Jochem Adriaans
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Wouter Jochems
(Circa 1585-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Cornelisdr

Wouter Jochems 280,328

  • Born: Circa 1585
  • Marriage: Adriaantje Cornelisdr 328

  General Notes:

ora Meerkerk inv. nr. 2 d.d. 27-7-1613, testament van Jochem Adriaensz en Pietertien Anthonis Damendr: Haer goederen sullen devolveren, erven en besterven aen vijf handen, te weten aen Claes Jochemsz, Jan Jansz als man en voocht van Arejaentien Jochems, haer beyder kinderen, Wouter Jochemsz en Aeltien Jochemsdr, zijn testateurs voorkynder, en Ghysbert Pietersz als man en voocht van Trijntien Claesdr, zijn huysvrou haer voordochter.

ora Meerkerk 23 d.d. 22-4-1654: Wouter Jochemsz tot Streefkerck voor 1/3, Jan Jansz Marcus x Ariaentgen Jochums voor 1/3 en Claes Willemsz, won. tot Ameyde, Adryaen Willemsz, won. tot Lexmond, Petter en Willem Gijsbertsz, won. in Broeck, Adriaen Dircksz Oscamp x Weijntgen Willems en Aeltgen Ghijsbertsz , wed. van Jan Corsen, kinderen van Trijntgen Claes, voor 1/3 , tesamen erfgenamen van Claes Jochumsz, overleden in Broeck, authoriseren de schout alhier om de boedel van Claes Jochumsz te regelen vlg. authorisatie van 24-9-1651 te Meerkerk. 280

Wouter married Adriaantje Cornelisdr.328

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.