arrow
Eijmert Aarts Vinck
(Circa 1560-)
? ?
(-)
Frederik Willems
(Circa 1555-Before 1609)
Agatha Cornelisdr
(Circa 1560-)
Herman Eijmerts Vinck
(Circa 1585-Before 1620)
Sophia Frederiks
(-)
Frederik Hermans Vinck
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerritje Dirks

Frederik Hermans Vinck 206,355

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Gerritje Dirks 206

  General Notes:

11-11-1628# lootcedulle
Comp. Adriaen Gerrits Straver man en voocht van Maijken Hermens, Neeltken Hermens, Frerick Hermens, Willem ende Floris Hermens, te samen kinderen en erfgenamen van Hermen IJmerts Vinck ende Sijke Frerickse. hebben met consent van Cornelis IJmerts Vinck ende Willem Fredericks mombers en voochden van voors kinderen. Blinde lotinge etc. van ovl. hun ouders mede een huisinge van Aert IJmerts Vinck [groot stuk].

RA Lakerveld 4 f129v, 29-1-1648: Magescheid tussen de weduwe en de kinderen van Cornelis Eijmerts Vinck. Grietje Jans Brouwer ten eenre en IJmert Cornelisz Vinck, mitsgaders Peter Gijsberts en Frederik Willems als mans en voogden van hun huisvrouwen en Aertgen Cornelis IJmerts Vinck, geass. met Frederik Hermans Vinck haar neef ten andere zijde gaan over tot verdeling van de boedel.

RA.5 1648-1669
f3v 4-5-1649#
Cornelis Peters ende Hermen Peters Woeste broers ende Gijsbert Adriaens man en voogd van Kuijntgen Peters Woeste mitsgaders Frerick, Willem ende Floor Hermens Vinck broers
Adriaen [Gerrits] Straver [x Maijke Hermansdr Vinck] ende Willem Geerlofs als mans en voogden van hun hvr. en sterkmakende voor Neeltgen Hermens ende Jan IJsbrants haare swager ende Frerick Willems voor zich selve, Joost Bastiaens, Adriaen Herberts ende Willem Thonis als mans en voogden van hun hvr. alle tesamen erfgenamen van zalgr. Neelken Fredericks haere meu, ook

23-8-1649 f200v
Comp. Neeltgen Hermens Vincken wede van Gerrit Claes geass. met Frerick ende Floor Hermens Vinck hare broers ter eenre ende Henrick Claes als oom en naeste bloetvoochd van Sijghen Gerrits, onm. dr. van voors Neeltgen en Gerrit, noch geass. met Lambert Henricks ende Cornelis Peters sijne swagers ter andere zijde

f30v 29-8-1652#*
Frederick Hermans Vinck ende Gerrigje Dircks, hij ziekelijk, (niets meer)

21-10-1686
Dirk VAN VUIJREN X Fijchien Frederiks als vader van Arien Dirks VAN VUUREN, Ymert Frederiksz als voogd van Neeltje Pieters zijnde onm dochter van Pieter Jacobs X Fijchien Frederiks voorn en Jobje Pieters allen mede-erfgenamen van Frederik Hendriks [?] VINCK transporteren aan Jan Aarts(??), Hendrik Willems SCHUP, Willem Huiberts en de voorn Ymert Frederiks 1/5 van 4mh in de polder Quakernaak.

f63v 28-5-1688
Comp. Jopge Pieters Porte wonende te Lexmond mundige dochter, transp. aan Jan Aerts een huijs en schuur gemeen met haer oomen en meuijen komt van Frederick Hermens Vinck haar grootvader aan de westz. van Lakervelt. 98,169,355,396

Frederik married Gerritje Dirks.206 (Gerritje Dirks was born circa 1620.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.