Adriaan Willems
(Circa 1540-)
Margriet Pieters
(-)
Claas Adriaans
(Circa 1545-)
Pietertje Anthonie Daams
(Circa 1545-)
Willem Adriaans van der Kleij
(Circa 1565-Before 1596)
Trijntje Claasdr Bergenaar
(Circa 1570-)
Arie Willems van der Kleij
(Circa 1595-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Annigje Sweers

Arie Willems van der Kleij 197,281

  • Born: Circa 1595, Meerkerkerbroek 197
  • Marriage: Annigje Sweers july 1629, Lexmond 197

  General Notes:

18-12-1624 f59
Comp. Cornelis Jans van Pelt als vader en voogd van zijn weeskinderen geproc. bij zalgr. Adriaentge Adriaens, zijn overleden huisvrouw, Claes Willemsz, Adriaen Willemsz, ieder voorzich zelve, Gerrit Bastiaensz als man en voogd van Geertruij Willemsdr, mitsgaders Adriaen Dircxen als man en voogd van Weijntken Willemsdr zijn hvr., alle te samen erfgen. van Magrieta Peters haar respectieve bestemoeder, gewezen huisvrouw van Wijlen Adriaen Willemsz, decker droegen op aan ... een huis, boomgaard en hennepland, etc.

ORA Meerkerk 66 d.d. 11-4-1640: Huwelijkse voorwaerden tussen Willem Anthonisz, J.G. won. tot Ameyde, geass. met zijn vader, broeders en zwager ter eenre en Cornelia Gijsbrechtsdr, won. int Meerkerckse broeck, geass. met Peter Gijsbrechtsz, Willem Gijsbrechtsz, Claes Willemsz en Arien Willemsz van Cleij, haere broeders, mitsgaders Gerrit Bastiaensz en Arien Dircxz Oscamp en Jan Corsz, haere swagers, t.a.z. [].

ora Meerkerk 23 d.d. 22-4-1654: Wouter Jochemsz tot Streefkerck voor 1/3, Jan Jansz Marcus x Ariaentgen Jochums voor 1/3 en Claes Willemsz, won. tot Ameyde, Adryaen Willemsz, won. tot Lexmond, Petter en Willem Gijsbertsz, won. in Broeck, Adriaen Dircksz Oscamp x Weijntgen Willems en Aeltgen Ghijsbertsz , wed. van Jan Corsen, kinderen van Trijntgen Claes, voor 1/3 , tesamen erfgenamen van Claes Jochumsz, overleden in Broeck, authoriseren de schout alhier om de boedel van Claes Jochumsz te regelen vlg. authorisatie van 24-9-1651 te Meerkerk.

5-1-1656$
Comp. Willem Gijsberts en Aeltjen Gijsberts wede Jan Corssen beide won. in't Meerkerksbroeck, Claes Willems van Cleij won. Ameide, Adriaen Willems van Cleij won. Lexmond ende Weijntgen Willems van Cleij wede van Adriaen Dircks Ossekamp trp. aan Peter Gijsberts in't Meerkerksbroek haeren broeder trp. ieders zijn 1/7e part in 2 mrg. in de polder Twaalfhoven, genaempt smallweer, oostw Peter Gijsberts en westw Dirck Jansen van Veen, halverdwarssloot van Willem Thonis de Ridder etc. en de dwarssloot van Sijmen Gerrits

5-12-1674 uitkoop
Comp. Gijsbert Adriaens van Cleij voor hemselve ende neffens Sijlof Bastiaens als voogden van onm. kinderen van Willem Adriaens van der Cleij en van de onm. kinderen van Jan Hermans Bronckhorst bij Aertgen van der Cleij mitsg Trijntge Adriaens van der Cleij geass. met ds alhier kinderen en erfgen van Adriaen Willems van der Cleij hare vader resp bestevader gedeijlt een rente brief van f 950 tot laste van Gijsbert Adriaens van der Cleij item f 700 nog een pagina 192,278,281

Arie married Annigje Sweers in july 1629 in Lexmond.197 (Annigje Sweers was born circa 1605 in Lexmond 197 and died before 22 november 1655 197.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.