arrow
Pieter Andriesz de Bruijn
(Circa 1600-1677)
Jannigje Jacobs Verhoef
(Circa 1600-)
Arie Pieters de Bruijn
(Circa 1630-)
Marrigje Jacobs van den Berg
(-)
Jan Ariens de Bruijn
(Circa 1658-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsje Cornelisdr Koppelaar

Jan Ariens de Bruijn 185

  • Born: Circa 1658
  • Marriage: Lijsje Cornelisdr Koppelaar 185

  General Notes:

Mogelijk van deze ouders.

Lidmaat Ameide 1687.

RA.12 23-4-1698 f76v
Comp. Berent van Veen, Jan Cornelisz Coppelaer, Jan Adriaensz de Bruijn als getrout hebbende Elisabeth Cornelis Coppelaer: tesamen kinderen ende erffgenamen van Teuntjen Jans Boeff soo bij Willem Berentsz van Veen als Cornelis Lubbertsz Coppelaer aen selve verweckt, gelijck mede compareerden Jan Adriaensz Boeff, Claes Adriaensz, Joris Adriaensz, Jacobus Adriaensz ende Merrigen Adriaens Boeff kinderen ende erfgenamen van Adriaen Jansz Boeff ende verclaerden te constituweeren Cornelis Adriaensz Boeff haer laeste comparanten broeder ende eerste comparanten neeff om uit haer naem t'ontvangen van de heer secretarius tot Nootdorp en Nieuwerveen soodanige.... als bij Pieter Cornelisz Heijn, Pleuntjen Cornelis van Campen, Jan Jansz Boeff t'samen ofte eenich van haer int particulier aen ider hant van de broeders ende susters van Jan Jansz Boeff ofte desselfs kinderen soo bij testament ofte mondelinck sijn gemaaeckt,
185,279

Jan married Lijsje Cornelisdr Koppelaar, daughter of Cornelis Lubberts Koppelaar and Theuntje Jans Boef.185 (Lijsje Cornelisdr Koppelaar was born circa 1659.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.