Thomas de Koning
(-)
? ?
(-)
Nicolaas de Koning
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Elisabeth Snellen

Nicolaas de Koning 840

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Elisabeth Snellen 840

  General Notes:

Drossaert van de heerlijkheid Noordeloos.

fol 168 1-5-1638
Hendrick DE CONINCK schout en secretaris in Giessen-Nieuwkerken Niclaes DE CONINCK drossaart der heerlijkheid Noordeloos vhz en verv hun onm broers en zusters, Arnt van der COLLICK als spec proc hebb van Reijnier DE CONINCK (schep Gorcum 23-10-1637) en tr aan Aerdt VAN HOEIJ een huis te Gorcum, verder blijkt dat heurlieder vader Tomas DE CONINCK notaris was te Gorcum.

12.10.1661 / fol. 411-413
Joffr. ELISABETH SNELLEN, wedu van díHeer NICOLAES DE CONINCK zalr. in leven drossaert van de heerlijkheid Noordeloos, geassisteert met díHeer JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant tot Noordeloos, is schuldig aan de armmeesters van Noordeloos fl.1.636, met hypotheek op:
1. 7Ĺh lant op Bottersloot, str. van de halve voorste wetering van het lant van de kinderen van CLAES ARIENSZ BURGERS af, zo aen tot de gote Wetering toe, boven de erfg. van HENDRICK PIETERSZ, beneden ít weeskind van HERMAN SCHRIJVERS,
2. huys, erf etc. op de kerckbuijrt van NZ van Noordeloos, str. van de noordeloos cant af tot de heerendijk toe, boven GERRITen CORNELIS CLAESZ BURGERS en beneden de wedu van FLOOR PIETERSZ BOELEN zalr. 600,840

Nicolaas married Elisabeth Snellen.840

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.