arrow arrow arrow
Ernst Sanders Westervliet
(Circa 1635-Circa 1676)
Beligje Cornelisdr Coenen
(Circa 1640-)
Willem Theunisz de Woerden
(1630-)
Lijsbeth Jans van Rooijen
(Circa 1635-)
Cornelis Ernsts Westervliet
(1662-)
Reijmpje Willems de Woerden
(1667-)
Ernst Cornelisz Westervliet
(1695-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Bartha Stoffels Kattenbroek

Ernst Cornelisz Westervliet 128,228

  • Christened: 13 february 1695, IJsselstein 228
  • Marriage: Bartha Stoffels Kattenbroek 31 august 1720, IJsselstein 128,228

  General Notes:

Akte inv.nr. U149a3, aktenr. 23, d.d. 05-05-1733
Aktesoort Uitkoop
Notaris H. VAN BEECK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Geurts van den Nieuwendyk
Naam echtgenote eerste partij: wed. Stoffel Petersz. van Kattenbroek, eerder wedr. Bartie Jans van Rossum
Naam assistent eerste partij: ass.: Eerst Westervliet
Naam echtgenote assistent: x Bartie Stoffelse van Kattenbroek, dochter
Naam assistent eerste partij: Dirk van Kattenbroek, zoon
Naam assistent eerste partij: Pieter Jansz van 't Nedereynd
Naam echtgenote assistent: x Grietie van Kattenbroek, dochter
Naam assistent eerste partij: Claas van Kattenbroek, zoon
Naam assistent eerste partij: Geurt van Kattenbroek
Naam tweede partij: Peter Stoffelse van Kattenbroek, zoon van Stoffel Petersz van Kattenbroek en Bartie Jans van Rossum
Bijzonderheden: assistenten verklaren geen cautie te eisen voor legitieme portie in de nalatenschap van hun vader

Akte inv.nr. U162a17, aktenr. 29, d.d. 08-02-1736
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Stoffel Pieterse van Cattenbroeck:
Naam eerste partij: Dirk Stoffelse van Kattenbroeck, zoon
Naam eerste partij: Claes Stoffelse van Cattenbroeck, zoon
Naam eerste partij: Geurt Stoffelse van Cattenbroeck, zoon
Naam eerste partij: Pieter Jansse van t Neereyndt
Naam echtgenote eerste partij: x Grietje Stoffelse van Cattenbroeck, dochter
Naam eerste partij: Eerst Westervliedt
Naam echtgenote eerste partij: x Bartje Stoffels van Cattenbroeck, dochter
Naam tweede partij: Adrianus van Wyngaarden
Soort onroerend goed: 8 mergen bouwland
Ligging onroerend goed: Jutphaaserweteringh
Belendingen onroerend goed: achter: Hykooperdyk ene zyde: Ghysbert Claessen van Spanjen andere zyde: Oudmunster
Gerecht onroerend goed: Jutphaas
Bijzonderheden: aktie van koop

Akte inv.nr. U184a10, aktenr. 19, d.d. 26-01-1743
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Rympje Willems de Woerde
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Eersten Westervliet
Woonplaats eerste partij: Jutphaas
Naam tweede partij: Willemeyntje de Haas, kleindochter, dochter van + Gerrit de Haas en + Lysbet Cornelis Westervliet
Bijzonderheden: legitieme portie naar kinderen van overleden zoon Ernst Cornelissen Westervliet en Barta Kattenbroek en naar kinderen van Marcelis van Bemmel en wylen Beligje Cornelis Westervliet, dochter 128

  Christening Notes:

Getuige: Stijntje Willems de Woert.

Ernst married Bartha Stoffels Kattenbroek, daughter of Stoffel Pieters Kattenbroek and Maria Geurts van den Nieuwendijk, on 31 august 1720 in IJsselstein 128.,228 (Bartha Stoffels Kattenbroek was christened on 24 february 1695 in Jutphaas 92.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.