Maarten Dirks Appel
(Circa 1610-)
Geertje Hendriks
(Circa 1615-)
Pere Kees
(Circa 1655-)
Willempje Maartens Appel
(Circa 1655-)
Joppina Appel
(1684-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Gerrit Naelhout
2. Huijg Jans Prins
3. Willem Andriesz de Bruijn

Joppina Appel 437,601

  • Christened: 18 may 1684, Lexmond 437
  • Marriage: (1): Gerrit Naelhout 437
  • Marriage: (2): Huijg Jans Prins 25 january 1715, Lexmond 437
  • Marriage: (3): Willem Andriesz de Bruijn 11 september 1734, Lexmond 437

   Another name for Joppina was Jopje Cnelis. 601

  General Notes:

10-8-1693, 43#
Comp. Walraven Tomas Venendaal en Grietge Martens Appel, echteluijden, won. tot Lexmond, testeren, legaat aan Jacobus - en Lijsbeth Tomas Venendaal, zijn broer en zuster, de kinderen van Hermanis Tomas Venendaal, zalgr. en zijn halfzuster Fijtge Tomas Venendaal, tot universele erfgenamen Marichje Dirx GARSHOVEN, Jopje Cnelis dochter van Willempje Martens zijn Comp. vrouws zuster,

28-2-1696, 110
Comp. Grietge Hendricx van Moerkerken, wed. Jan Jansz van Groeningen, won. Lexmond, testeert, disponeert voor haar dochter Beertje Jans van Groeningen gehuwd met Tonis Berents van Voorst en aan Joannis Otten zoon van Ot Hendricks ende Lijsbeth Marten Cruijck f 100,- item aan Johanna Cornelis van der Bijl verweckt aan Marigje Verweert f 100,- en laatstelijk aan Jobge dochter van haar nicht Willempge Maarten Appel f 100,- gelijk mede aan Marichje Everts f 100,-

9-2-1715 RA.15 286-87 transport
Comp. Jan, Adrianus en Cornelis [Meertensz] Kruijck voor haer selve, item Johannes Porte en Sijlof Gerritsz [Lossert] wonende op Heijcop gemachtigd van zijn zoon Teunis Sijloff [Lossert], noch Jan en Adrianus Kruijck het recht van Grietje Jans Porte haer moeije alle tesamen erfgenamen van wijlen Arien Jansz Porte voor de ene helft en Huijgh Jansz Prins en Joppina Appel echtelieden in die qte erfgenamen van Willempje Meertens Appel zaliger huijsvrouw van de vz Arien Jansz Porte haere moeder

25-4-1716 RA.15 accoord
Comp. Walraven Veenendael weduwnaar van Grietje Meertens Appel ter eenre en Huijgh Jansz Prins als in huwelijk hebbende Jopije Appel, enigste erfgen. van haer moeij ter andere zijde

10-7-1733 RA.17 arrest
Comp. Aart Pietersz de Groot in naam van Jopij Appel weduwe en erfgenaam van Huijg Jansz Prins

21-9-1734 RA.17 procuratie
Comp. Jopie [Cornelisdr] Appel geassisteert met Willem [Andries] de Bruijn haar jegenwoordige man

14-2-1735 Lexmond RA.17 testament
Comp. Willem de Bruijn en Joppina Appel echteluijden wonende op Lexmond. Joppina Appel legateert aan Jenneken Moerkerke dogter van Jan Huijbertse Moerkerke, de moeder van Willem de Bruijn, Neeltje Jansdr Cortenoever weduwe van Andries Willemsz de Bruijn leeft nog

19-10-1736 RA.17 rentebrief
Comp. Willem Andriesz de Bruijn en Joppina Appel echteluijden zijn schuldig 1000 gl. aan ds. Joachim Fredrick Warmvliet 601

  Christening Notes:

Getuigen: Bertie Jans, bestemoeder Gerrigie Koosen.

Joppina married Gerrit Naelhout, son of Jacob Naelhout and Maria Jacoba de Susio.437 (Gerrit Naelhout was christened in february 1681 in Valkenburg 2246 and died before 25 january 1715 437.)

Joppina also married Huijg Jans Prins on 25 january 1715 in Lexmond.437 (Huijg Jans Prins was born circa 1685 in Lekkerkerk 437 and died before 11 september 1734 437.)

Joppina also married Willem Andriesz de Bruijn, son of Andries Willems de Bruijn and Neeltje Jans Kortenoever, on 11 september 1734 in Lexmond.437 (Willem Andriesz de Bruijn was born circa 1705 in Lexmond 437.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.