Maarten Dirks Appel
(Circa 1610-)
Geertje Hendriks
(Circa 1615-)
Willempje Maartens Appel
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Pere Kees

2. Arie Jans Porte

Willempje Maartens Appel 601,2167

  • Born: Circa 1655
  • Unmarried: (1): Pere Kees 437
  • Marriage: (2): Arie Jans Porte 2167

  General Notes:

16-1-1680 RA.10 uijtcoop
Comp. Gerrigen Henricks weduwe van Meerten Dircks Appel in leven gemeenlands timmerman met Dirck Ambueren schout tot Lexmond haer gecoren voogt in dese tereenre en Bernt Cassis Garshoven borgemeester te Ameijde als grootvader en voogt van de 2 onmondige kinderen van zijn zoon Dirck geprocureert bij Jopien Mertens Appel met naame Meerten en Maritgen Garshoven en Grietien Mertens Appel als moeder en voochtesse van haer 2 onmondige kinderen bij Meerten Jacobs Verbrugge met name Dirck Mertens en Meerten Mertens, en Wilmtie Mertens Appel mundigedr. terandere zijde

21-6-1682, 11#
Comp. Gerrichje Hendrix, wede van Maerten Dircks Appel testeert aan haar dochters Grietge en Willemtge Maertens nevens Marichje Dircks Garshoven dochter van Jopje Maertens x Dirck Barents Garshoven. Zij begeert dat Marten Dircks Garshoven broeder van voors Marichje Dircx zal hebben de mans hemden en klederen door haar zalgr. man en zoon zijn nagelaten, hij is nu nog onm. in jaren.

9-4-1684, 33 en 21-6-1684, 38#
Comp. Gerrigje Hendrix, wede van Marten Dirx Appel, won. Lexmond, haar dr. Grietge Martens vooruit f 500,- mitsg. Marten Dircks Garshoven zoon van haar dr. Jobje Martens zalgr alle hemden en klederen bij haar man en zoon nagelaten, haar 2 dr.'s Grietge en Willemtje Martens Appel en Marten en Marichgen Dircks Garshoven nog onm. in haar moeders plaatse geld en sieraden etc. in 3 portie's

7-9-1685 RA.12 lootcedulle
Comp. Walraven Tomas Veenendaal als in huwelijk hebbende Grietje Meertens Appel die mede comp. mitsg. Arien Jans Porte als in huwelijk hebbende Willempje Martens Appel ende Marten Ariens Cruijck als testamentaire voogt over Marten Dircks en Marigje Dircks Garshoven kinderen van Dirck Garshoven ende Jopge Martens Appel. Als kinderen en kintskinderen erfgenamen van zaliger Marten Dircksz Appel ende Gerrichje Henricx

11-7-1692, 14
Comp. Arien Jans Porte en Willempge Maertens Appel, echteluijden, won. Lexmont, testeren,

10-8-1693, 43#
Comp. Walraven Tomas Venendaal en Grietge Martens Appel, echteluijden, won. tot Lexmond, testeren, legaat aan Jacobus - en Lijsbeth Tomas Venendaal, zijn broer en zuster, de kinderen van Hermanis Tomas Venendaal, zalgr. en zijn halfzuster Fijtge Tomas Venendaal, tot universele erfgenamen Marichje Dirx GARSHOVEN, Jopje Cnelis dochter van Willempje Martens zijn Comp. vrouws zuster,

28-2-1696, 110
Comp. Grietge Hendricx van Moerkerken, wed. Jan Jansz van Groeningen, won. Lexmond, testeert, disponeert voor haar dochter Beertje Jans van Groeningen gehuwd met Tonis Berents van Voorst en aan Joannis Otten zoon van Ot Hendricks ende Lijsbeth Marten Cruijck f 100,- item aan Johanna Cornelis van der Bijl verweckt aan Marigje Verweert f 100,- en laatstelijk aan Jobge dochter van haar nicht Willempge Maarten Appel f 100,- gelijk mede aan Marichje Everts f 100,- 601

Willempje had a relationship with Pere Kees.437 (Pere Kees was born circa 1655.)

Willempje also married Arie Jans Porte, son of Jan Pieters Porte and Engeltje Adriaans.2167 (Arie Jans Porte was christened on 30 august 1640 in Lexmond 2167.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.