Jacob Bastiaans
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Willempje Cornelisdr den Toom

Jacob Bastiaans 143

  • Born: Circa 1620, Ammers Graafland 143
  • Marriage: Willempje Cornelisdr den Toom 20 march 1650, Groot-Ammers 143

  General Notes:

R.A. Gelkenes nr. 8/73, dd. 15.9.1663: De erfgenamen (kinderen) van zaliger Cornelis Leenderszoon Thoom en Eva Adriaensdochter Oom, gewoond hebbende te Ammers-Graveland, scheiden en delen de boedel van hun ouders, namelijk Adriaen Corneliszoon Thoom, wonend Ammers-Graveland, Dirck Corneliszoon Thoom, wonend Ottoland, Adriaentge Cornelis Thoom, weduwe van Abraham Willemszoon, wonend Ammers-Graveland, Maritge Cornelis Thoom, weduwe van Aert Janszoon de Bas, wonend Nieuwpoort, Ocker Aertszoon Corevaer als vader van zijn 2 weeskinderen bij zaliger Anneken Cornelis Thoom en Willemken Cornelis Thoom, weduwe van Jacob Bastiaenszoon, wonend Ammers-Graveland. 447

Jacob married Willempje Cornelisdr den Toom, daughter of Cornelis Leenderts den Toom and Eva Adriaans Ooms, on 20 march 1650 in Groot-Ammers.143 (Willempje Cornelisdr den Toom was born circa 1625 in Ammers Graafland 143.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.