arrow arrow
Aart Theunisz Middach
(Circa 1560-)
Jannigje Cornelisdr
(-Before 1606)
Gerrit Aarts Middach
(1596-1640)
Aantje Gijsberts
(-)
Gerrit Gerrits Middach
(1640-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Sijgje Wouters Sterk

Gerrit Gerrits Middach 609,1675

  • Christened: september 1640, Leerdam 1675
  • Marriage: Sijgje Wouters Sterk 1675

  General Notes:

fol 187/188 5-1-1643
Aentgen Gijsberts X Gerrit Aertsen MIDDACH za geassisteerd met haar gekozen voogd Willem Adriaensen, te eenre en
Thonis Aertssen MIDDACH en Cornelis Aertssen als omen en bloedvoogden van Gijsbert, Jantien, Aert, Bastiaen en Gerrit Gerritsen MIDDACH zijnde nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar, te andere; deling als volgt:
de weduwe: een huis en hofstede op 't Hoogeind van Middelcoop en waarin zij woont en groot 3m1h, bov de weduwe van Bouwen Aelberts en ben Arien Bouwenss; nog 1m als boven gemeen met ..., bov de voorn Arien Bouwenss en ben de gemenelands kade; nog 1m op Hoog Leerbroek, bov Walich Janss en ben Zijne Hoogheid; nog 14h aldaar, bov Jan Willemss TER LENDE en ben Berent Tijmense,
de kinderen: 2 m op 't Laageind van Middelcoop, bov Willem Tijmense en ben Wouter Gerritse; nog een hofstede groot 2h op t Hoogeind van Middelcoop, bov Jan Ariense DE GROOTE en ben Arien Janss VAN KARSEN

RA.20
f6 2-7-1692
Comp. Peter Gerritsz BICKER getr. met Jacobje Wouters, Dirck Wouters Sterck, Gerrit Gerritsz MIDDAGH getr. met Sijcken Wouters, Dirck Woutersz als last hebbende van Jan Woutersz, Govert Woutersz, Cornelis Roeloffse getr. met Neeltje Wouters en Arien Woutersz HAEGH alle 7 kinderen en erfgenamen van Wouter Jansz en Geertjen Ariens in haer leven gewoont hebbende in't Hoocheijnde van Middelkoop in de Graefschap Leerdam.
Dirck en Arien krijgen de hofstede groot 3 mrg op Hooch-Leerbroek.
Peter Gerritsz BICKER en Cornelis Roeloffse de hofstede met 4 mrg op't Hoocheynde van Middelkoop en de helft van 10 hont achter de hofstede gemeen met de kinderen van Teunis Gerritsz VERHUPS (was getr. met Maeyke Ariens de zuster van Geertje Ariens) tegen betaling aan de andere kinderen.
(Wouter Jans Geuvertsen (Sterck) en Arien Bouwense komen voor op de staat van personen die hun contributie aan de koning van Franckrijk betalen onder de polder Middelkoop, met f 50,- dd. 13-12-1672)

6-10-1708
Gerrit Gerritss MIDDAGH (ziek) X Sijke Wouters won HMCP testeren. De langstlevende krijgt vooruit: 5mh op HMCP; nog een hofstedeke groot 2h waarin zij 3 delen bezitten. Verder erven de kinderen van hun dochter za. 609

Gerrit married Sijgje Wouters Sterk, daughter of Wouter Jans Sterk and Geertje Ariens.1675 (Sijgje Wouters Sterk was christened in june 1648 in Leerdam 634.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.