Arie Vonk
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Laurens Laurensz
(Circa 1565-Before 1625)
Heijltje Ingens
(Circa 1570-)
Gerrit Ariens Vonk
(Circa 1595-)
Annigje Laurensdr
(Circa 1595-)
Heijltje Gerrits Vonk
(Circa 1625-After 1677)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Ariens

Heijltje Gerrits Vonk 1647

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: Cornelis Ariens
  • Died: After 16 december 1677, after age 52 1647

  General Notes:

77. 50-12-1675
Comp. Jan Cornelisz. j.m. won. in Nederslingerlant geass. met Heijltge Gerrits Vonck sijne moeder ende Adriaen Gerrits Vonck zijnen oom, toecomende bruijdegom en Anneken Adriaen, won. binnen Goudriaen, j.d. geass. met Adriaentgen van den Dool, haer moeder, Cornelis Pieters Broer haer oom van vaderszijde, Maerten Gerrits van den Dool hare oom van moederszijde, toecomende bruijt, huwelijks- voorwaarden. Hij brengt in vierdalf (=3) mergen in Nederslingelant in de Hofstede van Aeltgen Gerrits, belend ten oosten Maerten Adriaens en ten westen de kinderen van Jacob Arijens Pals etc.
Zij brengt o.a. in 5 morgen land in Ottelant, mette halve huijsinge, onverdeeld in negendalve (=8) mergen, belend ten oosten Cornelis Jongeneel schout van Ottelant en ten westen Willem Ariens Nieuwesteeg etc.

16-12-1677 f194
Gerrit Cornelis Vonck wonende Nederslingeland als bruidegom met zijn moeder Heijltge Gerrits wede van Cornelis Ariens (Vonck) en zijn broer Jan Cornelis wonende Ottoland en zijn oom Arien Gerrits Vonck wonende S ten eenre en Metge Thonis wonende Ottoland als bruid met haar ouders Thonis Gherrits x Fijcke Joris wonende Ottoland, huwelijksvoorw. Inbreng hij een hofstee groot 3 mrg. in 18 mrg. op S bewoond door Aeltge Gerrits. 1647

Heijltje married Cornelis Ariens. (Cornelis Ariens was born circa 1620 and died before 16 december 1677 1647.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.