arrow
Jan Willems van Muijlwijck
(-)
Margriet Pieters
(-)
Thijmen
(-)
? ?
(-)
Pieter Jans van Muijlwijck
(Circa 1535-)
Adriana Thijmens
(-)
Thijmen Pieters van Muijlwijck
(1569-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Thijmen Pieters van Muijlwijck 251

  • Born: 1569
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

fol 40v 4-6-1601
Thijman Peterss VAN MUIJLWIJCK voo rhemzelf en proc hebb van Peter Adriaenss HAGHEN X Belycke VAN MUIJLWIJCK Petersdr te eenre en
Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK ten andere,
deling van goederen hun aangecomen door dode van hun broer Jan VAN MUIJLWIJCK Peterss za, en wel als volgt:
Thijman Peterse VAN MUIJLWIJCK: huis en hofstad op Middelcoop waarin zijn broer za placht te wonen, groot 5h.
Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK: 3m op Leerbroek.

1-4-1605 f14v
Willemke Willems wede legt beslag op de penningen die berusten bij Dirck Vassen, smit tot Meerkerk en die competeren aen Thijmen Peters, waersman op Middelcoop

11-7-1611 f27v
Peter Adriaens in't Laageind van Middelkoop x Hubertje Wouters was eerder wede van Lambert Bernts zalgr. ter eenre en Thijmen Bernts met Quirijn Wouters als omen en bloedvoogden van Marijke Lambertsdr zijnde het nagelaten weeskind van het 1e huw. ter andere Marijke Lamberts 1½ mrg. in het "bloote weer" op't Laageind van Middelkoop oostw Claes Floris en westw Cornelis Gherrit Hermansdr? strekk. van de ½ dwarssloot van Anthonis Goeverts Vinck t/d ½ dwarssloot van Thijmen Peters van Muijlwijck.
nu de kinderen Adriaen en Willemke Peters verder zelfde namen.

nr 187 11-6-1618
Comp Claes Floriss won in ’t laageind van Middelcoop en Pieter Hendricxs X Niesken (of Meusken?) Jacobsdr NOBEL zijnde halve zuster van voorn Claes Floriss, deling van goederen nagelaten door Barbara Meeusendr za die gehuwd geweest was met Jacob Thoniss NOBEL za, en wel als volgt:
Claes Floriss voor zijn moeders (!) bestervenisse: de oz van “het Breeweer” groot 7 m ¾ (?) h, bov Thijmen Peterss cum suis, ben de voorn Pieter Hendricks; nog 5 m op Leerbroek, strekk v/d halve dwarssloot van Dirck Toniss en Aert Corneliss t/d Middelcoopse kijlspit toe, bov Jacob Tonis Claess cum suis, ben Dirck Geeritss, Pieter Hendricxs: huis, hof en land zoals dat door het oude echtpaar nagelaten is.
(Claes Floriss)

