Elbert Ludolfs Rietveld
(-)
Aaltje Gijsberts
(-)
Daam Elberts Rietveld
(Circa 1615-1668)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Neeltje Adriaans de Lange

2. Aartje Gerrit Leenderts

Daam Elberts Rietveld 212,742

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: (1): Neeltje Adriaans de Lange 212,742
  • Marriage: (2): Aartje Gerrit Leenderts 19 january 1649, Montfoort 212,742
  • Died: 6 may 1668, Benschop, at age 53 742
  • Buried: IJsselstein 742

  General Notes:

Losse aantekeningen dopen IJsselstein:
30-6-1650 nata est in d'Achtersl Geertrudis Damasi Dam: Adelberti Aleijdis Breningen Henrica Jois
13-9-1651 nata est Iselst Geertrudis Daem Daem Adelberti Arnolda Jois Machtildis Schats 14 bapt

Notarieel archief Montfoort
Beheersnummer M023
Inventarisnummer 1447
Folionummer 64
Datum 27-12-1648
Naam Daem Elbertsz
Woonplaats Benschop
Hoedanigheid bloedverwant, huwelijkspartner
Naam Neeltken Ariens
Hoedanigheid bloedverwant, huwelijkspartner
Naam Jan Elbertsz
Hoedanigheid bloedverwant
Naam Arien Elbertsz
Hoedanigheid bloedverwant
Naam Aertken Gerrits
Woonplaats Willeskop
Hoedanigheid bloedverwant, huwelijkspartner
Naam Gerrit Leendertsz
Woonplaats Willeskop
Hoedanigheid bloedverwant

[dorpsgerecht Benschop 329, d.d.17-11-1669] Scheiding en deling van de goederen van Daem Elbertsen tussen zijn weduwe, drie kinderen uit 2e huwelijk en zijn twee dochters uit 1e huwelijk, Emmeken x Arien Damen en Maria Damen. Huis en twee partijen landerijen zijn eerst door betrouwbare mannen geschat.
De weduwe krijgt het huis, 2 bergen, schuur en wagenschuur, bepotinge staande op 10 mr. huurland mits inbrengende in de boedel 1200 gld. Daarvoor zal zij ook hebben de huur van de 10 mr. Verder alle andere huurlanden en een deel van de inboedel 2e de weduwe krijgt ook 10 hont eigen land op noord Benschop mits inbrengt in de boedel 900 gld. 3e 1 mr. erfpacht land in de Broeck mits inbrengende 805 gld. 4e zes paarden, 16 kalfdragende koeien, 2 veerskoeien en 2 hockelingenmet alle gereedschap, al het hooi en koren. voor 1.900 gld. Ondertekend op 24-2-1669
Daarna besloten dat de weduwe zal hebben de helft van de overwinst die zij samen met haar man gemaakt heeft, mits dragende de helft van de lasten van de boedel. Verder zal zij hebben 1/6e part in alle vordere goederen.
De twee voorkinderen zullen naast hun moeders goed = 1150 gld. ook uit de boedel hebben rente van 4% te rekenen van dato het overlijden van hun zuster en broeder, mits dat zij daaraan worden gekort voor het rouwmaal van van hun zuster van 140 gld. De weduwe zal geen deel hebben aan het linnen, tin, coper en houtwerk, dat zal gedeeld worden onder de kinderen die ook uit hun deel van de boedel betalen de helft van de doodschuld van hun vader.
Op 14-6-1669 weer bijeen gekomen. de obligatie van 425 gld. t.l.v. Elias van Meerland en Balthazar Blanckebijll als ook de verschenen rente daarvan sedert mei 1667. 2e een obligatie t.l.v. Leendert Gerritszn van 300 gl. met rente, waaraan gekort mag worden door Leendert de som van 143 gld.
De inboedel is gedeeld. Jan Gerritszn in Blockland moet hebben 648 gld. De lopende schulden zijn: De uitschulden zijn groter dan de inschulden 988 gld. 5 duiten. De zoon van Daem Elbertsen krijgt zijn voordeel van 100 gld. Totaal dus schuld 1.736 gld. en 5 duiten
De weduwe brengt in 1200 - 400 gld., haar deel in de overwinst = 800 gld. +(900 gld. voor de 10 hont - 450 gld. voor overwinst) = 1250 gld. +(805 - 402 10 st voor overwinst) = 1652 gld. 10 st. + 1900 - (745 gld. 14 st overwinst en daar de heelft van = 372 gld. 17 st. 4 dt.) + 52 gld. 7 st. voor enige meubelen = 3.232 gld. - de lasten van 1.736 gld. 5 dt. = 1495 gld. 19 st. 3 dt. - de helft van de doodschuld 160 gld. 2 dt = 1335 gld. 19st. 1 dt.
De twee voorkinderen competeren 1150 gld. + rente (19 jaar geleden is voordochter overleden en 7 jr geleden een voorzoon is rente 296 gld. 2 st. 4 dt - 230 gld. 5 st. wegens rouwmaal van voordochter en rente = 65 gld. 17 st. 4 dt. ) + 33 gld. wegens scheiding van grootvader = 1248 gld. 17 st 4dt.
De 2 voorkinderen krijgen 8 mr land voor de som van 4.800 gld. en betalen 11 gld. 5 st. voor meubelen = 4811 gld. 5 st. - 1248 gld. 17 st 4 dt. = te betalen 3562 gld. 7 st. 4 dt.
Samen ingebracht 4.898 gld. 6 st. 5 dt die in 6 delen zal worden gedeeld.Ieder deel 816 gld. 7 st. 6 dt.
Actum 17-11-1669.

Notarieel archief Montfoort
Beheersnummer M023
Inventarisnummer 1447
Folionummer 354
Datum 16-12-1670
Naam Arien Damen van Stuijvenberch
Woonplaats Achtersloot
Hoedanigheid bloedverwant, huwelijkspartner, machtiger
Naam Emmichgien Damen van Rietvelt
Woonplaats Achtersloot
Hoedanigheid bloedverwant, erfgenaam, huwelijkspartner
Naam Daem Elbertsen
Hoedanigheid bloedverwant, erflater, huwelijkspartner
Naam Neeltgien Adriaens de Langh
Hoedanigheid bloedverwant, erflater, geldgever, huwelijkspartner

Huur en verhuur
Aktenummer: 12
Datum: 08-05-1675
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. VAN VECHTEN DE JONGE
Personen:
Verhuurder: Jacob Proeys
Woonplaats: Utrecht, St. Marienplaetse
Huurder: Aertje Gerrits
Echtgenoot: wed. Daem Elbertss van Rietvelt
Woonplaats: Benschup
Onroerend goed: 10 mergen landts; de Wetering
Belendingen: achter: de landtscheydinge beneden naast: de verhuurderesse en Claes Obyn
Gerecht: Benschup
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U091a002 128,175,228,742,1343

Daam married Neeltje Adriaans de Lange, daughter of Adriaan Aarts de Lange and Anthonia Reijers 212.,742 (Neeltje Adriaans de Lange died before 11 december 1648 742.)

Daam also married Aartje Gerrit Leenderts on 19 january 1649 in Montfoort 212.,742 (Aartje Gerrit Leenderts was born circa 1620.)

  Marriage Notes:

Voor schout en schepenen. 212

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.