arrow
Leendert Theunisz
(Circa 1540-)
? ?
(-)
Hendrik Dirks Mors
(1527-Between 1603)
? ?
(-)
Theunis Leenderts
(Circa 1565-Before 1641)
Marrigje Hendriks
(Circa 1565-Before 1605)
Bastiaan Theunisz
(Before 1595-Before 1669)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jannigje Theunisdr de Heer

2. Annigje Willems Alblas

Bastiaan Theunisz 65,87

  • Born: Before 1595
  • Marriage: (1): Jannigje Theunisdr de Heer 65,87
  • Marriage: (2): Annigje Willems Alblas After march 1638 73,87
  • Died: Before 12 august 1669, about age 74 87

  General Notes:

SAD, weeskamer Langerak inv.nr. 1, d.d. 24-10-1606. 24-10-1606: Anthonis Lenaarts weduwnaar van Maritge Hendricks ter eenre en Cornelis Hendricks Uul als oom ende bloedvoogd van de drie weeskinderen, Maritge Thonis, Bastiaan Thonis en Annitge Thonis, ter andere zijde. Zij komen tot overeenstemming over verdeling van de veestapel, het lin­nengoed en de inboedel. Huis en land zal nog gemeen blijven. Anthonis Lenaerts zal bovendien ieder kind de som van 140 gulden uitreiken, mits zij nog een jaar bij hem blijven werken. Hij zal zijn kinderen dat jaar voeden en kleden. Na dat jaar zal hij ze ook 'laten volghen een webbe linnen laecken, met een roer met een spinnewiel'. Anthonis zal verder alle lasten dragen.

SAD, weeskamer Langerak inv.nr. d.d. 24-10-1606 d.d. 8-5-1613. 8-5-1613: Compareerden op huiden Bastiaen Thonis v.h.z. en Anna Thonis als erfgenamen van Ma­ritgen Thonis hun zuster en bekenden van Thonis Lenaerts hun vader voldaan te zijn van vier hondert veertig gulden over de uitkoop. In de marge van deze akte verklaren Bastiaan Thonis en Anna Thonis, dat zij vol­daan zijn van hun deel van de nalatenschap van hun zuster Maritgen.

SAD, ora Langerak 20, fol. 140v. 7-1-1623: Compareerde Pieter Willems, inwoner dezer heerlijkheid en heeft getransporteerd ten behoeve van Bastiaan Cors en Bastiaan Thonis 31/2 mergen 1/2 hont met huis, betimmering, beplan­ting en beteling. Strekkende van de Lek tot de halve oude landscheiding van Goudriaan. Oostw. Peter Peters, westw. Bastiaan Cors.

f165 14-1-1628
Bastiaen Thonis ende Bastiaen Cors swagers beide won. Langerak grond­cave­ling komt van Maritge Hendricx zalgr hun moeder en schoonmoeder.

SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 75. 20-2-1637: Bastiaan Cors weduwenaar van Anna Thonis ter eenre, Thonis Leenerts als vader ende Bastiaen Thonis als broeder van Anna Thonis, rechte bloedvoogden van nagelaten weeskinderen ter andere zijde, zijn met elkaar overeengekomen dat Bastiaan Cors zal blijven in het bezit van alle roe­rende goederen en levende have en van alle in-en uitschulden. De onroerende goederen die Basti­aan Cors en zijn overleden huisvrouw samen bezeten hebben, zijn totaal elf morgen vijf hont land waarop een last rust van 2.825 gulden Bastiaan Cors zal hiervan de helft houden en zal ook de helft van de lasten dragen. De andere helft die eigendom is van de kinderen, mag hij zolang gebruiken om met de winst daarvan de rente te betalen en de schulden af te lossen. Bastiaan Cors zal gehouden zijn Machteltgen Bastiaens nu oud tussen de 16 en 17 jaren en Henrickgen Bastiaens die in september twee jaar was, samen op te voeden.

Langerak WK.2 f86 11-3-1641
Neeltje Peters wede van Teunis Lenerts, wo. Langerak, geass. met Peter Peterse Crook, haar broer en Leendert, Pieter, Adriaan, Willem, Lijsje en Anna Teunisse, geass. met voorn Pieter Peters Croook hare oom, ter eenre, Bastiaan Teunis schepen, voor hem zelf Machtelt Bastiaans, geass. met Bastiaan Cors haar vader als voogd en Bastiaan Teunis als oom van Hendrickje Bastiaanse, moeder is Anna Teunis, ter andere zijde sprekende van/op Cors Teunis en Marten Pieters,

f86 16-3-1641
Comp. Bastiaan Corss voor hem selve en als vader en Bastiaan Teunisse samen voochden van Henricksken Bastiaans weeskinderen van Anna Teunis 1e hvr. van Bastiaan Cors, Machtelt Bastiaans geass. met haar vader Bastiaan Cors transp. aan Neeltje Pieters wede van Teunis Leenderts, afkomstig van Teunis Leenerts (uit zijn 1e huw.) x Maritje Hendricks, grootouders.

7-1-1647 f214# 14 blz.
Comp. Andries Bastiaens ALBLAS man en voogd van Adriaentgen Thonis (de HEER), Adriaen Bastiaens ALBLAS " " " " Maritge Thonis (de HEER), Bastiaen Thonis getr. gehad hebbende Jannigje Thonis (de HEER) met Thonis en Bastiaen sijne sonen, Jan Claese man en voogd van Beligen Bastiaense, Lijsgen Bastiaensdr in deze geass. met Thonis Bastiaens haere broeder voor eene hand, Thonis Bastiaens, Jan Basti­aens als kinderen van Lijsgen Thonis (de HEER zalgr.) ende Daniel Jans als man en voogd van Geertgen Thonis (de HEER voorheen wed. van Cornelis Willems ALBLAS) geass. ende in't bij wesen van Pieter Aerts als man en voogd van Beelige Cornelis (ALBLAS) als naer dode vande voorn. Geertge Thonis mede succeffens van de voorn lotingen volgens secker testament bij de voorn. Annitge Dircks gemaekt, was hvr.van Thonis Cornelis de HEER, beijde zalgr.

Langerak WK.2 f156v 23-12-1665
Cors Huijbertse is nagelaten zoon van Huijbert Cors en Machteltje Bastiaanse en sedert het ovl. van Bastiaan Cors zijn grootvader, zonder voogd nu Cors Bastiaanse als oom en oudoom Bastiaan Teunisse als voogden.

79,87

Bastiaan married Jannigje Theunisdr de Heer, daughter of Theunis Cornelisz de Heer and Annigje Dirks 65.,87 (Jannigje Theunisdr de Heer was born circa 1592 in Langerak and died before 16 march 1638 in Langerak 65,87.)

Bastiaan also married Annigje Willems Alblas, daughter of Willem Bastiaans Alblas and Neeltje Dirks, after march 1638 73.,87 (Annigje Willems Alblas was born circa 1607 in Langerak 173.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.