Jan Jacobs
(Circa 1490-)
? ?
(-)
Jan Pieters
(-)
? ?
(-)
Jacob Jans
(Circa 1525-)
Anna Jans
(-)
Jan Jacobs
(Circa 1555-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Cornelis Vassen

2. Marrigje Gerrits

Jan Jacobs 565,593,1234,1947

  • Born: Circa 1555
  • Marriage: (1): Marrigje Cornelis Vassen 1234,1947
  • Marriage: (2): Marrigje Gerrits 593,1234

  General Notes:

Schout van Hoornaar.

RA.91
10-4-1575 f100v
Jan Gerritse, Adriaen Rochus x Metje Gerrits, Peter Janse x
Adriaentje Gerrits, Cornelis Anthonis x Adriaentje Gerrits de jonge alle kinderen van Gerrit Jansz zalgr. voor ¼ part.
Jan Matthijsz van Muijlwijck x Digna Dionijs Jansz voor ¼ part.
Jan Jacobsz voor hem zelf en zich sterkmakende voor zijn zusters Adriaentge Jacobs en Marijke Jacobs als kinderen van Jacob Jansz voor ¼ part.
Huijch Aerts, Peter Aerts, Geertruijdt Aerts, Neeltje Aerts en Marijke Aerts, alle nagelaten kinderen van Geertruijdt Jansdr voor ¼ part
Allen erfgenamen van hun moeij Elisabeth Jan Jacobsdr, zalgr.

13-7-1609 f185
Comp. Marijcke Gherritsdr x Jan Jacobs zalgr. in zijn leven schout van Hoornaar die daarvoor gehuwd was met Marijcke Corneliss Vassendr. geass. met haar broer Cornelis Gerrits ter eenre en Adriaen Dionijs van Muijlwijck met Coenraedt Pieters van Muijlwijck, tegenwoordig schout van Hoornaar als voogden en momboirs van vaders zijde van de nagelaten weeskinderen van Jan Jacobs zalgr. x Marijcke Cornelisdr zalgr. met name Jacob, Anna en Elisabeth Jansz en uit 2e huw met Marijcke Gerritsdr. Adriaen, Geertgen en Marijcke Jansz. Mitsgaders Huijch Vasstert van Ardennen als voogd van moederszijde over de voorn. voorkinderen en nog Cornelis Gerits als oom en voogd van moederszijde van de kinderen van zijn zuster
Alle tesamen erfgen. van hun zalgr vader Jan Jacobs ten andere, deling de voorkinderen 7½ mrg. op Hoornaar gen. "de oude Dijck" zuidw. de Achterwetering van de Luttelwaert, westw. het waterschap de Overwaert, strekk. van de nieuwe moelens af tot de Beemptse opslag; nog 3½ mrg. op Hoorn in de Luttelwaert, oostw. Susanna Adriaens van Muijlwijck, westw. de wede (Marijcke Geeritsdr) strekk. van de Giessen af tot de ½ Middelwetering toe; nog 2 mrg. 5 hont in het Calcerweert op Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorn. kinderen en westw. Gerrit Ghijsberts; nog 5 mrg. gen. "het Schaepweer" gelegen als voren, zuidw. de wede Jan Jacobs, noordw. de voorkinderen; nog 2 mrg. 5 hont gen. "de Graefelichheijt" in de lage Giessen, zuidw. Jan Lenart, noordw. de voorkinderen, nog een huijs en hofstad met 9 mrg. gelegen te Brandwijk in't Ghijbeland, oostw. Cornelis Aerts de BOER, westw. de erfgen. van zalgr. Pieter Cornelis Vassen.
Marijcke Gherrits met haer kinderen; 8 mrg. 5½ hont met huis en schuur waarin voorn. Jan Jacobs in zijn leven zelf gewoond heeft te Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorkinderen, noordw. idem; nog 3 campen gen. "de Vuijlboet" in de Luttelwaert binnen Hoornaar tesamen 5 mrg. 2 hont, zuidw. mr. Adriaen Cornelis docter der stadt van der Goude, noordw. Jan Michelsz?? van Muijlwijck; nog 5 mrg. 3 hont te Leerbroek gen. "het Steehouwersweer" oostw. het cleermaekersgilde te Gorcum, westw. Thonis? Cornelis cum suis, strekk. van de ½ Leerbroekse voordijck af tot de ½ Achterwetering toe; nog 2 mrg. te Reijerscoop onder Leerbroek, oostw. Johan PERSIJN, westw. de erfgen. van Frans CAEL, strekk. van de ½ Kleine wetering af tot westw. de dwarssloot van Willem Ghijsbertsland; nog 4 mrg. 2 hont gen. "de Vogelensanck" zuidw. Hendrick Jans, westw. de voorn. 3 voorkinderen.

W27 18-6-1611, Comp. De wedu van Pieter Cornelisz (Vassen van Ardenne van Muylwyck) geass. met Matys Cornelisz gecooren voogd ter eenre en ter andere syde die erfgenamen van Pieter Cornelisz met namen en toenamen als volgt:
(1e de kinderen van Maryke Cornelis Vassen x Jan Jacobsz)
Jacob Jansz voor hem selve, Baernt Lamberts gehuwd met Anneken Jansdr, Antonis Gerrits gehuwd met Lysken Jans, geass. met Coen Peters, schout van Hoornaer,
(2e ?)
Jan Claesz voor hem selve geass. met Cornelis Jansz als oom en voogd,
(3e de kleinkinderen van Susanna Cornelis Vassen x Cornelis Pieters)
Jacob Jansz voors en Willem Aertsz als bloetvoogden van de kinderen van Adriaen Cornelisz met name; Sanneke Adriaensz en Adriaen Adriaensz, boedel­scheydinge, 593,1234,1947

Jan married Marrigje Cornelis Vassen, daughter of Cornelis Pieters and Susanna Cornelisdr van Ardenne 1234.,1947 (Marrigje Cornelis Vassen was born circa 1540.)

Jan also married Marrigje Gerrits 593.,1234

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.