arrow
Aart Jans Vermeer
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Pieter
(-)
? ?
(-)
Otto Aarts Vermeer
(Circa 1570-After 1635)
Zwaantje? Pieters
(Circa 1585-)
Jan Ottoz Vermeer
(-)

 

Family Links

Jan Ottoz Vermeer 151,155

  General Notes:

Meerkerk RA.3 30-5-1654
Comp. Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricks van Hoff als voogden nagelaten
weeskinderen van Floris Pieters Dochterom trp. ten behoeven van Philips
Anthonisse een secker huisinge etc.

Meerkerk RA.3 19-8-1654
Comp. de voochden Jan Otten Vermeer en Adriaen Henricx van Hoff, over de
minderjarige weeskinderen van Floris Pieters x Geertgen Otten, trp. van 1
mrg. op de duijnen ten behoeve van Peterken Henricx wede wijlen Pieter Florisz,
tevens trp. ten behoeve van Cornelis Henricx de cleijne man en voogd van
Lijntge Pieters 7 hont weijland op Broeck

Meerkerk RA.23 15-9-1654 lootcedulle
Comp. Cornelis Hendricks de Groote als man en voogd van Merrichgen Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijne als getrouw hebbende Lijntgen Pieters ter eenre. ende Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voochden van de nagelaten weeskinderen van Floris Pieters zalgr. alle als kinderen ende kintskinderen van Pieter Floris Dochterom haere zalgr. vader resp. grootvader
4 mrg. lant op de Duijnen ende noch 14 hont op Middelbroek
Cornelis Hendricks de Groote 1 mrg op de Duijnen in een weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve nieuwsteech toe oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best
Cornelis Hendricks de Cleijne 1 mrg waarvan 1 mrg westw vande voorn 1 mrg en de mrg mede in't weertgen van voorn. etc.

Meerkerk RA.23 11 12 1654
Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende
Cornelis Hendricks de Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voogden van de nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke Hendricks wel vermeld), testament van 25 1 1649 Jan Gerrits den Uijl 285 guld
verderop is "de" bij Groot en Cleijn doorgehaald

Meerkerk WK.9 1656 boedelrek.
Jan Otten Vermeer, neffens Adriaen Henricksen van Hoff als voogden van van de weeskinderen van Floris Pieters Docterom x Geertgen Otten.

Meerkerk RA.23 19-9-1657 uijtcoop
Comp. Berent Fhilipsen wedr. van Lijntje Otten won. Broek ter eenre en Jan Otten als oom en bloetvoocht van Swaentje Berents onm. dochtertje van Berent Fhilipsen

13-9-1667
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant, bekent schuldig te wezen aan Willem Cornelis Achterlander won. tot Giessen Oudekerk ? 69,- 10 st. en aan Adriaen van Hoff ende Jan Otten Vermeer als voochden over onm. kinderen van Floris Pieters Dochterom f 42,- 16 st 151,155

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.