten zyn woonachtig onder Oostveen en De Bild

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 14, d.d. 18-03-1730
Aktesoort Overdracht
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Jansse van Pappelendam
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkje Dirks Hoeven
Naam eerste partij: Reyer Adriaense Baers
Naam eerste partij: Aart Adriaense Baers
Naam eerste partij: Anthoni Adriaense Baers
Naam echtgenote eerste partij: x Aeltje Cornelis de Wael
Naam eerste partij: Hendrik Adriaensse Baers, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyersze Baers
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Cornelisse van den Hoeven
Naam tweede partij: Gerrit Jansse de Wael
Naam echtgenote tweede partij: x Willemina Adriaensse Baers
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: beide partyen erfgenamen ab intestato van (half)broer Jan Adriaensse Baers en woonachtig te Oostveen en De Bild

Akte inv.nr. U160a10, aktenr. 16, d.d. 18-03-1730
Aktesoort Liquidatie
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Jan Adriaensse Baers:
Naam eerste partij: Cornelis Jansse van Pappelendam
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkje Dirks Hoeven, halfzuster
Naam eerste partij: Gerrit Jansse de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Willemina Baers, zuster
Naam eerste partij: Reyer Adriaensse Baers, broer
Naam eerste partij: Aert Adriaensse Baers, broer
Naam eerste partij: Anthoni Adriaensse Baers, broer
Naam echtgenote eerste partij: x Aeltje Cornelisse de Wael
Naam eerste partij: Hendrik Adriaensse Baers, onmondige broer, 22jaar
Naam voogd eerste partij: voogd: Geurt Reyertse Baers
Naam voogd eerste partij: voogd: Adriaen Corneliss van den Hoeven ( Adriaen Verhoeven )
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van overleden (half)broer
Bijzonderheden: comparanten zyn woonachtig onder Oostveen en De Bild

Akte inv.nr. U160a11, aktenr. 39, d.d. 17-01-1733
Aktesoort Kwitantie
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Adriaense Baers
Woonplaats eerste partij: de Bilt
Naam tweede partij: Geurt Reyertse Baers, oom
Naam tweede partij: Adriaen Cornelisz van den Hoeven, oom
Samenvatting inhoud akte: voor beheer en ontvangst goederen uit nalatenschappen van ouders en broer Jan Adriaentse Baers en voor uitgeoefende voogdy

Akte inv.nr. U160a11, aktenr. 42, d.d. 04-04-1733
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Adriaense Baers
Woonplaats eerste partij: de Bilt
Naam assistent eerste partij: ass.: Reyer Adriaense Baers, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Aert Adriaense Baers, broer
Naam tweede partij: Lysbet Wulphertse van Renes
Woonplaats tweede partij: Driebergen
Naam assistent tweede partij: ass.: Gysbert Teunisse van der Woerd, stiefvader x Jannighie Willemse van Dyk, moeder, eerder wed. Wulphert Jans van Renes
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Voogdbenoeming - tot medevoogd over onmondige dochter Hendrikje Hendriksz Baars
Datering: 03-07-1736
Aktenummer: 111
Soort akte: Voogdbenoeming
Samenvatting: tot medevoogd over onmondige dochter Hendrikje Hendriksz Baars
Notaris: A. N. KEPPEL
Personen:
Constituant: Hendrik Adriaans Baars
Echtgenoot: wed. Lysbet Wulphertse van der Horst
Geconstitueerde: Gysbert Teunise van der Woert, stiefgrootvader
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U164a002

Huwelijkse voorwaarden
Datering: 07-07-1736
Aktenummer: 112
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: A. N. KEPPEL
Personen:
Bruidegom: Hendrik Adriaans Baars
Echtgenoot: wedr. Lysbet Wulpherts van Renes
Woonplaats: De Bilt
Bruid: Maria Jansz van Nikerken, onmondig
Woonplaats:mDe Bilt
Assistent: Maygjen Willemsz van Dyk
Echtgenoot: wed. Jan Elisz van Nikerken
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U164a002

Mogelijk deze:
Akte Inventarisnummer U252a4, aktenummer 138
Aktedatum 31-08-1771
Aktesoort Afstand
Notaris P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Hendrik Arisse Baars
Beroep eerste partij: hospes in het Haantje te Oostveen
Naam tweede partij: Arie Hendrikse Baars, zoon
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Samenvatting inhoud akte: van vrywel zyn hele boedel en de tappersnering in ruil voor levensonderhoud en inwoning en betaling van zyn schulden
Zakelijk trefwoord: tapperyen 128,1063

Hendrik married Lijsbeth Wulpherts van Renesse, daughter of Wulfert Jans van Renesse and Jannigje Willems van Dijk, on 19 april 1733 in Driebergen 428.,1063

Hendrik also married Maria Jans van Niekerk, daughter of Jan Elisz van Niekerk and Maagje Willems van Dijk, on 8 july 1736 in De Bilt.428 (Maria Jans van Niekerk was born circa 1715 in Neerlangbroek 428.)

Hendrik also married Maagje de Kruijf on 30 may 1748 in De Bilt.428

  Marriage Notes:

Ondertrouw; met att. naar Driebergen. 428

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.