arrow
Dirk Aarts Schoonderwoerd
(Circa 1630-)
Geertje Jans Bloemendaal
(Circa 1635-1677)
Jan Dirks Schoonderwoerd
(Circa 1660-)
Trijntje Cornelisdr
(-)
Geertje Jans Schoonderwoerd
(1694-1761)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jan Hermans Hortensius

2. Theunis Hulskamp

Geertje Jans Schoonderwoerd 63,189,405,406,499,1011

  • Christened: 19 august 1694, Lopikerkapel 189,405,406
  • Marriage: (1): Jan Hermans Hortensius 4 january 1715, Lopikerkapel 63,406,499,1011
  • Marriage: (2): Theunis Hulskamp 30 september 1730, Lopikerkapel 499,519
  • Buried: 18 september 1761, Jaarsveld 877

  General Notes:

Akte inv.nr.U110a10, aktenr. 3, d.d. 11-01-1715
Aktesoort Afstand
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jan Dirxe Schoonderwoert en Tryntje Cornelis, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: onmondige erven:
Naam eerste partij: Geertje Jans van Schoonderwoert, dochter
Naam eerste partij: Johanna Jans van Schoonderwoert, dochter
Naam voogd eerste partij: voogd: Aart Jacobss Helsloot
Naam voogd eerste partij: voogd: Barent de Wit
Woonplaats voogd: Jaarsvelt en Capel
Naam eerste partij: Dirk Teuniss van Vlymen
Naam echtgenote eerste partij: x Gerrichje Jans van Schoonderwoert, dochter
Woonplaats eerste partij: Jaarsvelt en Capel
Naam tweede partij: Lucretia van Nyenrode
Naam echtgenote tweede partij: wed. Hermannus Munnix
Beroep tweede partij: in leven medicine doctor t' Amsterdam
Naam tweede partij: haar kinderen en kleinkinderen
Soort onroerend goed: 4 mergen, 2 1/2 hondt landts
Gerecht onroerend goed: Jaarsvelt

Akte nr. U144a7-192, d.d. 28-12-1720
Soort Scheiding
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT
Actief 9-2-1705 tot 25-11-1722
Uittreksel:
Naam eerste comparant: Pieter Joosten van Muyden
Echtgenote eerste party: wedr. Grietje Jansz van Schoonderwoerd, eerder wed. Jan Hendriksz van Lent
Naam assistent eerste party: borg: Nicolaes van de Poll
Beroep assistent 1e party: notaris
Woonplaats assistent 1e party: Montfoort
Naam comparant ter andere zyde: Engeltje van Lent, stiefdochter
Naam voogd ter andere zyde: voogd: Willem Corsz Sluys
Inhoud rechtshandeling: boedel Grietje Jansz van Schoonderwoerd
Omschrijving onroerend goed: huysinge, herberge
naar Pieter Joosten van Muyden
Huisnaam, veldnaam, scheepsnm.: de Lindeboom
Omschrijving onroerend goed: een boomgaart
naar Pieter Joosten van Muyden
Huisnaam, veldnaam, scheepsnm.: den erffpagt
Verwijzing naar andere aktes: uitkoop 18-6-1716 voor notaris N. van de Poll
te Montfoort
Bijzonderheden: Jan Hortensius x Geertje Jansz Schoonderwoerd, schoolmeester te Jaarsveld en Dirk van Vlymen x Gerrigje Jansz van Schoonderwoerd, herbergier te Capelle, nemen op zich Engeltje van Lent op te voeden 940

Geertje married Jan Hermans Hortensius, son of Hermanus Hortensius and Marrigje Jans de Bode, on 4 january 1715 in Lopikerkapel 63,406,499.,1011 (Jan Hermans Hortensius was born in 1690 in Jaarsveld 388,499,1011 and died before 1728 197.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 406,499

Geertje also married Theunis Hulskamp, son of Hendrik Carsts Hulskamp and Hendersken Theunisdr Navis, on 30 september 1730 in Lopikerkapel 499.,519 (Theunis Hulskamp was born in Aalten 499,519, christened on 9 january 1698 in Aalten 1052 and was buried on 3 may 1743 in Jaarsveld 877.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 499,519

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.