arrow
Willem Jacobs Roeck
(Circa 1540-)
? ?
(-)
Pieter Willems Roeck
(Circa 1570-)
Aagje Jans van Eindhoven
(-)
Dirk Pieters Roeck
(Circa 1610-Before 1653)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Dirk Pieters Roeck 842

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: ? ?
  • Died: Before 22 october 1653, Noordeloos, before age 43 842

  General Notes:

Ouders zijn een gok.

13.5.1640 / fol. 22-24
ANTHONIS CORNELISZ BORGERS als man en voogd van JANNICHGE GOVERTS, trp. voor fl. 1000 aan DIRCK PIETERSZ ROECK won. Noordeloos, huysinge en erve staende en gelegen op de kerckhoeve NZ van Noordeloos, str. voor van de dijck tot achter aan de werff van GHIJSBERT JORISZ toe, ow de gemene erfg. van ADRIAEN VAN NES zalr. en ww de voorn. GHIJSBERT JORISZ. Voor de koper is borg ELIAS WILLEMSZ SMITH.
schepenen: Arien Heijmansz en Jan Cornelisz

10.12.1643 / fol. 71-72
DIRCK PIETERSZ ROECK won. Noordeloos verkl. schuldig te zijn aan JACOB HENDRICXSZ BROUWER ‘in de Twee Snoecken’ won. Gorkum fl. 300 als restsom van gehaelde bieren, met hypotheek op zijn huys en erf staende en gelegen op de kerckbuijrt van Noordeloos, str. voor van ‘s heerendijck af tot achter GIJS JORISZ’ lant toe, boven ANNA VAN NES en beneden GHIJS JORISZ
schepenen: Arien Heymansz en Elias Willemsz

22. 6.1645 / fol. 91-92
DIRCK PIETERSZ ROECK won. Noordeloos verkl. schuldig te zijn aan THONIS DIRCXSZ en THONIS CORNELISZ BESTEN h.geestmeesters van Noordeloos ten behoeve van de h.geest armen fl. 200, met hypotheek op huijs en erf in de kerckbuijrt van Noordeloos, str. voor van ‘s heerendijck af, tot achter GHIJS JORISZ lant toe, boven ANNA VAN NES en beneden de voorn. GHIJS JORISZ
schepenen: Arien Heijmansz en Leendert Jansz

22.10.1653 / fol. 202-205
d’Heer NICOLAES DE CONINCK drossaert der heerlijkheid Noordeloos en HENDRICK DE CONINCK secretaris der voorn. heerl., als curateurs van de desolate boedel en goederen van DIRCK PIETERSZ ROECK zalr., trp. voor fl. 800 aan PIETER JANSZ VAN DER HEE won. Noordeloos, huys en erve op de kerckbuyrt van Noordeloos, str. voor van ‘s Heeren dijck af, tot achter GHIJS JORISZ lant toe, boven de gemene erfg. van ADRIAEN VAN NES en beneden GHIJS JORISZ. De voorn. huysinge is o.a. belast met de jaarlijkse verpondinge, als oock met een halve stuijver wittebroot jaerlicx voor capiteyn FRANS VAN NES
stedehouder: Pieter Cornelisz Broer
schepenen: Anthonis Cornelisz Besten en Leendert Jansz van Asperen 842

Dirk married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.