arrow arrow arrow
Paulus Jacobs Hoogendoorn
(Circa 1655-)
Marrigje Thomasdr Blom
(1663-)
Arie Jans de Groot
(Circa 1650-Before 1729)
Adriaantje Cornelisdr Heijn
(Circa 1650-After 1729)
Arie Paulusz Hoogendoorn
(1686-)
Meijnsje Ariens de Groot
(1685-)
Annigje Ariens Hoogendoorn
(1728-1809)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Cornelis Dirks den Uijl

2. Cornelis Ariens van der Stok

Annigje Ariens Hoogendoorn 305,306

  • Born: 1728, Willige Langerak 305
  • Marriage: (1): Cornelis Dirks den Uijl 14 may 1747, Willige Langerak 124,304
  • Marriage: (2): Cornelis Ariens van der Stok 31 october 1756, Lopik 54,215
  • Buried: 9 august 1809, Willige Langerak

   Another name for Annigje was Antje Hoogendoorn.

  General Notes:

Trouwt wonende Sevender.

Zedert het H.Avondmaal gehouden den 6e October 1743 zijn ingekomen of
aangenomen tot lidmaten (NH Lopik):
Antje Hogendoorn, huisvrouw van Cornelis den Uijl, ingekomen van Willige Languerak met attestatie gedagtekend den 12 april 1748. [overgetekend 1754].

Namen der ledematen (NH Lopik) die bij de huisbezoeking gedaan den 23e en 29e september 1754 in leven waren:
Antje Hogendoorn, huisvrouw van Cornelis den Uijl, ingekomen 1748 12 april, thans huisvrouw van Cornelis van der Stok.

Akte inv.nr.U214a2, aktenr. 156, d.d. 13-06-1757
Aktesoort Schenking
Notaris C.P. VAN CUYLENBORGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Cornelisz Schipper
Woonplaats eerste partij: Everdingen
Naam tweede partij: Teunis Dirksz den Uyl
Naam tweede partij: Meerten Dirkse den Uyl
Naam tweede partij: Jacobus Dirksen den Uyl
Naam tweede partij: Cornelis de Ridder
Samenvatting inhoud akte: van onroerende goederen en plecht ten laste van Annigje Arisse Hogendoorn, gehuwd met Cornelis van der Stok, op huis in beneden eind van Lopik
Soort onroerend goed: 10 mergen land met twee huyzen
Gerecht onroerend goed: Lopick, Benedeneynde
Soort onroerend goed: huys en erve
Naam onroerend goed: de Kivit
Gerecht onroerend goed: Lopick, Benedeneynde
Soort onroerend goed: 10 mergen zo griend als boomgaard
Belendingen onroerend goed: boven: 't Gat
Gerecht onroerend goed: Willige Langerak, Benedeneynd
Soort onroerend goed: huyzinge
Gerecht onroerend goed: Zuydzeventer
Verwijzingen: akkoord d.d. 29-10-1756 voor gerecht van Hagestein
Bijzonderheden: bylage: gedeelte van akte in duplo

Na huisbezoeking (NH Lopik) gedaan den 21e en 23e maart 1769:
Benedeneynd van Lopik van Schoonhoven tot de Cabauwse Brug bij 't Lopikse
Zandpad:
Antje Hogendoorn, huisvrouw van Cornelis van der Stok, vertrokken met
attestatie naar Willige Langerak dd. 20 jan. 1798 [?]

Notaris: Philippus de Heer akte: 57-34 d.d. 28.04.1780 betreft: inventaris
1e Comparant: Jan de Bruyn (+)
- woonplaats of adres: Vlaardingen
- Assistent: Jan Gillesz. van der Werff
- Gemachtigde: 1. Cornelis de Ridder 2. Jan van der Horst
- beroep of functie: 1. koopman 2. schout
- woonplaats of adres: 1.-2. Schoonhoven
Omschrijving onroerend goed: 1. huis en erf 2. huis en erf 3. tuintje 4. 9
mergen 2 hond weiland 5. 3 mergen weiland 6. 1 mergen land
- ligging: 1. Omring Kerk 2. ZZ Donkersteeg 3. Westerstadsmuur 4.
Noord-Zeventer 5. Noord Zeventer
- belenders: 1. WZ Klaas Arysz. Ommering, wed. Pieter Sonne NZ Gilles van
der Werff OZ Omring ZZ schoolhuis 2. ZZ en OZ vorige huis WZ Gemene steeg
NZ Donkersteeg 3. ZZ Cornelis Laronde NZ de heer Roelandus 4. OZ Jan van
Kampen en de heer Loupe WZ Molenvliet 5. OZ A
- plaats: 1. Vlaardingen 2. Vlaardingen 3. Schoonhoven 6. Bonepas
Roerend goed: 1/16 part hoeker De Hubertus 1/16 part hoeker Gerrit en Dirk,
obligatien, contant 12.754-13-8, huisraad, inboedel, goud en zilverwerk,
uitschulden, doodschulden
Voorgaande akte: testament 15.04.1779
Getuigen: 1. Christoffel Johannesz. van Andel 2. Johannes Badon
Overige personen: 1. Neeltje den Uyl 2. Trijntje de Ridder 3. Neeltje de
Ridder 4. Jan de Ridder 5. Maria de Ridder 6. Hendrik de Ridder 7. Cornelis
den Uyl 8. Dirk den Uyl 9. Mensje den Uyl 10. Hendrik Rijnderts 11. Reintje
Hendriks Reynderts 12. Lodewijk Hendriksz. Rey
- echtg. of wed.: 1. Cornelis de Ridder 7. Antje Hoogendoorn (+) 10.
Susanne Molijn 15. Johannes Oosterhout 16. Joost van Breningen 18. Willem
Aschof (+) 24. Gerrit van Dam (+)
- beroep of functie: 14. dienstmaagd 25.-26. stuurman 27. boekhouder 28.
notaris
- woonplaats of adres: 13. Vlaardingen 15. Schoonhoven 16. Krimpen a.d. Lek
18. Amsterdam 20. Schoonhoven 21. Giessendam 22. Bergambacht 23.
Vlaardingen 28. Delft
Bron: Notarieel archief
Archief: 0218: NotariŽle archieven inventarisnummer 124,215,305,307,308

Annigje married Cornelis Dirks den Uijl, son of Dirk Theunisz den Uijl and Trijntje Cornelisdr Schipper, on 14 may 1747 in Willige Langerak 124.,304 (Cornelis Dirks den Uijl was born in Bergambacht 124, christened on 26 january 1716 in Bergambacht 112,113 and was buried in may 1755 in Lopik 309.)

Annigje also married Cornelis Ariens van der Stok, son of Arie Cornelisz van der Stok and Aafje Huijberts van den Donk, on 31 october 1756 in Lopik 54.,215 (Cornelis Ariens van der Stok was christened on 9 december 1731 in Nieuwpoort 310.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.