Jan Goverts Sterk
(Circa 1585-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertje Wouters Hage

Jan Goverts Sterk 600,609

  • Born: Circa 1585
  • Marriage: Geertje Wouters Hage 600,609

  General Notes:

26-5-1625 f176
trp. de erfgen. van Adriaentje Bastiaens de helft van 8 mrg. 5 hont op't Laecheynd van Middelkoop, 4 handen Jan Govertsz x Geertje Wouters, Jacob Thonisz x Maijke Wouters, Adriaentgen Wouters wede van Bart Cornelisz van BUYREN en Lijsken Peters wede van Adriaen Woutersz HAGEN

f... 10-10-1630
koopt Jan Govertsz (Sterck) 11 hont in 't Recht van Ter Leede aan den Hoogeindsedijck in het Regulierenweer

f203 24-9-1649
koopt Geertje Wouters (HAEGH) wede van Jan Goverts een huys en erve met ackers groot 4 mrg en 1 hont op Hooch Leerbroek

18-11-1649
Ariaantje Wouters Hagen wede van Bert Cornelisse van Buren, wonende Laageind Middelkoop, maakt test. erfgen. Maijken Wouters wede Jacob Teunis, Geertje Wouters wede Jan Goverts Sterk, Arie Jans Hagen zoon van Jobke Ariens en Maijken en Aaltje Ariens de nagelaten kinderen van Arien Wouters Hagen.

RA.20
f6 2-7-1692
Comp. Peter Gerritsz BICKER getr. met Jacobje Wouters, Dirck Wouters Sterck, Gerrit Gerritsz MIDDAGH getr. met Sijcken Wouters, Dirck Woutersz als last hebbende van Jan Woutersz, Govert Woutersz, Cornelis Roeloffse getr. met Neeltje Wouters en Arien Woutersz HAEGH alle 7 kinderen en erfgenamen van Wouter Jansz en Geertjen Ariens in haer leven gewoont hebbende in't Hoocheijnde van Middelkoop in de Graefschap Leerdam.
Dirck en Arien krijgen de hofstede groot 3 mrg op Hooch-Leerbroek.
Peter Gerritsz BICKER en Cornelis Roeloffse de hofstede met 4 mrg op't Hoocheynde van Middelkoop en de helft van 10 hont achter de hofstede gemeen met de kinderen van Teunis Gerritsz VERHUPS (was getr. met Maeyke Ariens de zuster van Geertje Ariens) tegen betaling aan de andere kinderen.
(Wouter Jans Geuvertsen (Sterck) en Arien Bouwense komen voor op de staat van personen die hun contributie aan de koning van Franckrijk betalen onder de polder Middelkoop, met f 50,- dd. 13-12-1672) 600,609

Jan married Geertje Wouters Hage, daughter of Wouter Ariens Hage and Maria Cornelisdr van Buuren 600.,609 (Geertje Wouters Hage was born circa 1590.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.