Pieter Benschopper
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Jan Pieters Benschopper
(Circa 1600-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Jans

Jan Pieters Benschopper 396

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Marrigje Jans 396

  General Notes:

27-5-1633 [131]
Jan Peters Benschupper en Geerlof Dircks als mans en voogden van haerlieden hvr. met Roeloff Dircks Stout schout als oom en voogt van de kinderen van Adriaen Jans hebbende proc. van Gijsbert Jans als mede oom ter eenre ende Gijsbert Jans mitsgaders Baijen Dircks en Jan Michiels ter andere etc.

11-12-1633 [116]$
Aeltgen Adriaens Corsse geass. met Jan Tonisz Tucker hare soon en voocht, mitsgaders Henrick Gijsberts voor hem selve, Leendert Dircks Teus als man en voocht van Lijsbeth Gijsberts ende Joost Floren man en voocht van Jannetgen Gijsberts, Jannegen Gijsberts ende Neeltge Henricks wede van Adriaen Gijsberts geass. met voors Hendrik Gijsberts haere gecoren voocht en mede voor haar onm. kinderen bij Adriaen Gijsberts. Te samen kinderen van Gijsbert Adriaens Corsen haere vader mitsgaders Gijsbert Jans, Claertge en Lijsken Jans susters en broeder en Geerlofs Dirck Teuse, Jan Peters Benschopper als mans en voogden van haere hvr. met Roeloff Dirck Stout als voogd van de kinderen van Adriaen Jans [nog meer namen]

f1v 3-5-1635
Jan Peters Benschupper x Marijtge Jans, testament

11-9-1636
Comp. Jan Peters Benschupper en Maijgen Jansdr echtelieden op Lakerveld, transp.

20-7-1639#**
Comp. Jan Peters Benschopper en Geerlof Dircxs als mans en voogden hunner hvr. mitsgaders Roeloff Dircxs Stout en Jan Michiels als voogden van Dirk Adriaens en Cors Adriaens, Baijen Dircks en Jan Michiels als mans en voogden van hunner hvr. etc. 396

Jan married Marrigje Jans, daughter of Jan Adriaans and ? ?.396

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.