arrow
Pieter Adriaans van Muijlwijck
(Circa 1550-)
Metje?
(-)
Coenraad Pieters van Muijlwijck
(Circa 1580-1618)
Neeltje Aarts
(Circa 1585-1619)
Dionijs Coenraads van Muijlwijck
(1617-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Annigje Hermans Cremer

Dionijs Coenraads van Muijlwijck 99

  • Christened: 5 february 1617, Hoornaar 99
  • Marriage: Annigje Hermans Cremer 99

  General Notes:

Met att. van Leerdam 1644, lidm. 9-7-1656 Minkelis, vertrokken naar Meerkerk.

RA.451
13-4-1640 f33
Comp. Hendrik Coenen van Muijlwijck trp. aan Gijsbert Dionijs van Muijlwijck 1½ mrg. in Hoogblokland zuidw. Nijs Coenen van Muijlwijck, westw. de kinderen Nijs Adriaans van Muijlwijck, strekk. van de ½ dwarssloot vd wede en kinderen van Adriaan Rutten tot westw. t/d ½ dwarssloot van Aart Coenen van Muijlwijck*

1-7-1647 f48v
Dionijs Coenraedts van Muijlwijck wonende Minkelis onder Noordeloos trp. aan Adriaen Bastiaens wonende Nuland aan de achterdijk 1½ mrg. aan de achterdijck op Laag Nuland oostw Willem Adriaens westw erfgen. Oth Adriaens strekk. van de achterwetering t/d achterdijckse opslag.

24-4-1651 f20v
Nijs Coenen van Muijlwijck wonende in de Minkelis onder Noordeloos x Anneke Hermens trp. aan Cornelis Jansz van ES in de Weverswijck onder Leerbroeck 4 mrg. op de Weverswijck voorn waarin begrepen een vogelkooij oostw st Caterine westw Peterke Jans, strekk. van Cornelis Jans t/d Geersloot van Cornelis Tijmensz

fol 16v 2-3-1654
Claes Arienss seevarentsgesel soone en enig erfgenaam van Arien Claess za gew hebb in zijn leven in de Lage Giessen tr aan Dionijs Coenraetss VAN MUIJLWIJCK won in de Minckelis eerst een huis en erf met de suijde helft van een hennipwerfke daer achter aen gelegen (daer Arien Reijerss de noorde helfte in is competerende), bov en ben Arien Reijerss voorn, strekk v/d opslag v/h Arkels vlietje t/d sloot van Tijs BEUSECOM; nog 4 griendekens, bov 't vissersgilt van Gorcum, ben de voorn Arien Reijerss, strekk v/d voorn opslag t/d grippel van Arien Reijerss toe en het lestelijke griendeke belend ww Arien Reijerss, ow de opslag van voorn vlietje, strekk v/d halve dwarssloot van Cornelis DEN BESTEN, alles gelegen in de Lage Giessen, hetzelfde halve werfke en de 2 partijen griendekens groot 8 h min ¼ h.

6-7-1654 f76
Dionijs Coeraetse van MUIJLWIJCK gew. hebbende te Leerbroek en nu wonende a/d Minkelis oud 39 jaar verkl.

6-7-1654 f78
Pieter Dionijse (BILLERS) gewezen schoolmr. te Nuland en nu school­mr. op Hoog-blokland oud 71 jaar en Cornelis Adriaensz oud 54 jaar wonende Nuland verkl. op verzoek van Dionijs Coenraets van MUIJLWIJCK wonende a/d Minckelis x Anneke Hermensdr, die echte dochter was van Hermen Willems CREMER gew. hebbende inde Weverswijk en nu te Leerdam x Grietge Ingiedr, zijn 1e hvr. zalgr. en deselve geen andere doch-ter gehad heeft met name van Anneke Hermensdr 98,99

Dionijs married Annigje Hermans Cremer, daughter of Herman Willems Cramer and Grietje Ingens.99 (Annigje Hermans Cremer was born circa 1620, died on 25 january 1670 543 and was buried in Meerkerk 543.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.