arrow
Hendrik Cornelisz van Hof
(Circa 1560-After 1620)
Marrigje Simons
(Circa 1568-After 1638)
Pieter Florisz Dogterom
(Circa 1585-Before 1655)
Pietertje Hendriks van Hof
(Circa 1590-Between 1655)
Marrigje Pieters Dogterom
(Circa 1618-Before 1663)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Hendriks de grote Vlot

Marrigje Pieters Dogterom 148,151,874

  • Born: Circa 1618, Meerkerkerbroek 874
  • Marriage: Cornelis Hendriks de grote Vlot 18 july 1647, Meerkerk 148,151,873
  • Died: Before 17 december 1663, before age 45 151,874

  General Notes:

Meerkerk RA.23 15-9-1654 lootcedulle
Comp. Cornelis Hendricks de Groote als man en voogd van Merrichgen Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijne als getrouw hebbende Lijntgen Pieters ter eenre. ende Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voochden van de nagelaten weeskinderen van Floris Pieters zalgr. alle als kinderen ende kintskinderen van Pieter Floris Dochterom haere zalgr. vader resp. grootvader
4 mrg. lant op de Duijnen ende noch 14 hont op Middelbroek
Cornelis Hendricks de Groote 1 mrg op de Duijnen in een weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve nieuwsteech toe oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best
Cornelis Hendricks de Cleijne 1 mrg waarvan 1 mrg westw vande voorn 1 mrg en de mrg mede in't weertgen van voorn. etc.

Meerkerk RA.23 11-12-1654 (dit stuk met ander handschrift)
Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voogden vande nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke Hendricks wel vermeld) , testament van 25-1-1649
Jan Gerrits den Uijl 285 guld
verderop is "de" bij Groot en Cleijn doorgehaald

Brandwijk WK. 1 nr.21 17-12-1663
Comp. Cornelis Hendricksz Grooten, wonende op Gijbeland, wedr. van Marichgen
Pieters zalgr. ter eenre en Cornelis Heijndricksx Cleijne wonende Meerkercksbroeck als last en procuratie hebbende van Cornelis Willemsz Neck wonende op Lakervelt als neef en voogd van de 3 onmondige weeskinderen ter andere zijde, vertigting.
kinderen met name Jan out 13 jaar, Pieter out 9 jaar en Hendrick 6 jaar, bij 18 jaar ieder een derde part van 90, . 155

Marrigje married Cornelis Hendriks de grote Vlot, son of Hendrik Cornelisz Vlot and Annigje, on 18 july 1647 in Meerkerk 148,151.,873 (Cornelis Hendriks de grote Vlot was born in 1624 in Gijbeland 151,873,874 and died on 30 april 1697 in Meerkerk 151,874.)

  Marriage Notes:

Eerste proclamatie. 151,873

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.