Dirk Roelofs Stout
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Roelof Dirks Stout
(Circa 1600-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Maagje Eliasdr

Roelof Dirks Stout 364

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Maagje Eliasdr 364

  General Notes:

7-2-1626 f153a los
Comp. Dirck Roelofs Stout schout van Lexmond siek
Datum in het stuk 17-1-1623
Neelken Jans zijn maegd voor getrouwe dienst f 250,- aen Claes Jacobs f 24,-, Roelof Dircks schout, Claes Dircks en Jop Dircks zijn 3 zonen mitsgaders Harmen Egberts Bijl en Wijn Peters de Rije, als man en voocht van Lijsbeth Dircks en Beertge Dircks mitsgaders die Adriaen Jans geproc. bij Adriaentgen Dircks sijne oudstedr

21-4-1626 p57
op huijden hebben Hermen Egberts Bijl als man en voocht van Lijsbeth Dircks, Jan Adriaen Corsse als bestevader van de 3 kinderen die Adriaen Corsen gepr. bij Adriana Stouten, Wijn Peters de Rhie als man en voocht van Beertgen Dircks, Claes Dircksz en Job Dircks Stout alle erfgen. van zalgr Dirck Roelofs Stout in leven schout tot Lexmond, in den 1e de hofstede van Peter Gerrits .. op 2 loten, nog 3 loten
p59
Roelof Dircks Stout schout van Lakenveld als boven

12-6-1629 26
Comp. Roelof Dircx Stout voor hem selve Jan Adriaens Corsen als bestevader also voochden van de onm. kinderen van Adriaen Jans, Hermen Egberts Bijl en Wijn Peters de Rie als als man en voocht van hunne hvr. mitsgaders Fasken Aerts wede van Claes Dircks Stout

11-12-1633 [116]$
Aeltgen Adriaens Corsse geass. met Jan Tonisz Tucker hare soon en voocht, mitsgaders Henrick Gijsberts voor hem selve, Leendert Dircks Teus als man en voocht van Lijsbeth Gijsberts ende Joost Floren man en voocht van Jannetgen Gijsberts, Jannegen Gijsberts ende Neeltge Henricks wede van Adriaen Gijsberts geass. met voors Hendrik Gijsberts haere gecoren voocht en mede voor haar onm. kinderen bij Adriaen Gijsberts. Te samen kinderen van Gijsbert Adriaens Corsen haere vader mitsgaders Gijsbert Jans, Claertge en Lijsken Jans susters en broeder en Geerlofs Dirck Teuse, Jan Peters Benschopper als mans en voogden van haere hvr. met Roeloff Dirck Stout als voogd van de kinderen van Adriaen Jans [nog meer namen]

20-7-1639#**
Comp. Jan Peters Benschopper en Geerlof Dircxs als mans en voogden hunner hvr. mitsgaders Roeloff Dircxs Stout en Jan Michiels als voogden van Dirk Adriaens en Cors Adriaens, Baijen Dircks en Jan Michiels als mans en voogden van hunner hvr. etc.

8-3-1642 f35v
Comp. Maijgen Elias wede van Roelof Dirx Stout, geass. met Cornelis IJmerts Vinck haer voocht ter eenre en Dirck Adriaens als neeff alsulcks voocht van de onm. kinderen van voorz Roelof Stout bij Maijgen Elias

27-3-1648 f159
Comp. Maijgen Elias wede van Roelof Dircx Stout, geass. met Gosen Aerts ende Cornelis Jans Prins hare gecoren voogden ter eenre en Dirck Adriaens als neef ende Wijn Peters de Rie aengehoude oom en alsulcks voogden vande onm. kinderen van voors Roelof ter andere

12-9-1648 f175
Comp. Maijgen Elias wede van Roelof Dircks Stout als moeder van Elias Roelofs en Roelof Roelofs Stout hare onm. kinderen, geass. met Gosen Aerts haer gecoren voogd en Bastiaen Marinus Hopman als man en voogd van Neeltgen Roelofs Stout,

4-3-1651 f15 rentebr. (folio's dubbel genummerd)
Comp. Claes Peters op Lexmond man en voocht van Maijgen Elias tevoren wede van Roel Stout heeft nu een kind 364

Roelof married Maagje Eliasdr, daughter of Elias Willems and ? ?.364 (Maagje Eliasdr was born circa 1605.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.