Pieter Pieters Roeck
(Circa 1520-Before 1562)
? ?
(-)
Lambert Pieters Roeck
(Circa 1550-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerbrecht Jacobs Roeck

Lambert Pieters Roeck 626

  • Born: Circa 1550
  • Marriage: Gerbrecht Jacobs Roeck

  General Notes:

14-9-1602 boedelscheiding
Jan Jansz Berents boedelhouder van de nagelaten goederen (zijn hvr. Marrichjen Cornelisdr is ovl.) ter eenre
Claes Jans Berents en Bernet Jansz voogden van vaderszijde, Adriaen Cornelisz van moederszijde van de nagelaten kinderen ter andere kinderen met name Jan, Cornelis, Geertken, Jan en Adriaen.
Jan Jansz Berents houdt de helft van 5 ackeren in de hofstede waar hij op woont in Tienhoven, 3 mrg 3 hont lants wesende de helfte van 7 mrg, eertijts gecomen van Adriaen Schalcken, mede in Tienhoven, westw. van de wederhelft, nu toekomende de kinderen van Dirck Petersen, nog 6 mrg vrijlants gelegen achter Tienhoven onder Ameijde, weleer gecomen van Lambert Petersen Roeck, alias smitken, nog 6 mrg 4 hont in't Hoogeijnd van Middelkoop die vooralsnog gemeen sal blijven, een camp leegh lants daer Jan Berents aen de oostzijde bedeelt sal blijven, nog aen d'enen helft van 3 mrg lants gelegen in't Hoogeijnd van Middelkoop in de hofstede van Thonis Heimansz genaampt de Ossecamp, te weten die oostzijde, bovendien nog gemeen de helft van 2 mrg in't Hoogeijnd van Middelkoop gemeen met Aert Anthonisz Middagh, met oock noch 2 mrg 5 hont land gelegen in Tienhoven op den Hoogenweert.
Hiertegens krijgen de 5 kinderen d'andere helft van de 5 ackeren in Tienhoven achter de hofstede, 4 mrg 4 hont mede in Tienhoven ten westen van de voorz 5 ackeren wesende de helft van 9 mrg 2 hont van outs gemaapt de Cleijne Hofstede, nog 2 mrg lants ter Ameijde op de polder Aextervelt binnen die steege, wesende de helft van 4 mrg van outs genaampt die vernaeltinge, sulcx die gegrondcavelt sijn tegens die wed. van Huijch Dircksz de Ridder, nog 4 mrg lants mede op ten voorsz polder binnen die steege, soe die gecocht sijn van Peter Buijense, timmerman en weleer gecomen van de wed. van Henrick Andriesz en hare kinderen, nog de wederhelft van seecker campgen weijlant in't Hoogeijnde van Middelkoop, bovendien nog de helft van 3 mrg daervan de wederhelft haer vader ten deel gevallen is in't Hoogeijnde van Middelkoop in de hofstede van Tonis Hermansz gen't de Ossecamp.
Jan Jansz Berents moet elk kind nog ? 325,- uitreiken.
Het merk van Adriaen Cornelisz voogt van moederszijde was (zie)

58. De helft v9n 6 morgen land, (1636: waarvan Leentje en Aaltje Pieters Roek 4 morgen hebben), aan de bovenzijde op Zevenhoven in het land van Ameide, enerzijds: Hendrii Hendriksz. te Vianen (1420: de leenman; 1460: Gijsbert Coppertsz.; 1496: Gijsbert Hendriksz.), anderzijds: Hendrik Hendriksz. te Vianen (1420: de leenman; 1460: Adriaan van der Goude), noord (1562: Hendrik Andriesz.; 15%: kinderen Dirk Gijsbertsz.), zuid (1562: Jacob Jansz. Roek; 15%: kinderen Dirk Pietersz.).
25-4-1406: Pelgrim van Lopik, 7 fo. 16.
5-8-1411: Lijftocht van Isentrude, dochter van Pelgrim van Lopik, 7 fo. 16.
13-3-1420: Agatha, dochter van Pelgrim van Lopik Willemsz., 9 fo. 25v.
25-1-1440: Pieter Amoutsz. bij overdracht door Agatha, dochter van Pelgrim van Lopik, 10 fo. 34.
18-2-1460: Jan Pieter Arnoutszz.,
18-3-1460: Bernard Bemardsz. bij overdracht door Jan Pieter Arnoutszz., 10 fo. 89
26-4-1496: Zeger Pietersz., chirurgijn, voor Bernard Bemardsz., zijn zwager, die buiten zinnen is, 12 fo. 112v.
26-10-1535: Pieter Bernardsz . bij dode van Bernard Bernardsz . , zijn vader, 17 fo. 43v.
28-12-1552: Pieter Roek Pietersz. bij overdracht door Pieter Bernardsz., 17 fo. 206v.
27-11-1562: Lambert Roek bij dode van Pieter, zijn vader; 21 fo. 112.
29-10-1596: Pieter Roek bij dode van Lambert, zijn vader, 26 fo. 75v.
Het leen 58 gesplitst in 58 A, 58 B en 58 C.

49. 1 morgen land (1629: in 4 morgen 1% hont) op Aaxterveld in Ameide, noord: Hendrik Fockier (1610: Jan Markusz. C.S.; 1616: en Hendrik de Bruin), zuid: erven Jan Pietersz. (1610: Jacob Adriaausz. Oskamp; 1616: Dirk Adriaausz. Oskamp).
4-10-1533: Willem Allardsz. bij dode van Allard Willemsz., zijn vader, met lijftocht van Aartke, zijn moeder, 17 fo. 28.
13-3-1536: Albert Koenraadsz. bij overdracht door Willem Allardsz., bevestigd door Aartke, diens moeder, waarna overdracht aan Adriaan Adriaansz., 17 fo. 46-47.
3-6-1540: Jacob Jans. bij overdracht door Adriaan Adriaansz., 17 fo. 77v.
29-5-1585: Lambert Pietersz. voor Gerberg, dochter van Jacob Jansz. Roek, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 25 fo. 66v-67.
20-4-1610: Jacob Roek Lambertsz . bij dode van Gerberg , zijn moeder, 26 fo. 2 19.
30-8-1616: Pieter Roek Lambertsz. voor Lambert Roek bij overdracht door Jacob, diens vader, 27 fo. 10.
29-1-1629: Adriaan Jansz. voor Adriaantje Jacobs Roek bij dode van Lambert, haar broer 27/2 fo. 113v.
8-12-1656: Adriaan Jansz. ook voor zijn kinderen bij dode van Adriaantje Roek, zijn vrouw, bij huwelijksvoorwaarden, 29 fo. 185v. 626,837

Lambert married Gerbrecht Jacobs Roeck, daughter of Jacob Jans Roeck and ? ?. (Gerbrecht Jacobs Roeck was born circa 1550 and died before 20 april 1610 837.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.