Dirkje Claasdr
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Claas Hendriks

Dirkje Claasdr 582

  • Marriage: Claas Hendriks 582

  General Notes:

fol 61v t/m 63v 17-5-1688
Thijman Willems VAN MUIJLWIJCK X Lijsbet Claes te eenre
en
Cornelis Pieterse BICKER schout van Leerbroek en Gerit Pieterse BICKER won onder de grafelijkheid van Leerdam als gestelde vgdn v/d 3 onm kinderen van Huich Janse X Divertje Claes en met name Maijke, Lijsbet en Pieter Huighen, deling van de goederen van Dirckje Claes za X Claes Hendricks za in haer leven gew hebb in Leerbroek zijnde moeder, vader grootmoeder en resp grootvader, en wel als volgt:
de 3 weeskinderen: een hofstede gen Aert Robben werf op Reijerscoop, strekk voor v/d Leerbroekse en hoog-Leerbroekse voordijk af achter t/d halve vaersloot en de drift-watering toe, bov Hr burgemr Adriaen VAN SPRANGH en ben Wolphert VAN SCHERPENSEEL; nog 5 h op Reijerscoop, strekk v/d halve sloot v/h akkerken van Adriaen VAN SPRANGH t/d halve middelwetering toe, bov Dirck Cornelisse BESTEN en ben de vaersloot; nog 14 h op Reijerscoop, strekk voor v/d vaersloot mtsgdrs de halve sloot van Gerit Willemss VAN VELSEN alias CAMERMAN af t/d halve middelwetering toe, bov de vaersloot en ben de voorn VAN VELSEN, Thijman Willems VAN MUIJLWIJCK: de helft van 3 m op Lang-Nuland gemeen met Dirck Cornelisse BESTEN, strekk v/d halve achterwetering t/d Oosterwijkse achterdijk, bov Gijsbert Cornelissen ben Willem Arienss VAN DER WIEL; nog 3 m op Groot-Oosterwijk, strekk v/d achterdijk t/d halve dwarssloot van Arie Fransen toe, bov Thijmen Willemss VAN MUIJLWIJCK en ben Hendrick VAN OS. 582

Dirkje married Claas Hendriks.582

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.