Jan Vergeer
(-)
? ?
(-)
Gerrit Jans Vergeer
(-)

 

Family Links

Gerrit Jans Vergeer 963

  General Notes:

RA Lakerveld 4 f14 en RA Lakerveld 25 acte 38, 17-5-1636:
Op 17 mei 1636 compareren Pieter Jansz. Haen, Jan Henricxz., Joost van Moortaenge, Tonis Lubbertsz. en Cornelis Fransz. als 'mans en voogden van haerluijder huijsvrouwen', Teuntge Peters, Neeltgen Jacobs weduwe van Floor Petersz., en Anna Fransdr. weduwe van Henrick Petersz., bijgestaan door Gerrit Jansz. Vergeer hun oom en dezelfde Vergeer en Peter Floren, vervangende Trijntgen Petersdr allen samen kinderen en erfgenamen van Haesgen Jan Vergeersdr, hun moeder. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz. van Noordeloos een "halffscheijdinge van 3 mergen lants" die zij gemeen hebben met hun vader in Cruijendael onder Lexmond. 963

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.