arrow arrow
Pieter Jans
(Circa 1580-)
Marrigje Willems van Ommeren
(Circa 1585-)
Maarten Willems
(Circa 1610-)
Maaike Pieters
(Circa 1610-)
Maria Maartens
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jasper Theunisz Kool

Maria Maartens 754

  • Marriage: Jasper Theunisz Kool 754

  General Notes:

80. 28-7-1682
Mayken Peters, wedu van Merten Willems, testeert, erfgenamen Geertien Mertens, huysvr. van Aert van Wcyk, Maria Mertens, huysvr. van Jasper Teunisz., Willem Mertens, Jan Mertens ende 3 onmondige kinderen van haar overleden oudsten zoon Pieter Mertense met namen Merten, Jannigjen en Jan Peters, ieder voor 1/5e part, En nog de voors. Merten Peters als oudste soon van Peter Mertens ingevolge de erfpacht brieven voor een seckere hofstede, groot 4 morgen, gelegen op Bolgery onder Zydervelt, tegen de kerck, synde erfpachtgoet een St. Pieter te Utrecht.

132. 25-6-1721
Maria Meertens, wedu van Jasper Thonisz. Cool, won. op Bolgery onder Zydervelt, testeert, verwyst naar testament voor Nots. Harmen Vatheus d.d. 1-12-1713; Cecilia Meertens dochter van haar overleden soon Maarten Jaspers Cool, Geertje- en Maria Alting, kinderen van haar overleden dochter Aartje Jaspers, in echt verweckt bij Herbert Harmensz. Alting, tot voogden van voorn. Aartje Jaspers Cool zalr., kinderen van Thonis Jaspers Cool, nml. Jasper Maertens Cool en Jan Meertens de Raad en Herbert Harmens Alting, als toeziend voogd. 754

Maria married Jasper Theunisz Kool, son of Theunis Dirks Kool and Heijltje Jaspers.754 (Jasper Theunisz Kool was born circa 1640.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.