Claas Hendriks
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Dirkje Claasdr

Claas Hendriks 582

  • Marriage: Dirkje Claasdr 582

  General Notes:

nr 124 29-4-1677
Huijgh Jansen X Dievertje Claes za won in 't laageind van Middelcoop geass met Dirck Peters NOBEL sijnen neef won ook aldaar en Ariaen Adriaensen VAN TIENHOVEN won te Vianen, te eenre
en
Claes Hendricksen als grootvader en bldvgd v/d 3 nagelaten kinderen van eerstgenoemd echtpaar met name Maeijke, Lijsbeth en Pieter Huigen, en met hem geassisteerd Dirck Cornelissen BESTEN sijnen halven broeder ende Willem Gijsbertsen DE JONGH in qualiteit als schout van Leerbroek en 't laageind van Middelcoop, te andere, scheiding; Pieter Huigen ontvangt de beker behoort aan zijn broer Pieter Jansen.

fol 61v t/m 63v 17-5-1688
Thijman Willems VAN MUIJLWIJCK X Lijsbet Claes te eenre
en
Cornelis Pieterse BICKER schout van Leerbroek en Gerit Pieterse BICKER won onder de grafelijkheid van Leerdam als gestelde vgdn v/d 3 onm kinderen van Huich Janse X Divertje Claes en met name Maijke, Lijsbet en Pieter Huighen, deling van de goederen van Dirckje Claes za X Claes Hendricks za in haer leven gew hebb in Leerbroek zijnde moeder, vader grootmoeder en resp grootvader, en wel als volgt:
de 3 weeskinderen: een hofstede gen Aert Robben werf op Reijerscoop, strekk voor v/d Leerbroekse en hoog-Leerbroekse voordijk af achter t/d halve vaersloot en de drift-watering toe, bov Hr burgemr Adriaen VAN SPRANGH en ben Wolphert VAN SCHERPENSEEL; nog 5 h op Reijerscoop, strekk v/d halve sloot v/h akkerken van Adriaen VAN SPRANGH t/d halve middelwetering toe, bov Dirck Cornelisse BESTEN en ben de vaersloot; nog 14 h op Reijerscoop, strekk voor v/d vaersloot mtsgdrs de halve sloot van Gerit Willemss VAN VELSEN alias CAMERMAN af t/d halve middelwetering toe, bov de vaersloot en ben de voorn VAN VELSEN, Thijman Willems VAN MUIJLWIJCK: de helft van 3 m op Lang-Nuland gemeen met Dirck Cornelisse BESTEN, strekk v/d halve achterwetering t/d Oosterwijkse achterdijk, bov Gijsbert Cornelissen ben Willem Arienss VAN DER WIEL; nog 3 m op Groot-Oosterwijk, strekk v/d achterdijk t/d halve dwarssloot van Arie Fransen toe, bov Thijmen Willemss VAN MUIJLWIJCK en ben Hendrick VAN OS. 582

Claas married Dirkje Claasdr.582

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.