arrow arrow
Gerrit Ariens Vonk
(Circa 1595-)
Annigje Laurensdr
(Circa 1595-)
Cornelis Gerrits (hypothetisch) Vonk
(Circa 1622-)
? ?
(-)
Joris Cornelisz Vonk
(-)

 

Family Links

Joris Cornelisz Vonk 986

  General Notes:

127. 27-9-1679#
Comp. Ariaentie Lauwendr. wede van Cornelis Pietersz. Broer, zalr. in zijn leven schepen van dese heerlijkheid Goudriaen, testeert; haar man ab. intestato overleden, zij legateert aan de HG. armen van Goudriaan 100 car. gld., aan Andries Pietersz. van Dulst, won. in Goudriaan 100 gld., aen Joris Cornelisz. Vonck haar neve haere tegenwoordige dienstknecht een camp lant gelegen in Jan Brainckerweer op Nieuw Goudriaen, van de Goudriaen aff suijt op tot den dam, teijnde de steegn etc.; comp. mede Aert Pieters Broer haer zwager, Merchie Pieters Broer haer man salr. suster, Cornelis Adriaens Broer en Jan Cornelisz Slingelant,

136. 12-2-1680
Comp. Ariaentien Louwen, wede van Cornelis Pieters Broer zalr., won. op de Suijtsijde van Goudriaen, testeert; verwijst naar voorgaande testamenten en gaat opnieuw legateren aan: Andries Pietersz. van Dulst, won. Goudriaen, Heijltgen Daemmen, dienstmaagd, Joris Cornelisz. Vonck, dienstknecht, Gerrit Cornelisz. Vonck, haer neve won. Goudriaen, etc. 986

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.