arrow arrow
Maarten Cornelisz Kol
(-)
Dirkje IJsbrands Schouten
(-)
Arie Pieters de Bruijn
(Circa 1630-)
Marrigje Jacobs van den Berg
(-)
IJsbrand Maartens Koll
(Circa 1660-)
Niesje Ariens de Bruijn
(1664-)
Maarten IJsbrands Koll
(1694-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Margriet Jans Koppelaar

Maarten IJsbrands Koll 474,625,644,949

  • Christened: 1 january 1694, Ameide 949
  • Marriage: Margriet Jans Koppelaar 2 march 1720, Ameide 474,625,644

  General Notes:

25-1-1724
Comp. Evert - ende Sander Koppelaer, Jan Jansse Bode, buermeester tot Jaersveld getrouwt met Teuntie Koppelaer, Maerten Koll in huwelijk hebbende Grietie Coppelaer, mitsgaders Arie Blois getrouwt met Gerbregt Coppelaer, ende nog Evert Coppelaer ende Arie Blois als het regt bij uijtcoop verkregen hebbende van Jan Alblas in egte hebbende Annigje Coppelaer, en wijders nog Evert Coppelaer, Maerten Coll ende Arie Blois als het regt bij uijtcoop verkregen hebbende van Cornelia Coppelaer, alle kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisse Coppelaer ende Mergje Cornelis, in leven e.l, constitueren Cornelis Coppelaer, den comparanten broeder en swaeger, om voor schout en schepenen onder Loosdorp te transporteren aen Herbert...., woonende onder Loosdorp, de onverdeelde helfte van sekere 2 mergen 75 roeden lant onder Loosdorp, 624

  Christening Notes:

Getuige: Dirckje IJsbrands Schouten.

Maarten married Margriet Jans Koppelaar, daughter of Jan Cornelisz Koppelaar and Marrigje Cornelisdr van Langerak, on 2 march 1720 in Ameide 474,625.,644 (Margriet Jans Koppelaar was christened on 26 november 1691 in Tienhoven 474,625,626.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.