Huijg Gerrits
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Huijbert
(Circa 1580-)
? ?
(-)
Jan Huijgs Streefland
(Circa 1605-1673)
Marrigje Huijberts
(Circa 1610-1673)
Gerrit Jans Streefland
(Circa 1640-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Seligje Barts

Gerrit Jans Streefland 55,84,467

  • Born: Circa 1640
  • Marriage: Seligje Barts 55,84

  General Notes:

Koop en verkoop
Aktenummer: 165
Datum: 12-03-1675
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. VAN ALMELOVEEN
Aktedatum: 12-03-1675
Personen:
Verkoper: Gerrit Janss van Streeffbant
Verkoper: Jan Jacobss van Vuyren
Verkoper: Gysbert Barten
Verkoper: Jacob Janss van Leenen
Gemachtigde: Leendert Janss van Polsbroeck, broer
Koper:Cornelis van Liesvelt
Gemachtigde: Hendrick van Ockhuysen
Beroep: brouwer
Woonplaats: Amsterdam
onroerend goed: negen mergen lants; Oudeslooth
Belendingen: voor: den dyck ow: Arien Verhoeff ww: de koper
Gerecht: [ Merkerck ], Merkercxbroeck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U073a001

527 202 5-4-1675 de acte is doorgestreept.
voor hugo van arckel (tek)(schout), barent ghijsbertsz ridder (tek) en jan leendertsz erckel (tek) (heemraden) stellen gerridt-, huijgh- en lijntge huijgens streeflandt, kinderen en erfgn. van jan huijgen streeflandt en merrichge huijberts zalr. (alhier aan de vlist overl.) schuldig te zijn aan de helige geest armen van de vlist en bonrepas 342 gl. spruitende uit zake van een kapitaal van 300 gl. welke de vern. jan huijgensz als gewezen armmeester bij het slot van zijn rekening dd 20 oct. jl. is schuldig gebleven. De rente is 4,5%. De eerste verschijndag is heden over een jaar. Stellen als onderpand 4m land, gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt uit het waterschap van de vlist tot de halve kadesloot. Belend ten noorden ariaantje geerlofss en ten zuiden de weduwe van ghijsbert cool. Verder nog haar hofstede en 12m land mede op de oostzijde van de vlist. Strekt als boven. Belend ten noorden de weduwe van jasper theunisz texcop en ten zuiden de heer nicolaas juijnbol (oud burgemeester te schoonhoven). Is mede getekend door a.g. bullick secr. In de marge staat: de schuld is voldaan, zodat de brief geroijeerd kan worden (wg) a.g.bullick.

528 203 5-4-1675 de acte is doorgestreept.
voor hugo van arckel* (tek)(schout), barent ghijsbertsz ridder (tek) en jan leendertsz erckel (tek) (heemraden) stellen gerridt-, huijgh- en lijntge jans streeflandt, kinderen en erfgn. van jan huijgensz streeflandt en merrichge huijberts zalr., aan de vlist overleden, schuldig te zijn aan keesge jacobs weduwe van willem gerridtsz den hoedt (in bergambacht) 2600 gl. spruitende uit de cassatie van een rentebrief van gelijke somme bij hen comparanten tbv. als voren, voor t gerecht van sevender gepasseerd op 1-10-1674 en gevestigd op haar comparant's 20m land aldaar. Dit land wordt nu bevrijd van deze verbintenis. De rente is 6% doch bij goede betaling dan 5 gl min een oortt of 4 gl 15 stv. per 100 gl. per jaar. Het eerste jaar verschijnt op 5-4-1676. Stelt nu als onderpand haar hofstede en 12m land met de huizinge en timmeragie welke daar op staan. Gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt uit de diepte van de vlist tot de halve kadesloot. Belend ten noorden de weduwe van jasper theunisz teckop en ten zuiden de heer nicolaas juinbol (oud burgemeester van schoonhoven). Idem 4m land, mede aan de oostzijde van de vlist gelegen en strekkende als voren. Belend ten noorden ariaantje geerloffs en ten zuiden de weduwe van ghijsbert meertensz cool en ten laatsten nog 6m land, gelegen in bonrepas. Strekt uit het waterschap van de vlist tot de lopiker landscheiding. Belend ten noorden cornelis jansz backer en ten zuiden ghijsbert schijff. Is mede ondertekend door a.g. bullick secr.
In de marge staat: daar de hoofdsom met de rente is voldaan, is hier de brief gecasseerd en zegelloos gemaakt op 4-7-1676, is hier, na aangeving de acte, geroijeerd op 7-8-1676. (wg) a.g. bullick.

