Gerrit Hendriks van Meerland
(Circa 1585-)
Aaltje Leenderts
(Circa 1590-)
Magdalena Gerrits van Meerland
(Circa 1625-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Leendert Dirks van der Neut

Magdalena Gerrits van Meerland 203,598,1311

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: Leendert Dirks van der Neut 598,1311

  General Notes:

497 154 9-9-1670 copie
compareerde voor het gerecht van de stad utrecht johan van snelderweert (notr. van t hof van utrecht) en vertoonde het testament van gerrit hendriksz meerland op 23-8-1664 voor hem gepasseerd, continerende zeker verband t zelve conformite van het 22ste artikel van de ordonnantie decisoir (geemaneert 13-4-1659) en luidende (hier verkort vermeld): dat op 23-8-1664 oude stijl gerrid hendriksz van meerlandt (won. te utrecht) met verworven octroot als volgt testeerde: permitteerd dat zijn overleden vrouwen voorzoon, genaamd jan leendertsz louwen (won. te honkoop bij oudewater) had voldaan zijn vaders en moeders goed, alsmede zijn nabenoemde 3 kinderen bij zijn vrouw verwekt, hun moederlijke bestervenisse. Benoemd tot zijn universele erfgenamen de vern. 3 kinderen nl.: cornelis-, maria- en magdaleentie gerridts van meerlandt en wel als volgt:
- cornelia krijgt levenslang het vruchtgebruik van de helft van 4000 gl. zijnde de resterende kooppenningen van zijn hofstede en landen, gelegen aan de vlist en bonrepas resp. bij leendert dirksz van der nout (man van vern. magdaleentje gerrits [zijn zwager]) van hem testateur gekocht, en haar kinderen het eigendom. De kinderen zullen de 2000 gl. pas mogen delen als het jongste kind van peter brouwer (man en voogd van vern. cornelia gerrits) meerderjarig is geworden. Zullen door de executeur na dode van cornelia gerridts de jaarlijkse rente van die 2000 gl. worden ontvangen en besteed worden aan de opvoeding van die kinderen verwekt bij vern. pieter brouwer, zonder dat de 2 voorkinderen van vern. cornelia gerrits (verwekt in eerste bedde bij saers hendriksz) daarop enige actie hebben anders als hier voren gesteld. Te weten als de tijd van minderjarigheid van het verscr. jongste kind omgekomen zal zijn, doch de kinderen van het 2de bedde sterven, zal t zelve erve op de kinderen van de eerste bedde, alsmede van gelijke van t eerste of tweede bedde, zonder aftrek van legitime portie, of dat de crediteuren van vern. brouwer haar daaraan zullen rechten.
- en wat belangd de andere 2000 gl. zal wezen het erfeniwsportie van vern. magdaleentie gerrits. Heeft voorts hij comparant in reguard van maria gerrits (vrouw van rijck joosten harthals, korenkoper, won. te utrecht) zijn vern. tweede dochter de zelve geassigneert en aangewezen in de 3m land gelegen in de leghbiesen in de landen van iselsteyn hem competerende. Dit als voldoening van haar erfenisporite. Wat dit land meerder als de 2000 gl. der andere kinderen waard is, stelt hij comparant de selve zijn dochter als prelegaat.
- legateerd aan de vern. rijck joosten harthals de verdere hure die op zijn overlijden aan de 4m land (gelegen op t spelvelt buiten iselsteijn van t bagijnhof binnen utrecht) overig zal zijn, alsmede de resp. pachtpenningen. Verder zijn gereed geld en zijn lijf klederen, waarvoor de zelve gehouden zal zijn, buiten kosten van zijn andere kinderen, te doen verzorgen zijn uitvaart en begrafenis.
- steld tot executeur testamentair aan vern. rijck joosten harthals.
Getuigen waren beernd- en johan vuijstingh (burgers te utrecht). (wg) c.v.poll. 1311

Magdalena married Leendert Dirks van der Neut 598.,1311 (Leendert Dirks van der Neut was born circa 1625.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.