nr 148 18-3-1625
Comp Tijman Peterss VAN MUIJLWIJCK, Belijke Petersdr VAN MIJIJLWIJCK X Peter HAGEN za geass door haar zoon Adriaen Peterss HAGEN en Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK, elk vzz en de voorn Tijman en Lambert Peterssoonen als omen en bldvgd van vaderszijde, mtsgdrs Dionijs Janss VAN MUIJLWIJCK als oom en bldvgd van moederszijde over de 4 onm weeskinderen van Anthonis Peterss VAN MUIJLWIJCK za met name Peter, Jan, Adriaen en Jacob VAN MUIJLWIJCK Anthoniss, allen tesamen erfgenamen van hun muije en oude muije za Margriete VAN MUIJLWTJCK van vaderssijde te eenre en
Adriaen Rutgerss won op Blokland met Teunis Laurentss zijnde enige zoon van Laurens Hendricxs schipper X Anneke Rutgers za en Maeijke en Sijke Jansdochters nagelaten kinderen van Maeijke Rutgers za geass met hun oom en vgd Adriaen Corneliss HOPMAN, allen als mede-erfgenamen van Margriete VAN MUIJLWIJCK zijnde hun muije en oude muije van moederszijde, te andere, deling na loting van de goederen van Margriete VAN MUIJLWIJCK
(zie ook vertichting tegen haar echtgenoot Adriaen Dircxs VAN DEN HEUVEL schep 5-11-1624) en van de goederen heurl opgecomen door overlijden “van Maria VAN MUIJLWIJK, Jan VAN MUIJLWIJCK, haerl oom en muije za” en wel als volgt:
Tijman Peterss VAN MUIJLWIJCK: 2 m in ’t land vn Middelcoop gemeen met Teunis Laurenss voorn in een camp van 4 m; nog 2 m in Lang-Nuland; nog 11½ h in de hoge beempt op Blokland gemeen met Adriaen Rutgerss; nog 1 m op Laag-Blokland en nog 8 h in ’t oude land,
Belyken Petersdr VAN MUIJLWIJCK: het “Schenkelweer” groot 6 m 3 h; nog 4 m ¾ h in Brantwijk gemeen met Adriaen Rutgerss en Lambert Peterss voorn; nog ¼ part in huis, berg en schuur in Brantwijk en gemeen als voorn,
Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK: 17 h gen “de smout-acker” op de hoge beempt; nog de helft van 4 m daar aan het eijnde van nog 4 m ¾ h in Brantwijk en ¼ in het huis aldaar, gemeen met Adriaen Rutgerss en Belijke Peterss,
de 4 nagelaten kinderen van Antonis Peterss: 3 m met een griendeke gen “de bieskamp” op de hoge beempt; nog de helft van 4 m gelegen daer ’t eijnde aen, gemeen met hun oom Lambert Peterss; nog 4½ m te Giessen-Oudekerk gemeen in een weer groot 30 m gen “de Keukenweer”,
Adriaen Rutgerss: huis en hofstad en 2 m daar achter op Blokland in ’t oude land; nog 1½ m in ’t oude land gen “Coomens campken”; nog 9½ h op Kwakernaack,
Tonis Laurenss: 17 h op Kwakernaack; nog 4½ m op Middelcoop gemeen met Lambert en Tijman Peterssoonen,
Maeijke en Sijke Jans dochters van Maeijke Rutgersdr: 3 m 5½ h op Reijersvliet gen “Mariencamp" met een griendeke gelegen a/d Perck (Arkel); nog 3 m 1½ h in Molenaersgraeff gemeen in “Jongh Grieten weer”.
(Tijman Peterss VAN MUIJLWIJCK)
(Adriaen Rutgerss)
(Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK)
(Adriaen Corneliss HOPMAN)

fol 211 37 3-1-1628
Thijmen Peterss oud 58 jaren, Lambert Peterss oud 70 jaren en Dirck Willemss oud 37 (??) jaren, inwoners van Middelcoop verklaren op verzoek van Jooris Peterss te Leerbroek dat zij op 15-10-1627 geweest zijn met hem geweest a/d zeerickade van Leerbroek in een campke toebehorende de kinderen van Aertge Jansdr verwekt door Thomas Dirricxs om aerde te steken. Toen kwam Arien Janss van Nuland die tegen voorn Jooris Peterss met heftig stem zeide: ghij schelm, terwijl hij de voorn Jooris Peterss met een stok wilde doorsteken, hetgeen belet werd door zijn nichte Meijnske, enz.
(Thijman Pieterss) (Lambert Peterss) (Dirrick Willemss)

fol 219 1-2-1631
Bastiaentien Thonis X Sander Willemss za verkl schuldig te zijn aan Gerrit Willemss MIDDELCOOP, Thijmen Peterss X Maijke Peters, Jan Wouterss voorhemzelf en Lambert Peterss X Peterke Willems za als voogd van hun 4 kinderen 1.000 gld met als onderpand een hofstede groot 5m op Over Heicoop waarin zij nu in woont, bov Jan Lenertss en ben de erfgenamen van Heijmen Henricxs, strekk v/d opstal v/d Huijbert tot Thonis Rutten. (Gerefereerd wordt aan een contract tussen partijen dd 30-1-1631 verleden alhier voor schepenen; de 2e partij zou dan 1.000 gld na haar overlijden uitgekeerd krijgen). 98,237,251

Thijmen married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.