arrow
Pieter Adriaans van Muijlwijck
(Circa 1550-)
Metje?
(-)
Coenraad Pieters van Muijlwijck
(Circa 1580-1618)
Neeltje Aarts
(Circa 1585-1619)
Cornelis Coenraads van Muijlwijck
(1608-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Ariens Verhoef

Cornelis Coenraads van Muijlwijck 1669,1940

  • Christened: 2 november 1608, Hoornaar 1940
  • Marriage: Marrigje Ariens Verhoef 28 august 1633, Hoornaar 1669,1940

  General Notes:

Schout, ouderling.

RA.566
f20 20-11-1651
Cornelis Coenen van Muijlwijck oud 43 jaar
Huijbert Dircxs oud 44 jaar, Berndt Thoniss van Muijlwijck oud 32 jaar allen te
Hoornaar verkl.

RA.464
26-10-1654 f104
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout te Hoornaar erfgen. ab intestato van zijn broer Coen Coenen van Muijlwijck een transport aan Walick Janse wonende in't Recht van Leede 4 mrg. op Groot Oisterwijk oostw de voorn Walick Jans, westw Nijs Ariens, strekk.van de Nulandse opslag t/a ˝ broeckgraef toe.

11-8-1663 f54 (is dit 573 of 574?)
Jan Geritse van WILLIGEN schout van Leerbroek x Gauke Aertsdr zalgr. te eenre en Peter Anthoniss van MUIJLWIJCK wonende op Lakervelt, Peter Anthoniss van MUIJL­WIJCK wonende in't laageind van Middelkoop x Geertge Anthonisdr, Cornelis Coenen van MUIJLWIJCK schout op Hoornaar als voocht over Dirck,Teunis, Maijke, Aeltge, Maria en Metge Teunisse als nagelaten kinderen van Antonis Dircxs (TUCKER) x Metge Teunisdr (van MUIJLWIJCK) mitsg. nog Gerit Jans van WILLIGEN allen als kinderen en erfgen. van Gauke Aertsdr, deling.

17-9-1663
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout van Hoornaar x Marichje Adriaens Verhoeff ziek testeren;
1e hun oudste zoon Coenraedt
2e hun 2e zoon Adriaen krijgt een hofstede groot 4 mrg. in de polder Botersloot in Noordeloos
3e de jongste 2 kinderen Pieter en Cornelis krijgen 6 mrg. a/d westzijde van de hofstede genaamd "Hardenbroekseland" en nog 3 mrg. 2 hont in de groteweerd te Noordeloos genaamd "timmermans goet"
4e mr. Pieter Willems de Wijs timmerman ontvangt f150,- om cornelis hun jongste zoon het timmerwerk te leren.
Getuigen; Jan Joosten Walhoorn en Cornelis Jansz Doncker timmerman beide wonende Overslingeland

11-5-1665
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout te Hoornaar verkl. schuldig te zijn aan Rocus Nijsse de Vries ?300,- wegens geleend geld zijn zonen Arien en Coen stellen zich borg.

15-4-1667?
Coen Cornelisse van Muijlwijck, wonende Hoornaar borg voor zijn vader Cornelis Coene.

6-3-1668
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout van Hoornaar verkl. op verzoek van Pieter Teunis van Muijlwijck wonende Lakerveld en Pieter Teunisz van Muijlwijck schout van Leerbroek te weten dat Gerrit Jansz van Willigen zalgr. (dit jaar) tot zijn last genomen heeft te betalen een obligatie groot ? 600,- die Teunis Jans van Gelder of zijn erfgen. sprekende hadden op de boedel van Gauke Aerts zalgr. zijnde de moeder van Gerrit Jansz van Willigen.

24-11-1670
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout te Hoornaar, geeft aan Koen Cornelisz van Muijlwijck ..... het gebruik van 3 mrg. in de grotewaerd noorw de wede Dionijs van Muijlwijck zuidw Geertien Ariens van Muijlwijck etc.

28-3-1673
Maijke Dirx wede van Gerit Willems, gewoond hebbende Lage-Giessen, geass. met Aert Jacobse, ook aldaar wonende en Claes Leendertse, wonende Schelluinen te eenre en Arie Gerits, wonende Hoornaar voor haar zelve en als oom en voogd van de kinderen van zijn broer Willem Gerits zalgr. (x Geertie Aerts van Heuvel, zie Hoornaar/Ameide) en Neeltje Gerits, voorkinderen en kindskinderen en erfgen. van hun vader zalgr. Gerit Willems, geass. door de schout te Hoornaar Cornelis Koene van Muijlwijck te ander, deling van land te Lage-Giessen.

16-4-1674 f8-9
Jan SAMUELSZ als oom & voogd en MAEYKE SAMUELS als moeder en voogdesse van NEELTJE BERENDS en SUZANNA BERENDS de twee nagelaten weeskinde-ren van BEREND Teunisz van Muijlwijck za. x de vn. MAEYKEN SAMUELS, geass met CORNELIS COENEN van Muijlwijck schout van Hoornaar t.e.; en MAEYKE Teunis x DIONIJS AriensZ van Muijlwijck za. geass met Willem AriensZ van Muijlwijck als oom & vgd van de onm kinderen en hun moeder als procuratie hebbende van de mondige kinderen van de vn. DIONIJS AriensZ van Muijlwijck t.a.z. Geschil over de rekening inzake voogdijschap van de vn. DIONIJS AriensZ van Muijlwijck; men zal zich aan arbitrage-uitspraak conformeren.
Ten overstaan van NANNING JansZ en Gerrit Teunisz als getuigen hiertoe verzocht 397,1454,1940

Cornelis married Marrigje Ariens Verhoef on 28 august 1633 in Hoornaar 1669.,1940 (Marrigje Ariens Verhoef was born circa 1610 in Meerkerkerbroek 1940.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.