Claas
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Jan Claasz Muijen
(Circa 1580-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Maaike Pieters Stout

2. Marrigje Ariens

Jan Claasz Muijen 1126

  • Born: Circa 1580
  • Marriage: (1): Maaike Pieters Stout 1126
  • Marriage: (2): Marrigje Ariens 1126

  General Notes:

Niet zeker of de twee Cornelis Jans Stout-s van hem zijn, anders mogelijk van Jan Pieters Stout?

036 10.5.1619 (1)
Comp: Sebastiaen Jansz smit, geassisteerd met Pieter Jansz, zijn schoonvader van den 1e bedde, ter eenre; contra: Jan Cleyssen en Gijsbert Cleyssen Muyen, ooms van de vier onmondige weeskinderen van Adriaentgen Cleysdr zal., in echte geprocureert bij de voorn. Sebastiaen Jansz, geassisteerd met met Jan Ghijsbertsz, hun neef, ter andere zijde. Boedelscheiding. Sebastiaen Jansz zal de kinderen onderhouden. De weeskinderen: Thoontge Sebastiaens (ca. 8 jaar), Neeltgen Sebastiaens (ca. 6 jaar), Mareken Sebastiaens (ca. 3 jaar) en Nicolaes Sebastiaensz (ca. 1 jaar). Sebastiaen Jansz bezat vier mergen land, gelegen in Papelant, en 4 1/2 mergen land, gelegen in Bolle Caey.

138 12.12.1630 (2)
Comp: Adriaentgen Cornelisdr, weduwe van wijlen Pieter Cornelissen Stout, geassisteert met Cornelis Wouterssen haar zoon en Cornelis Adriaenssen Crijcher, haar neef, ter eenre; Contra: Jan Pietersz Stout, voor hemzelf en voogd van de nagelaten weeskinderen van Aeriaentgen Pietersdr zal.; Jan Claessen, man en voogd van Mareke Pietersdr; Jacob Cornelissen Stout, voor hemzelf en medevoogd van zijne verdere susters en broer, minderjarig zijnde; Dirck Jacobsz, man en voogd van Berbera Cornelisdr Stout; Cornelis Pietersz Crijger en Jacob Pietersz Crijger. Alle erfgenamen, kinderen en kindskinderen van de voorn. Pieter Cornelissen Stout zal. Boedelscheiding.
Aeriaentgen Cornelisdr (weduwe) zal hebben de gerechte helft van de huysinge met den erve gelegen in de Kerckstraet (belent oost Jacob Bastiaenssen, west Gerrit den Wever) met nog een gerechte helft van een kennipwerf (gelegen onder Alblas, belent oost De Nederwaard, west Gerrit Sterrenburgh) en nog wat grienden.
Jan Pietersz Stout zal hebben de huysinge met den erve gelegen aan de Kinderdijk tegen Rijsewael, daer Pieter Cornelissen Stout in zijn leven gewoond heeft.
Jan Stout voorn. is bedeeld een mergen een hont een vierendeel hont seven schaft en sesthien voet.
Jan Claessen zal hebben een half hont en een vierendeel hont en een achtendeel hont vier schaft en een voet met de dijkage annex, gelegen in Blokweer in een kamp land groot elf hont, genaamd 't Vlietland aan de westzijde van de Vliet over aande voorste wetering. En nog wat grienden.
Jan Pietersz Stout zal betalen aan Aeriaentgen Cornelisdr, weduwe voorn. 800 cg. Etc.

197 3.4.1636 (2)
Comp: Pleun Cornelisz en Lenaert Pieter Aertsz, beiden wonende te Papendrecht, mombaren van Mareken Jacobsdr, in echten geprocureert bij Mareke Pietersdr, zijnde van den 1e bedde, bij Jacob Hesselsz, haar zaliger vader, geassisteerd met Antonis Pietersz Focker, heemraad, en Leentge Pietersdr, haar muye, ter eenre; contra: Jan Claessen Muye en Jacob Willemsz, ooms en bloedvoogden van de twee onmondige weeskinderen van zaliger Cornelis Claessen Muye bij hem in echten geprocureert bij Ninggen Jansdr, mede kind van den 1e bedde. Boedelscheiding nopende de goederen bij Jacob Hesselsen en Mareken Pieters, Cornelis Cleyssen en Ninggen Jans als van den 1e bedde, en Cornelis Cleyssen met de voorn. Mareken Pieters, zijnde den 2e bedde nagelaten hebben. Mareken Jacobs krijgt het huis met erf en boomgaard etc. (genaamd Pieter Janssen hoffstede) staande aan de Hooge dijck, belend noord de hofstede van Cortcap, zuid Jan Crijnen. Zij krijgt nog een hofstede, ook aan de Hoogen dijck, genaamd Ot Huyberts hoffstede. Deze (en meer) goederen kwamen van Mareken Jacobs grootvader en grootmoeder. De weeskinderen: Cleys Cornelisz (ca. 11 jaar), Jan Cornelisz (ca. 9 jaar). Namen: Caeyckens Neele, met haar hofstede aan de Hoogendijk; Pieter Woutersz, had destijds land aan hen verkocht; Ghijsbert Jansz Schouten. 598

Jan married Maaike Pieters Stout, daughter of Pieter Cornelisz Stout and Adriaantje Cornelisdr.1126 (Maaike Pieters Stout was born circa 1585.)

Jan also married Marrigje Ariens.1126

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.