546 230 3-7-1676
voor rutgerus van arckel* (tek)(schout), jan leendertsz erckel (tek) en cornelis ariensz verham (tek) (heemraden) stelt godefridus bullick (notaris te schoonhoven) iov. gerridt- en lijentje jans streeflandt en tevens voor huijgh jansz streeflandt (hun broer, tegenwoordig in het leger van zijn hoogheid) kinderen van jan huijgen streeflandt en merrichge huijberts zalr. (in leven echtluiden hier aan de vlist) (dit vlg's de procuratie door vern. gerridt- en lijntge jans streeflandt op 27-5-1676 gepasseerd voor notr. arnoldt bullick te schoonhoven) verkocht te hebben aan lijsgen huijberts (de vrouw van dirck piettersz van wijngaarden, won. te haastrecht) 4m land gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt uit het waterschap van de vlist tot de schutterskade. Belend ten noorden ariaantje geerlofs en ten zuiden de weduwe van gijsbert cool. Is belast met 342 gl. tbv. de armen van de vlist en bonrepas, vlg's de schuldbrief die daarvan is dd 1-4-1675. De koopsom is 2100 gl. Is mede ondertekend door a.g.bullick secr.

27. d.d. 2-8-1763
Gerrit Claasz. Streefland, won. thans in Noordpolsbroek, nagelaten soon van Claes Gerrits Streeflant, en Gerrit Jacobsz. Francien, won. onder Bruggen Tuyl, Jan Willemse van den Broek, won. Moordrecht, als in huwelijk hebbende Martyntje Jacob Francien, Ary Theunisz. Blonk, won. onder Reeuwijk, als in huwelijk hebbende Hendrikje Jacobs Francien, Selia Jacobs Francien, won. in Stolwijk, wedu van wylen Jacob Kloot, nagelaten kinderen van Jannigje Gerrits Streefland, in huwelijk verwekt aan wylen Jacob Fransien, welke Claes Gerrits Streefland en Jannigje Gerrits Streefland, kinderen zijn van Seligje Barten, in huwelijk verwekt aan wylen Gerrit Janse Streefland, alzo in qualité voorn. en nog zich sterk makende voor Jenneke Gravers, won. in Broeck onder Meerkerk, wedu en geïnstitueerde erfgenaam van wylen Pieter Jacobsz. Vuuren, nagelaten zoon van Jacob Jansz. Vuuren, die een nagelaten soon was van Grietje Barten, in huwelijk verwekt aan Jan Jacobsz. Vuuren, en welke voors. Seligje Barten, en Grietje Barten, zijn geweest susters van wylen Cornelia Barten, die de moeder is geweest van wylen Lijntje Jacobs Leenen, in huwelijk verwekt met Jacob Leenen, en welke Lijntje Jacobs Leenen is geweest de moeder van Theunis Willemsz. Blok, onlangs in deze heerlijkheid Noordpolsbroek overleden, in huwelijk verwekt aan wijlen Willem Blok etc.; waaraan toegevoegd een copie acte. 68,285,467

Gerrit married Seligje Barts, daughter of Bart and ? ? 55.,84 (Seligje Barts was born circa 1645.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.